Pripojenie k e-mailu pomocou Microsoft Outlook 2007

Automatické pridanie e-mailu

 • Spustite si program Microsoft Office Outlook 2007
 • Ak ste program spustili prvýkrát, tak nasledujte kroky, ktoré Vás povedú k pridaniu novej e-mailovej adresy
 • Ak ste už Outlook používali predtým, musíte si nový e-mail pridať nasledovným postupom: Kliknite v menu na Nástroje > Nastavenie kont... > záložka E-mail > Nové
Automatické pridanie e-mailu
 • Vyplňte Vaše meno
 • Vyplňte e-mail
 • Vyplňte platné heslo
 • Znova vyplňte heslo pre kontrolu správnosti hesla
 • Kliknite na tlačidlo "Ďalej"
 • Ak sa Outlook spýta na potvrdenie bezpečnostného certifikátu, tak potvrďte certifikát pre pokračovanie
Pridanie nového emailového konta

Vaše konto sa automaticky nastaví pre používanie v Outlooku, nemusíte vykonať žiadne ďalšie nastavenia. Systém automaticky nastaví najvyššie možné bezpečnostné zabezpečenie a šifrovanie komunikácie, aby nebolo možné Vašu poštu zneužiť.

Manuálne pridanie e-mailu

 • Kliknite v menu na Nástroje > Nastavenie kont... > záložka E-mail > Nové
 • Kliknite na "Manuálne konfigurovať nastavenia servera alebo ďalšie typy serverov"
 • Kliknite na tlačidlo "Ďalej"
Manuálne pridanie e-mailu
 • V nasledujúcom okne vyberte možnosť "Internetový e-mail"
 • Kliknite na tlačidlo "Ďalej"
Nastavenie internetového emailu
 • Vyplňte Vaše meno
 • Vyplňte E-mailovú adresu
 • Vyberte typ konta: POP3 alebo IMAP
 • Vyplňte Server prichádzajúcej pošty (viac o e-mailových protokoloch):
  • Pre POP3 protokol: pop3.hostcreators.sk
  • Pre IMAP protokol: imap.hostcreators.sk
 • Vyplňte Server odchádzajúcej pošty SMTP (viac o e-mailových protokoloch): smtp.hostcreators.sk
 • Vyplňte Meno používateľa: zadajte celú Vašu e-mailovú adresu
 • Heslo: zadajte Vaše heslo
 • Pre správne fungovanie e-mailu je potrebné kliknúť na "Ďalšie nastavenia..."

Tip: Prečítajte si aký je rozdiel medzi POP3 a IMAP.

Ďalšie manuálne nastavenia

Ďalšie manuálne nastavenia emailu
 • Kliknite na záložku "Server odosielanej pošty"
 • Označte možnosť "Server odosielanej pošty (SMTP) vyžaduje overenie
 • Nechajte označenú štandardnú voľbu: "Použiť rovnaké nastavenie ako pre server prichádzajúcej pošty
 • Kliknite na záložku "Spresnenie"
Server odosielanej pošty
 • Pre prijímanie a odosielanie pošty sa kvôli bezpečnosti vždy snažte využívať šifrované pripojenie pomocou SSL alebo TLS
 • Označte voľbu: "Tento server vyžaduje šifrované pripojenie (SSL)"
 • Predchádzajúca voľba automaticky zmení port na 995 ak ide o  POP3, alebo 993 ak ide o IMAP, ak to tak nespraví sám, zmeňte pôvodnú hodnotu ručne
 • Zmeňte nastavenie "Použiť nasledujúci typ šifrovaného pripojenia" na hodnotu SSL
 • Nastavte "Server odosielanej pošty (SMTP)" na hodnotu 465, alebo 587
 • Kliknite na tlačidlo "OK"
 • Pre kontrolu môžete kliknúť na tlačidlo "Testovať nastavenie konta...", ak sa Vám zobrazí nasledovné okno, tak máte všetko správne nastavené a môžete kliknúť na tlačidlo "Ďalej..." > "Dokončiť"
Testovať nastavenie emailového konta