Pridaj hodnotenie:

DNS záznamy

Čo je DNS

DNS (Domain name system), alebo systém doménových mien, je systém, ktorý slúži na orientáciu používateľa na internete. Zabezpečuje preklad domén na IP adresy. Je to v podstate taký telefónny zoznam, kde každej doméne je priradená IP adresa.

Počítače komunikujú medzi sebou pomocou IP adries, ktoré by sa ale ťažko pamätali. Preto sa zaviedol doménový systém. Predsalen si skôr zapamätáte hostcreators.sk ako 46.229.238.141.

A záznam

Hlavným záznamom je A záznam. Slúži pre nastavenie IP adresy, z ktorej sa načítava konkrétny obsah. Pre každú subdoménu je možné nastaviť vlastnú IP adresu. Adresy v A záznamoch sa zadávajú vo formáte IPv4.

Host                 Typ                 Hodnota                                       TTL
@                        A                      46:229:238:136                      1800

AAAA záznam

AAAA záznam je to isté čo A záznam, s tým rozdielom, že ide o IP adresu vo formáte IPv6.

Host                 Typ                 Hodnota                                                                                  TTL
@                        AAAA               2a01:390:dc4:1469:46:229:238:136                      1800

IPv6 je verzia 6 internet protokolu, ktorá má nahradiť IPv4 adresy. IPv6 používa pre svoje adresy rozsah 128 bitov, čo je obrovský rozdiel oproti IPv4, ktorá používa rozsah iba 32 bitov.
Hlavným dôvodom vytvorenia IPv6 je nedostatok adresného priesotur IPv4.

CNAME záznam

Tento záznam slúži na priradenie aliasov pre subdomény.

Host                 Typ                 Hodnota                                                   TTL
*                        CNAME             @                                                               1800
mail                 CNAME             mail.hostcreators.sk.                1800

NS záznam

NS záznamy (nameservery) určujú server, na ktorom sú umiesntnené DNS záznamy domény.

Naše NS servery sú:

Hodnota                                                   TTL
ns1.hostcreators.sk.                    3600
ns2.hostcreators.sk.                    3600
ns3.hostcreators.sk.                    3600
ns4.hostcreators.eu.                    3600

SRV záznam

SRV záznam určuje IP serverov pre špecifické služby.

Host                                                   Typ                 Priorita                 Váha                 Port                 Hostname 
_autodiscover._tcp                 SRV                 0                              0               443                   autodiscover.hostcreators.sk

MX záznam

MX záznam určuje poštový server, ktorý zodpovedá za spracovávanie emailov.
Je možné vytvoriť viacero MX záznamov pre jednu doménu a pri každom zázname sa uvádza priorita.
Podľa nej sú emaily nasmerované na server s vyššou prioritou (čím nižšie číslo, tým vyššia priorita).

Host                 Typ                 Priorita                 Hodnota                                                 TTL
@                         MX                  10                           mx1.hostcreators.sk                     7200
@                         MX                  20                           mx2.hostcreators.sk                     7200

V tomto prípade má mx1.hostcreators.sk vyššiu prioritu ako mx2.hostcreators.sk

TXT záznam

TXT záznamy priadávajú doplnkové textové informácie do DNS záznamov.

Host                 Typ                 Hodnota                                                                                                                TTL
@                        TXT                 "v=spf1 a mx include:_spf.hostcreators.sk -all"                 1800

SPF záznam

SPF záznam obsahuje IP servera, ktorý je oprávený odosielať emaily z určitej domény. Takto sa predíde falšovaniu odosielateľa emailov a zredukuje sa počet spamov.

Host                 Typ                 Hodnota                                                                                                                TTL
@                        TXT                 "v=spf1 a mx include:_spf.hostcreators.sk -all"                 1800

DNSSEC

Je to systém, ktorý zabraňuje hackerom presmerovať používateľa na inú url adresu, ako je tá, ktorú zadali do prehliadača. Môže sa to stať v krátkom čase, keď sa názov domény prekladá do IP adresy.

odtlačok kľúča (DS)                                                                                                                                                                                             podpisový kľúč (DNSKEY)
86321 26 8 f33544d973e5b603161a353ab922cb718503c63b07621062c911175mgc6fb021                    823 5 98 MMiO4sujpRojdljH5URjpOxpHjVVEFs5H4rnArc+lgltFHB+LwwtYImuhG8RjMsAD7xyNBNvX+efZxjiyXH+Q==

Čo je TTL?

Skratka TTL znamená po anglicky "Time To Live". Vyjadruje dobu (v sekundách), počas ktorej sa konkrétny DNS záznam uchová vo vyrovnávacej pamäti (cache).