Pridaj hodnotenie:

Vytvorenie databázy

Väčšina interaktívnych webových stránok používa nejakú verziu databázy. Databáza je úložisko informácií, ktorá ale ponúka vyhľadávanie, triedenie a aktualizovanie týchto informácií.

Pre vytvorenie novej databázy pod Vašou doménou kliknite v ľavom menu na "DOMOV". Tu si vyhľadajte doménu, alebo kliknite na Vašu doménu v zozname. V ďalšom okne kliknite na ikonu "Databázy". Nad ikonou môže byť zobrazené číslo, ktoré Vás informuje, koľko databáz je vytvorených pre doménu:

Vytvorenie databázy

Vytvorenie novej databázy

  1. V zozname databáz kliknite na tlačidlo "Pridať databázu"
  2. V otvorenom okne vyberte typ databázy: MySQL, MariaDB
  3. K prefixu názvu databázy v tvare dXXXX_ doplňte Váš názov databázy
  4. K prefixu mena užívateľa v tvare uXXXX_ doplňte Vaše meno užívateľa
  5. V prípade potreby môžete nastaviť znakovú sadu (collation)
  6. Vyplňte heslo a potvrdenie hesla, alebo kliknite na tlačidlo "VYGENEROVAŤ", čo Vám automaticky vygeneruje dostatočne silné heslo. Heslo musí byť minimálne 8 znakové, musí obsahovať minimálne jedno malé písmeno, veľké písmeno, číslicu a minimálne jeden špeciálny znak.
Zadanie údajov k databáze

Vedeli ste? Aby sme dosiahli čo najväčšiu jedinečnosť a aj zložitosť názvov databáz a prihlasovacích mien, systém automaticky vygeneruje prefix pre názov databázy a aj pre meno užívateľa. Názov databázy sa začína vždy malým písmenom "d" nasledovaným minimálne štvorciferným číslom a podtržítkom, napríklad d1234_ To isté platí aj pre meno užívateľa, ktoré vždy začína na malé písmeno "u" nasledované minimálne štvorciferným číslom a podtržítkom, napríklad u1234_.

Ako sa pripojím k mojej databáze?

V zozname databáz, alebo v úprave konkrétnej databázy kliknite na tlačidlo "PRIHLASOVACIE ÚDAJE":

Prihlasovacie údaje k databáze

V otvorenom okne sú zobrazené všetky potrebné údaje, ktoré potrebujete k pripojeniu k našim databázovým serverom.

POZOR! Nie všetky MySQL a MariaDB databázové servery majú štandardný prístupový port 3306, preto si dobre skontrolujte tabuľku s prihlasovacími údajmi.
Prihlasovacie údaje k databáze

Na pripojenie k MySQL a MariaDB serverom môžete použiť aj linku s phpMyAdmin, ktorá je v predchádzajúcom okne zobrazená. Môžete však použiť akýkoľvek iný software pre pripojenie. Odporúčame veľmi užitočný free nástroj HeidiSQL, ktorý sa dokáže pripojiť na MySQL a MariaDB. Na stiahnutie je na ich webových stránkach www.heidisql.com.