Pridaj hodnotenie:

Ako funguje GIT Build & Deploy?

GIT repozitár môžete prepojiť s Vašou doménou, alebo subdoménou. Po prepojení webhostingu s GIT sa vytvorí pre doménu alebo subdoménu tzv. webhook. Je to jedinečná adresa, ktorá prislúcha práve jednému webhooku. Túto adresu webhosting odovzdá GIT poskytovateľovi (GitLab, GitHub, BitBucket).

Poskytovateľ GIT služby si ju uloží a pri nasledujúcej zmene kódov v GIT sa táto linka spustí a následne sa na webhostingu stiahnu aktuálne kódy z repozitára. Spolu s prepojením na GIT repozitár môžete vybrať zo zoznamu konkrétny branch (vetva kódov), ktorý bude prepojený s webhookom. Štandardne má každý GIT repozitár tzv. master (hlavný) branch, okrem neho môžete mať vytvorené ľubovoľné množstvo ďalších branch. Napríklad pre vývoj môžete mať devel branch, pre ukážku pred spustením aplikácie pre Vašich zákazníkov môžete mať vytvorený napríklad staging branch. Pri definovaní GIT prepojenia si vyberáte z existujúcich branch, ktoré sú na GIT serveri nadefinované.

Príklad: Ak robíte lokálny vývoj na Vašom počítači alebo pracovnom serveri, môžete používať napríklad branch s názvom devel. Po ukončení programovania a otestovaní, môžete svoje commity push-núť do branchu master, ktorý môžete mať prepojený s Vašou doménou. Webhook z tohto prepojenia sa spustí iba v prípade push do master branch.

Okrem branch môžete definovať aj regulárny výraz pre push tag.

Akých GIT poskytovateľov podporujeme?

V súčasnosti podporujeme najpoužívanejších poskytovateľov GIT repozitárov a to konkrétne:

GIT repozitáre