Pridaj hodnotenie:

Zmena verzie PHP na SSH

1. Definovaním priamej cesty

Pri spúšťaní php môžeme definovať priamu cestu k php, čím vlastne zvolíme akú verziu si želáme použiť. Po prihlásení na ssh server Vám vždy vypíše všetky cesty k php.

2. Pomocou aliasu

Cez .bash_profile nastavíme alias pre defaultnú php verziu.

Tento súbor .bash_profile by sa mal nachádzať úplne na začiatku adresára Vášho hostingového balíka.

[ssh: /var/www4/p4330]

Pokiaľ tento súbor neexistuje vytvoríme ho pomocou príkazu nano a zároveň aj upravíme.

Malo by to vezerať takto:

alias php='/usr/lib64/php8.0/bin/php'.

Uložíme Ctrl+x.