Pridaj hodnotenie:

DNS záznamy

Čo je DNS

DNS (Domain name system), alebo systém doménových mien, je systém, ktorý slúži na orientáciu používateľa na internete. Zabezpečuje preklad domén na IP adresy. Je to v podstate taký telefónny zoznam, kde každej doméne je priradená IP adresa.

Počítače komunikujú medzi sebou pomocou IP adries, ktoré by sa ale ťažko pamätali. Preto sa zaviedol doménový systém. Predsalen si skôr zapamätáte hostcreators.sk ako 46.229.238.141.

U nás v HostCreators je možnosť plne spravovať DNS záznamy v akomkoľvek hostingovom balíku v detaile domény v sekcii DNS.

 

A záznam

Hlavným záznamom je A záznam (Adress). Slúži pre nastavenie IP adresy, z ktorej sa načítava konkrétny obsah. Pre každú subdoménu je možné nastaviť vlastnú IP adresu. Adresy v A záznamoch sa zadávajú vo formáte IPv4.

Host                 Typ                 Hodnota                                       TTL
@                        A                      46:229:238:136                      1800

 

AAAA záznam

AAAA záznam (Adress) je to isté čo A záznam, s tým rozdielom, že ide o IP adresu vo formáte IPv6.

Host                 Typ                 Hodnota                                                                                  TTL
@                        AAAA               2a01:390:dc4:1469:46:229:238:136                      1800

IPv6 je verzia 6 internet protokolu, ktorá má nahradiť IPv4 adresy. IPv6 používa pre svoje adresy rozsah 128 bitov, čo je obrovský rozdiel oproti IPv4, ktorá používa rozsah iba 32 bitov.
Hlavným dôvodom vytvorenia IPv6 je nedostatok adresného priestoru IPv4.

 

CNAME záznam

CNAME záznam (Canonical Name) slúži na priradenie aliasov pre subdomény.

Host                 Typ                 Hodnota                                                   TTL
*                        CNAME             @                                                               1800
mail                 CNAME             mail.hostcreators.sk.                1800

 

NS záznam

NS záznamy (nameservery) určujú server, na ktorom sú umiesntnené DNS záznamy domény.

Naše NS servery sú:

Hodnota                                                   TTL
ns1.hostcreators.sk.                    3600
ns2.hostcreators.sk.                    3600
ns3.hostcreators.sk.                    3600
ns4.hostcreators.eu.                    3600

 

NSSET

Výlučne pre české .cz domény existuje tzv. sada menných serverov (NSSET), ktorá predstavuje jedinečný identifikátor, ktorý v sebe nesie informácie o nastaveniach NS záznamov a registrátorovi domény.

U nás je NSSET "hostcreators-nsset".

V našom WebAdmine ale NIE JE možnosť pridať NSSET. V prípade, že by ste chceli nasmerovať u nás registrovanú .cz doménu na inú hostingovú spoločnosť, je potrebné zmeniť priamo NS záznamy.

 

SRV záznam

SRV záznam (Service) určuje IP serverov pre špecifické služby.

Host                                                   Typ                 Priorita                 Váha                 Port                 Hostname 
_autodiscover._tcp                 SRV                 0                              0               443                   autodiscover.hostcreators.sk

 

MX záznam

MX záznam (Mail Exchanger) určuje poštový server, ktorý zodpovedá za spracovávanie e-mailov.
Je možné vytvoriť viacero MX záznamov pre jednu doménu a pri každom zázname sa uvádza priorita.
Podľa nej sú e-maily nasmerované na server s vyššou prioritou (čím nižšie číslo, tým vyššia priorita).

Host                 Typ                 Priorita                 Hodnota                                                 TTL
@                         MX                  10                           mx1.hostcreators.sk                     7200
@                         MX                  20                           mx2.hostcreators.sk                     7200

V tomto prípade má mx1.hostcreators.sk vyššiu prioritu ako mx2.hostcreators.sk

 

TXT záznam

TXT záznamy (Text) pridávajú doplnkové textové informácie do DNS záznamov.

Host                 Typ                 Hodnota                                                                                                                TTL
@                        TXT                 "v=spf1 a mx include:_spf.hostcreators.sk -all"                 1800

 

SPF záznam

SPF záznam (Sender Policy Framework) obsahuje IP servera, ktorý je oprávený odosielať e-maily z určitej domény. Takto sa predíde falšovaniu odosielateľa e-mailov a zredukuje sa počet spamov.

Host                 Typ                 Hodnota                                                                                                                TTL
@                        TXT                 "v=spf1 a mx include:_spf.hostcreators.sk -all"                 1800

 

DNSSEC

Je to systém, ktorý zabraňuje hackerom presmerovať používateľa na inú url adresu, ako je tá, ktorú zadali do prehliadača. Môže sa to stať v krátkom čase, keď sa názov domény prekladá do IP adresy (pokiaľ nie je DNSSEC vytvorený).

odtlačok kľúča (DS)                                                                                                                                                                                             podpisový kľúč (DNSKEY)
86321 26 8 f33544d973e5b603161a353ab922cb718503c63b07621062c911175mgc6fb021                    823 5 98 MMiO4sujpRojdljH5URjpOxpHjVVEFs5H4rnArc+lgltFHB+LwwtYImuhG8RjMsAD7xyNBNvX+efZxjiyXH+Q==

 

DKIM

DKIM predstavuje autentifikáciu odosielateľa e-mailu prostrednictvom unikátneho podpisu domény, z ktorej je e-mail odoslaný.

Host                                                                                          TTL                   Hodnota
hcdefault._domainkey.hostcreators.sk           1800                 v=DKIM1; k=rsa; p=MIIBIjANBgkqhkiG9w0BNBgAOCAQ8AMiG9wCg...

 

TLSA

TLSA (Transport Layer Security Authentication) je DNS záznam, ktorý slúži ako autentifikátor verejného kľúča TLS, alebo SSL certifikátu. Umožňujú overenie TLS/SSL aj bez certifikačných autorít čo znamená, že sa môžu použiť aj pre vlastné certifikáty.

TLSA záznam je najlepšie využívať len spolu s DNSSEC záznamom, ktorý zabezpečuje pravosť DNS záznamov.

Host                                                             TTL               Parametre              Hodnota
_100._tcp.hostcreators.sk         1800          3 1 2                      d5e27ece2d4b9211b3db411cede9643308c428d4

 

SSHFP

SSHFP (Secure Shell fingerprint record) je DNS záznam, ktorý v sebe obsahuje odtlačok verejného kľúča SSH (SSH public key) a ktorý umožňuje SSH klientom overiť tento verejný kľúč SSH servera.

Pri prihlasovaní na SSH server cez SSH klienta sa porovnáva verejný kľúč s tým, ktorý sa nachádza v SSHFP zázname. Klient sa pripojí na SSH len v prípade zhody verejného kľúča s odtlačkom v SSHFP zázname.

Je vhodné ho používať v kombinácii s DNSSEC.

Host                                                TTL              Hodnota
ssh.hostcreators.sk         1800             7e2811be964d53d211ce8c4b4dce2d4de2330b94

 

Čo je TTL?

TTL (Time To Live) vyjadruje dobu (v sekundách), počas ktorej sa konkrétny DNS záznam uchová vo vyrovnávacej pamäti (cache).

Kde môžem zmeniť TTL?

Vo WebAdmine v detaile domény v sekcii DNS kliknite na Globálne nastavenia DNS záznamov.

Globálne nastavenia TTL

Zobrazia sa Vám políčka v ktorých môžete nastavovať globálne TTL.

Globálne nastavenia TTL