Zmena verzie PHP

Verzia PHP sa nastavuje pre každú subdoménu zvlášť, alebo je možné nastaviť spoločnú verziu PHP pre subdomény, ktoré sa vytvárajú automaticky a to vytvorením priečinku v adresári /vasadomena.sk/sub/subdomena/ Sú teda dve možnosti ako nastaviť verziu PHP v našom webhostingu:

 1. Definovanie PHP verzie pre každú subdoménu
 2. Definovanie PHP verzie pre automaticky generované subdomény
INFO: Dodatočné nastavenie PHP je možné pomocou súboru .user.ini, viac sa dočítate v tomto článku o zmene PHP nastavení. Viac informácií o tom, ako fungujú v našom webhostingu subdomény, sa dočítate v článku o vytváraní subdomén.

Definovanie PHP verzie pre každú subdoménu

 • Po prihlásení do WebAdmin-u si vyhľadajte, alebo kliknite na doménu, v ktorej chcete vykonať zmenu PHP nastavení.
 • Kliknite na tlačidlo "Subdomény"
 • Zobrazí sa zoznam existujúcich sudomén. (hneď po zakúpení webhostingového balíčka sa automaticky vytvorí subdoména www)
 • Kliknite na tlačítko "Upraviť"
 • Zo zoznamu verzií PHP vyberte verziu, ktorú chcete používať na danej subdoméne
 • Kliknite na tlačítko "Uložiť". Zmeny sa aplikujú maximálne do 3 minút od uloženia.
Zmena verzie php pre doménu

Definovanie PHP verzie pre automaticky generované subdomény

 • Po prihlásení do WebAdmin-u si vyhľadajte, alebo kliknite na doménu, v ktorej chcete vykonať zmenu PHP nastavení.
 • Kliknite na tlačidlo "Nastavenia PHP"
 • Zo zoznamu verzií PHP vyberte verziu, ktorú chcete používať na všetkých automaticky generovaných subdoménach.
 • Kliknite na tlačidlo "Uložiť". Zmeny sa aplikujú maximálne do 3 minút od uloženia.
Zmena verzie php

PHP verzia pre spúšťanie CRON úloh

Tak isto ako aj pre subdomény, je potrebné definovať verziu PHP aj pre pravideľne spúšťané úlohy bežiace v CRON-e:

 • Po prihlásení do WebAdmin-u si vyhľadajte, alebo kliknite na doménu, v ktorej chcete vykonať zmenu PHP nastavení.
 • Kliknite na tlačidlo "Cron"
 • Zo zoznamu pravideľne spúšťaných úloh si vyberte úlohu, ktorú chcete editovať a kliknite na tlačidlo "Upraviť".
 • Zo zoznamu verzií PHP vyberte verziu, ktorú chcete používať v danej CRON úlohe.
 • Kliknite na tlačidlo "Uložiť". Zmeny sa aplikujú maximálne do 3 minút od uloženia.
Zmena verzie php pre cron