Pridaj hodnotenie:

Vytvorenie SSH účtu

V súčasnosti je pri tvorbe moderného webu a umiestňovaní na serveri nevyhnutný prístup k SSH protokolu, kde je priamy prístup k dátam webovej stránky. Preto sme pre Vás sprístupnili SSH server na adrese ssh.hostcreators.sk alebo ssh.<vasa-domena>. Po prihlásení máte k dispozícii tieto nástroje: GIT, Composer, Node.js, PHP CLI v rôznych verziách.

Pre vytvorenie SSH účtu pod Vašou doménou kliknite v ľavom menu na "DOMOV". Tu si vyhľadajte doménu, alebo kliknite na Vašu doménu v zozname. V ďalšom okne kliknite na ikonu "FTP" a následne na tlačítko "Vytvoriť nový FTP účet".

Vedeli ste? Každý SSH účet môže byť zároveň E-mail účet alebo FTP účet. Môžete tak mať pre doménu vytvorené iba jedno konto, s ktorým sa dostanete do všetkých online služieb. Nemusíte si tak pamätať viac prihlasovacích mien a hesiel, stačí Vám jedno.

Postup vytvorenia FTP účtu

  1. Vyplňte prihlasovacie meno, časť pred zavináčom. Prihlasovacie meno má potom tvar e-mailovej adresy, čiže obsahuje zavináč a následne názov domény. Systém automaticky vytvorí aj prihlasovacie meno v tvare <prihlasovacie meno>.<vasa domena>, môžete používať namiesto zavináča bodku, pretože niektoré SSH klienty nedokážu pracovať so zavináčom v prihlasovacom mene.
  2. Vložte heslo, ktorým sa SSH účet bude overovať, prípadne kliknite na tlačítko "Vygenerovať" a systém Vám vytvorí náhodné heslo.
  3. Kliknite na tlačítko "Vytvoriť"

Ďalšie nastavenia SSH

Kliknite na odkaz "Ďalšie nastavenia SSH":

  • Domovský adresár: každý SSH účet má automaticky nastavený domovský adresár domény. Môžete mu však nastaviť akýkoľvek iný adresár.
  • Skrátené prihlasovacie meno: pri vytváraní SSH účtu sa automaticky vytvoria dva varianty prihlasovacieho mena, napr: "ssh@vasadomena.sk" a "ssh.vasadomena.sk" okrem týchto dvoch si však môžete k účtu vytvoriť ešte jedno prihlasovacie meno, ktoré nemusí obsahovať názov domény, napríklad "moj-ssh-ucet" Všetky tri varianty prihlasovacieho mena smerujú na ten istý SSH účet a všetky majú spoločné heslo.
  • Verejný kľúč: najvyššiu bezpečnosť dosiahnete používaním SSH kľúčov. Každy verejný kľúč má svoj súkromný kľúč, ktorý máte uložený bezpečne u seba v počítači. Pri prhlasovaní do SSH je potrebné zadať iba heslo k súrkromnému kľúču, heslo sa neprenáša po sieti, takže ho žiaden záškodník nemôže po ceste odsledovať.

POZOR! SSH účet vidí a vie meniť všetky súbory Vášho hostingového programu. Z princípu fungovania SSH protokolu nie je možné nastaviť prístup iba v rámci domovského adresára a jeho podadresárov ako je to v prípade FTP servera. Domonvský adresár slúži len na umiestnenie užívateľa v adresárovej štruktúre hneď po prihlásení. Ale takto prihlásený užívateľ sa vie pohybovať po všetkých adresároch a súboroch, ktoré patria Vášmu hostingovému balíku.