Ako si predĺžiť VPS?

Virtuálny server je možné predĺžiť cez náš WebAdmin rovnakým spôsobom pri všetkých typoch VPS (Čisté VPS, Manažované VPS a Virtuálny Provider).

Na peneli VPS kliknite vpravo na "PREDĺŽIŤ".

Predĺženie virtuálneho servera

Vyberte obdobie na ktoré chcete VPS predĺžiť. Vybrať si môžete:

  • 1 mesiac
  • 3 mesiace
  • 6 mesiacov
  • 12 mesiacov
Výber obdobia na predĺženie VPS

Automatické predĺženie VPS

Prejdite do náhľadu virtuálneho servera kliknutím na lištu VPS.

Automatické predĺženie VPS

V sekcii MESAČNÉ NÁKLADY zakliknite prepínač "Automaticky predĺžiť z môjho kreditu alebo uloženej kreditnej karty".

VPS sa Vám bude predlžovať automaticky každý mesiac jeden týždeň pred jeho exspiráciou. Na to je potrebné mať dostatok kreditu, alebo pridanú kreditnú kartu do nášho systému.

 

Automatické predĺženie z kreditu, alebo platobnej karty