Chybové hlášky

403 Forbidden 403 Forbidden je stavový kód HTTP, ktorý informuje, že server zaznamenal a porozumel požiadavke, no prístup k požadovanému prostriedku je zakázaný.
  404 Not Found Chyba 404 - Page Not Found je stavový kód HTTP, ktorý indikuje, že bol schopný nadviazať komunikáciu so serverom, ale server nenašiel, čo klient hľadal.
   500 Internal Server Error Všeobecné chybové hlásenie. Pri spracovávaní požiadavky došlo k bližšie nešpecifikovanej chybe.
    502 Bad Gateway Túto správu zasiela proxy server klientovi, keď od servera dostal chybovú správu.
     503 Service Unavailable Služba je dočasne nedostupná. Môže byť spôsobená preťažením serveru, alebo z dôvodu údržby.
      504 Gateway Timeout Túto správu zasiela proxy server klientovi v prípade, že nedostal od cieľového servera odpoveď v danom čase.
       Blank page Blank page, alebo biela stránka, je stav kedy sa stránka nemôže načítať a zobrazí sa prázdna obrazovka.
        ERR_TOO_MANY_REDIRECTS Dôvodom ERR_TOO_MANY_REDIRECTS je to, že niečo spôsobuje príliš veľa presmerovaní a váš web sa posiela do nekonečnej slučky presmerovania.
         Chyba pri nadväzovaní spojenia s databázou Kde je chyba a ako ju vyriešiť keď sa Vám v prehliadači zobrazí chybová hláška "Chyba pri nadväzovaní spojenia s databázou".
          Na web stránke nefunguje iframe Na serveri máme nastavený Header set X-Frame-Options, preto webstránky hostované u nás, nebude možné vložiť na iný web cez iframe.
           Po načítaní webstránky začne sťahovať súbor Ak Vaša webstránka beží na OpenLiteSpeed serveri, chybu spôsobuje nesprávny prikáz v súbore .htaccess. Ten treba identifikovať a zmazať.
            Err_empty_response Chyba err_empty_response znamená, že prehliadač nedokáže zobraziť požadovanú URL adresu. Dôvodov môže byť viacero.