Pridaj hodnotenie:

Aký je rozdiel medzi POP3 a IMAP?

POP3 (Post Office Protocol) a IMAP (Internet Message Access Protocol)

Obidva protokoly slúžia na príjem emailov zo servera.

Ako prebieha získavanie emailu cez POP3:

 • Vytvorí sa pripojenie medzi klientom a serverom.
 • Emailový klient stiahne všetky emaily spolu s prílohami a obrázkami.
 • Všetky emaily sa uložia na zariadení, ktoré vytvorilo pripojenie.
 • Emaily sú potom (defaultne*) vymazané zo servera.
 • Pripojenie je ukončené.
 • Viac o pripojení k e-mailom pomocou POP3 nájdete v našom článk: Ako si prečítať e-maily.

* Väčšina emailových klientov má možnosť nastavenia ponechania kópie emailov na serveri, pre prípad, že by sme pristupovali k emailom z viacerých POP3 zariadení. Nedochádza tak ku "kradnutiu" emailov medzi zariadeniami.

Ako prebieha získavanie emailu cez IMAP:

 • Vytvorí sa pripojenie medzi klientom a serverom.
 • Vyžiadaný obsah je prenesený a zapamätaný v zariadení (napr. zoznam nových emailov, hlavičky).
 • Všetky užívateľské funkcie sa vykonajú na serveri (napr. správy sa označia ako prečítané, archivujú sa, vymažú sa).
 • Pripojenie je ukončené.
 • Viac o pripojení k e-mailom pomocou IMAP nájdete v našom článk: Ako si prečítať e-maily.

Výhody a nevýhody POP3:

 • Emaily sa sťahujú priamo do emailového klienta, dajú sa teda pozrieť aj offline.
 • Používateľ si musí daný email stiahnuť na to aby ho mohol prečítať, ale ak už je raz email stiahnutý, nepotrebuje internet na jeho prečítanie.
 • Zmeny vykonané na emailoch sú viditeľné iba pre dané zariadenie. Rovnako aj vytvorené priečinky a filtre sa nachádzajú iba v zariadení, kde boli vytvorené.

Výhody a nevýhody IMAP:

 • Email ostáva na serveri, každý emailový klient má k nemu prístup.
 • Hlavičky emailu sa dajú prečítať aj bez stiahnutia celého emailu, ale internetové pripojenie je nevyhnutné na čítanie celého emailu.
 • Všetky zmeny, vytvorené priečinky a filtre sa synchronizujú naprieč všetkými zariadeniami.