Pridaj hodnotenie:

Aký je rozdiel medzi POP3 a IMAP?

POP3 (Post Office Protocol) a IMAP (Internet Message Access Protocol)

Obidva protokoly slúžia na príjem e-mailov zo servera.

Ako prebieha získavanie e-mailu cez POP3:

 • Vytvorí sa pripojenie medzi klientom a serverom.
 • E-mailový klient stiahne všetky e-maily spolu s prílohami a obrázkami.
 • Všetky e-maily sa uložia na zariadení, ktoré vytvorilo pripojenie.
 • E-maily sú potom (predvolene*) vymazané zo servera.
 • Pripojenie je ukončené.
 • Viac o pripojení k e-mailom pomocou POP3 nájdete v našom článk: Ako si prečítať e-maily.

* Väčšina e-mailových klientov má možnosť nastavenia ponechania kópie e-mailov na serveri, pre prípad, že by sme pristupovali k e-mailom z viacerých POP3 zariadení. Nedochádza tak ku "kradnutiu" e-mailov medzi zariadeniami.

Ako prebieha získavanie e-mailu cez IMAP:

 • Vytvorí sa pripojenie medzi klientom a serverom.
 • Vyžiadaný obsah je prenesený a zapamätaný v zariadení (napr. zoznam nových e-mailov, hlavičky).
 • Všetky užívateľské funkcie sa vykonajú na serveri (napr. správy sa označia ako prečítané, archivujú sa, vymažú sa).
 • Pripojenie je ukončené.
 • Viac o pripojení k e-mailom pomocou IMAP nájdete v našom článk: Ako si prečítať e-maily.

Výhody a nevýhody POP3:

 • E-maily sa sťahujú priamo do e-mailového klienta, dajú sa teda pozrieť aj offline.
 • Používateľ si musí daný e-mail stiahnuť na to aby ho mohol prečítať, ale ak už je raz e-mail stiahnutý, nepotrebuje internet na jeho prečítanie.
 • Zmeny vykonané na e-mailoch sú viditeľné iba pre dané zariadenie. Rovnako aj vytvorené priečinky a filtre sa nachádzajú iba v zariadení, kde boli vytvorené.

Výhody a nevýhody IMAP:

 • E-mail ostáva na serveri, každý e-mailový klient má k nemu prístup.
 • Hlavičky e-mailu sa dajú prečítať aj bez stiahnutia celého e-mailu, ale internetové pripojenie je nevyhnutné na čítanie celého e-mailu.
 • Všetky zmeny, vytvorené priečinky a filtre sa synchronizujú naprieč všetkými zariadeniami.