Pridaj hodnotenie:

Kopírovanie webu

Funkcia "Kopírovanie webu" Vám umožní skopírovať súbory alebo databázy z Vašej domény alebo sudomény na inú doménu alebo subdoménu, ktorej ste vlastníkom, resp. patrí do hostingového balíka, ktorý spravujete.

Vo Webadmine prejdite do sekcie Kopírovanie webu a kliknite na tlačidlo "Vytvoriť" v pravom hornom rohu.

Kopírovanie webu

Výber umiestnenia súborov v FTP

Vyberiete zdrojové umiestnenie - doménu alebo subdoménu, z ktorej chcete prekopírovať dáta a pod ňou vyberiete cieľové umiestnenie - doménu alebo subdoménu, na ktorú chcete tie dáta prekopírovať.

Keď máte vybrané domény alebo subdomény, kliknite na tlačidlo pokračovať.

Výber umiestnenia súborov v FTP

Výber databázy

Pri výbere zdrojovej databázy máte tri možnosti:

  1. Vybrať automaticky (pri WordPress webe predvolená možnosť)
  2. Zvoliť databázu - Môžete vybrať ľubovoľnú databázu, ktorá je v príslušnom hostingovom balíku.
  3. Žiadna - Ak nechcete kopírovať databázu, ale iba súbory, zvoľte túto možnosť.

Následne zvoľte cieľovú databázu.

  1. Vytvoriť automaticky - Môžete si nechať databázu vytvoriť automaticky.
  2. Zvoliť databázu - Môžete zvoliť existujúcu databázu.

Keď budete mať vybranú zdrojovú a cieľovú databázu, alebo ak databázu kopírovať nechcete a vybrali ste možnosť "Žiadna", spustite kopírovanie webu kliknutím na tlačidlo "VYTVORIŤ A SPUSTIŤ". Ak si chcete kopírovanie webu iba pripraviť a spustiť neskôr, kliknite na tlačidlo "VYTVORIŤ".

V prípade, že kopírujete WordPress web, náš systém rozpozná WordPress a automaticky pripojí databázu.
Výber databázy

Po spustení bude kopírovanie webu chvíľu trvať v závislosti od množstva presúvaných dát. Po jeho dokončení si môžete pozrieť výstup. Kliknite na tlačítko "Upraviť" a v pravom hornom rohu na tlačítko "Zobraziť výstup".

Zobraziť výstup z kopírovania webu