Pridaj hodnotenie:

Obnova databázy zo zálohy

Ak si potrebujete obnoviť databázu zo zálohy, môžete tak vykonať dvoma spôsobmi

  • Obnova samostatnej databázy
  • Obnova databázy spolu s dátami - odporúčaná možnosť pri redakčných systémoch ako WordPress, Prestashop, OpenCart, ...
Zalohy dát aj databáz robíme raz denne, spravidla v nočných hodinách.
Zálohy dát aj databáz uchovávame 14 dní.

Obnova samostatnej databázy

V doméne prejdite do sekcie Databázy.

Obnova databázy zo zálohy

Vyberte tú databázu, ktorú potrebujete obnoviť zo zálohy a prejdite do nastavení kliknutím na tlačidlo UPRAVIŤ.

Úprava nastavení databázy

Naspodu kliknite na sekciu Obnova zo zálohy.

Obnova databázy zo zálohy

Zobrazí sa Vám popup okno, v ktorom si vyberte dátum, z ktorého chcete obnoviť zálohu databázy a spôsob, akým chcete databázu obnoviť:

  • Prepísať pôvodnú databázu - prepíše sa aktuálna databáza
  • Vybrať inú databázu - prepíše sa databáza, ktorú vyberiete zo zoznamu databáz.
  • Vytvoriť databázu - Ak si chcete zálohu obnoviť do novej databázy, môžete si ju vytvoriť. Po vytvorení novej databázy prejdite späť na tú, ktorú si chcete obnoviť zo zálohy a novovytvorenú databázu vyberte zo zoznamu databáz cez možnosť "Vybrať inú databázu".

Po dokončení si môžete pozrieť výstup z obnovy databázy, kde nájdete popísaný celý proces. Môže byť užitoťný v prípade, že obnova skončila chybou.

Obnova databázy spolu s dátami

Ak by ste si chceli obnoviť naraz databázu spolu s dátami postupujte podľa návodu "Obnova dát zo zálohy".