Pridaj hodnotenie:

Automatické predĺženie služieb

U nás si pre väčšie pohodlie a bezstarostnosť môžete nastaviť automatické platby za Váš webhostingový balík, alebo doménu.

Potrebnú sumu na predĺženie služieb si náš systém stiahne z Vášho kreditu. V prípade, že kredit nemáte zakúpený, alebo je nedostatočný, náš systém siahne po Vašej platobnej karte a stiahne danú sumu z Vášho účtu.

Preto ako prvé si potrebujete vo WebAdmine pridať platobnú kartu.

Automatické predĺženie domény

Prejdite do domény, pre ktorú chcete nastaviť automatické predlžovanie a zakliknite Automatické predlžovanie.

Automatické predĺženie domény

Teraz sa Vaša doména bude automaticky predĺžovať o jeden rok vždy mesiac pred exspiráciou domény.

Automatické predĺženie hostingového balíka

Rovnako ako pre doménu si viete nastaviť automatické predĺženie aj pre hostingový balík.

Prejdite do hostingového balíka, ktorý chcete predĺžiť a zakliknite možnosť Automaticky predĺžiť z môjho kreditu, alebo uloženej kreditnej karty.

Automatické predĺženie hostingového balíka

Váš hostingový balík sa bude predlžovať vždy mesiac pred exspiráciou o jeden rok.

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ďalšie časti tohto článku sú určené pre majiteľov virtuálnych serverov (VPS)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Automatické predĺženie VPS

Vo svojom VPS v sekcii MESAČNÉ NÁKLADY prekliknite možnosť "Automaticky predĺžiť z môjho kreditu alebo uloženej kreditnej karty".

Automatické predĺženie VPS

VPS sa Vám bude predlžovať automaticky každý mesiac jeden týždeň pred jeho exspiráciou.