Úžasný web úplne zadarmo

Vytvorte úžasné webové stránky priateľské pre mobilné zariadenia a BEZ KÓDOVANIA!.

Vytvorenie nového webu nebolo nikdy tak jednoduché. Začnite rovno s overením domény, alebo si pozrite na videu, aké jednoduché je tvorenie webu cez systém MOBIRISE.

Ako začať?

  • V prvom rade si treba overiť doménu a vytvoriť hosting. (napr www.vasastranka.sk)
  • Nainštalovať si systém MOBIRISE do vašeho počítača
  • Vytvoriť si v systéme KRÁSNU webovú stránku
  • Vložiť ju na Váš nový hosting.
  • A JE TO :)

Samozrejme Vám veľmi radi pomôžeme. Stačí zavolať (+421 (0)222 112 111) alebo nás kontaktovať cez CHAT.
Pomoc pri tvorbe webu máte u nás ZADARMO.

 

Kam ďalej?

 

Potrebujete pomoc? alebo riešenie na mieru?

On-line chat

+421 (0)222 112 111

[{"id":4,"created_at":"2018-10-20 01:25:47","updated_at":"2018-10-20 01:25:47","texts_locale":[{"id":1,"code":"sk","title":"Sloven\u010dina","is_default":true,"locale":"sk_SK","icon_class":"sk","is_cms_language":1,"pivot":{"host_domain_category_id":4,"system_language_id":1,"url":"\/biznis\/","title":"Biznis","keywords":"firmy, agent\u00fary, biznis, reality","description":"H\u013ead\u00e1te pre va\u0161u firmu alebo podnikanie origin\u00e1lnu dom\u00e9nov\u00fa koncovku?","text":"

H\u013ead\u00e1te pre va\u0161u firmu alebo podnikanie origin\u00e1lnu dom\u00e9nov\u00fa koncovku?<\/p>\n

Vyberte si z radu biznisov\u00fdch koncoviek.<\/p>"}}]},{"id":5,"created_at":"2018-10-20 01:51:42","updated_at":"2018-10-20 01:51:42","texts_locale":[{"id":1,"code":"sk","title":"Sloven\u010dina","is_default":true,"locale":"sk_SK","icon_class":"sk","is_cms_language":1,"pivot":{"host_domain_category_id":5,"system_language_id":1,"url":"\/produkty-sluzby\/","title":"Produkty & slu\u017eby","keywords":"predaj, e-shop, obchod, slu\u017eby","description":"Dom\u00e9nov\u00e9 koncovky pre poskytovate\u013eov slu\u017eieb a predajcov.","text":"

Poskytujete nejak\u00fa slu\u017ebu alebo pred\u00e1vate produkty?<\/p>\n

Jasne zadefinujte va\u0161e podnikanie prostredn\u00edctvom t\u00fdchto dom\u00e9nov\u00fdch koncoviek.<\/p>"}}]},{"id":6,"created_at":"2018-10-25 01:59:20","updated_at":"2018-10-25 01:59:20","texts_locale":[{"id":1,"code":"sk","title":"Sloven\u010dina","is_default":true,"locale":"sk_SK","icon_class":"sk","is_cms_language":1,"pivot":{"host_domain_category_id":6,"system_language_id":1,"url":"\/jedlo-pitie\/","title":"Jedlo & pitie","keywords":"jedlo, n\u00e1poje, bar, kaviare\u0148, re\u0161taur\u00e1cia, podnik","description":"Koncov\u00e9 dom\u00e9ny pre re\u0161taur\u00e1cie, kaviarne, bary a obchody.","text":"

M\u00e1te vlastn\u00fa kaviare\u0148, podnik, re\u0161taur\u00e1ciu \u010di obchod?<\/p>\n

Vytvorte si p\u00fatav\u00fa a jedine\u010dn\u00fa dom\u00e9nu prostredn\u00edctvom t\u00fdchto dom\u00e9nov\u00fdch koncoviek.<\/p>"}}]},{"id":7,"created_at":"2018-10-25 02:12:58","updated_at":"2018-10-25 02:12:58","texts_locale":[{"id":1,"code":"sk","title":"Sloven\u010dina","is_default":true,"locale":"sk_SK","icon_class":"sk","is_cms_language":1,"pivot":{"host_domain_category_id":7,"system_language_id":1,"url":"\/sport\/","title":"\u0160port","keywords":"\u0161port, hry, fanklub, kempovanie","description":"Odli\u0161te svoju webstr\u00e1nku od ostatn\u00fdch a vyberte si jednu z \u0161portov\u00fdch dom\u00e9nov\u00fdch koncoviek.","text":"

Kateg\u00f3ria dom\u00e9nov\u00fdch koncoviek pre v\u0161etky \u0161portov\u00e9 kluby, fan\u00fa\u0161ikov alebo va\u0161e aktivity.<\/p>\n

Odli\u0161te svoju webstr\u00e1nku od ostatn\u00fdch a vyberte si jednu z t\u00fdchto \u0161portov\u00fdch dom\u00e9nov\u00fdch koncoviek.<\/p>"}}]},{"id":8,"created_at":"2018-10-25 02:25:04","updated_at":"2018-10-25 02:25:04","texts_locale":[{"id":1,"code":"sk","title":"Sloven\u010dina","is_default":true,"locale":"sk_SK","icon_class":"sk","is_cms_language":1,"pivot":{"host_domain_category_id":8,"system_language_id":1,"url":"\/zdravie\/","title":"Zdravie","keywords":"zdravie, doktor, poliklinika, nemocnica, lek\u00e1re\u0148, di\u00e9ta","description":"Dom\u00e9ny pre zdravotn\u00fd priemysel - nemocnice, lek\u00e1rne, v\u00fd\u017eivov\u00fdch poradcov...","text":"

Dom\u00e9nov\u00e9 koncovky navrhnut\u00e9 pre v\u00fd\u017eivov\u00fdch poradcov, doktorov, tr\u00e9nerov, lek\u00e1rne - pre cel\u00fd zdravotn\u00fd priemysel.<\/p>"}}]},{"id":9,"created_at":"2018-10-25 02:35:14","updated_at":"2018-10-25 02:35:14","texts_locale":[{"id":1,"code":"sk","title":"Sloven\u010dina","is_default":true,"locale":"sk_SK","icon_class":"sk","is_cms_language":1,"pivot":{"host_domain_category_id":9,"system_language_id":1,"url":"\/vzdelanie\/","title":"Vzdelanie","keywords":"univerzita, \u0161kola, kurzy, \u0161t\u00fadium","description":"Dom\u00e9nov\u00e9 koncovky pre \u0161koly, akad\u00e9mie, kurzy a mnoh\u00e9 \u010fal\u0161ie.","text":"

Pon\u00fakame origin\u00e1lne dom\u00e9nov\u00e9 koncovky pre u\u010dite\u013eov, tr\u00e9nerov, akad\u00e9mie a \u0161koly.<\/p>"}}]},{"id":10,"created_at":"2018-10-25 02:47:57","updated_at":"2018-10-25 02:47:57","texts_locale":[{"id":1,"code":"sk","title":"Sloven\u010dina","is_default":true,"locale":"sk_SK","icon_class":"sk","is_cms_language":1,"pivot":{"host_domain_category_id":10,"system_language_id":1,"url":"\/umenie-kultura\/","title":"Umenie & kult\u00fara","keywords":"umelec, herec, dizajn, fotografia, filmy, hudba","description":"Dom\u00e9ny pre v\u0161etk\u00fdch tvorcov umelcov, hercov, divadeln\u00edkov a hudobn\u00edkov.","text":"

Venujete sa tvorbe umeleck\u00fdch diel, fotografii, hudbe, m\u00f3de, dizajnu \u010di filmov\u00e9mu \/ divadeln\u00e9mu umeniu?<\/p>\n

Spestrite va\u0161e portf\u00f3lio jedine\u010dn\u00fdmi dom\u00e9nov\u00fdmi koncovkami venovan\u00fdmi tvorbe a medi\u00e1lnej produkcii.<\/p>"}}]},{"id":11,"created_at":"2018-10-25 19:40:21","updated_at":"2018-10-25 19:40:21","texts_locale":[{"id":1,"code":"sk","title":"Sloven\u010dina","is_default":true,"locale":"sk_SK","icon_class":"sk","is_cms_language":1,"pivot":{"host_domain_category_id":11,"system_language_id":1,"url":"\/profesia\/","title":"Profesia","keywords":"pr\u00e1ca, povolania, kari\u00e9ra ","description":"Dom\u00e9ny pre inzerciu povolan\u00ed a kari\u00e9ry.","text":"

Dom\u00e9nov\u00e9 koncovky pou\u017e\u00edvan\u00e9 na inzerciu povolania, kari\u00e9ry a reprezent\u00e1ciou profesi\u00ed.<\/p>"}}]},{"id":12,"created_at":"2018-10-25 19:59:13","updated_at":"2018-10-25 19:59:13","texts_locale":[{"id":1,"code":"sk","title":"Sloven\u010dina","is_default":true,"locale":"sk_SK","icon_class":"sk","is_cms_language":1,"pivot":{"host_domain_category_id":12,"system_language_id":1,"url":"\/financie\/","title":"Financie","keywords":"financie, peniaze, banka, p\u00f4\u017ei\u010dka, kapit\u00e1l","description":"Vyberte si jednu z dom\u00e9nov\u00fdch koncoviek pre investi\u010dn\u00fd a finan\u010dn\u00fd sektor.","text":"

S\u00favis\u00ed va\u0161a pracovn\u00e1 \u010dinnos\u0165 s invest\u00edciami, p\u00f4\u017ei\u010dkami \u010di bankov\u00fdm a finan\u010dn\u00fdm priemyslom?<\/p>\n

Vyberte si jednu z dom\u00e9nov\u00fdch koncoviek pre investi\u010dn\u00fd a finan\u010dn\u00fd sektor.<\/p>"}}]},{"id":13,"created_at":"2018-10-25 20:16:21","updated_at":"2018-10-25 20:16:21","texts_locale":[{"id":1,"code":"sk","title":"Sloven\u010dina","is_default":true,"locale":"sk_SK","icon_class":"sk","is_cms_language":1,"pivot":{"host_domain_category_id":13,"system_language_id":1,"url":"\/foto-video-audio\/","title":"Foto & video & audio","keywords":"fotografia, filmy, video produkcia, hudba","description":"Vyberte si z dom\u00e9nov\u00fdch koncoviek venovan\u00fdm fotografom, dizajn\u00e9rom, hudobn\u00edkom \u010di hercom","text":"

Venujete tvorbe fotografi\u00ed, dizajnu, hudbe alebo video produkcii a m\u00e1te vlastn\u00fa webov\u00fa str\u00e1nku?<\/p>\n

Vyberte si z t\u00fdchto dom\u00e9nov\u00fdch koncoviek venovan\u00fdm umeleckej tvorbe a medi\u00e1lnej produkcii.<\/p>"}}]},{"id":14,"created_at":"2018-10-26 00:19:49","updated_at":"2018-10-26 00:19:49","texts_locale":[{"id":1,"code":"sk","title":"Sloven\u010dina","is_default":true,"locale":"sk_SK","icon_class":"sk","is_cms_language":1,"pivot":{"host_domain_category_id":14,"system_language_id":1,"url":"\/hobby\/","title":"Hobby","keywords":"kon\u00ed\u010dek, hobby, z\u00e1\u013euby, z\u00e1ujmy","description":"Dom\u00e9nov\u00e9 koncovky reprezentuj\u00face va\u0161e z\u00e1ujmy a z\u00e1\u013euby.","text":"

Ste milovn\u00edk m\u00f3dy \u010di \u0161portu, z\u00e1hradk\u00e1r, umelec?<\/p>\n

Nech je va\u0161a z\u00e1\u013euba ak\u00e1ko\u013evek, tu n\u00e1jdete v\u0161etky dom\u00e9nov\u00e9 koncovky reprezentuj\u00face v\u00e1\u0161 kon\u00ed\u010dek?<\/p>"}}]},{"id":15,"created_at":"2018-10-26 00:42:10","updated_at":"2018-10-26 00:42:10","texts_locale":[{"id":1,"code":"sk","title":"Sloven\u010dina","is_default":true,"locale":"sk_SK","icon_class":"sk","is_cms_language":1,"pivot":{"host_domain_category_id":15,"system_language_id":1,"url":"\/geografia\/","title":"Geografia","keywords":"lokalita, n\u00e1rod, krajina, kult\u00fara, \u0161t\u00e1t, mesto","description":"Dom\u00e9nov\u00e9 koncovky miest, \u0161t\u00e1tov a ich kult\u00fary.","text":"

Vyberte si z naj\u010dastej\u0161ie pou\u017e\u00edvan\u00fdch n\u00e1rodn\u00fdch dom\u00e9nov\u00fdch koncoviek a dom\u00e9n t\u00fdkaj\u00facich sa lokal\u00edt a kult\u00fary.<\/p>"}}]},{"id":16,"created_at":"2018-10-26 01:12:02","updated_at":"2018-10-26 01:12:02","texts_locale":[{"id":1,"code":"sk","title":"Sloven\u010dina","is_default":true,"locale":"sk_SK","icon_class":"sk","is_cms_language":1,"pivot":{"host_domain_category_id":16,"system_language_id":1,"url":"\/technologie\/","title":"Technol\u00f3gie","keywords":"veda, technol\u00f3gia, internet, webstr\u00e1nky, po\u010d\u00edta\u010d, softv\u00e9r, hardv\u00e9r","description":"Dom\u00e9nov\u00e9 koncovky t\u00fdkaj\u00face sa vedy a technol\u00f3gi\u00e1m.","text":"

Zauj\u00edmate sa o r\u00f4zne modern\u00e9 technol\u00f3gie, startup, internet alebo vedu?<\/p>\n

Vyberte si z ponuky dom\u00e9n prv\u00e9ho r\u00e1du reprezentuj\u00facich vedu, vzdelanie a technol\u00f3giu.<\/p>"}}]},{"id":17,"created_at":"2018-10-28 01:02:18","updated_at":"2018-10-28 01:02:18","texts_locale":[{"id":1,"code":"sk","title":"Sloven\u010dina","is_default":true,"locale":"sk_SK","icon_class":"sk","is_cms_language":1,"pivot":{"host_domain_category_id":17,"system_language_id":1,"url":"\/zivotny-styl\/","title":"\u017divotn\u00fd \u0161t\u00fdl","keywords":"\u017eivot, spr\u00e1vanie, z\u00e1ujmy","description":"Dom\u00e9ny pre blog a webstr\u00e1nky venovan\u00e9 \u017eivotn\u00e9mu \u0161t\u00fdlu a z\u00e1\u013eub\u00e1m.","text":"

H\u013ead\u00e1te origin\u00e1lnu dom\u00e9nu pre v\u00e1\u0161 osobn\u00fd blog alebo webstr\u00e1nku?<\/p>\n

Prezrite si dom\u00e9ny venovan\u00e9 sp\u00f4sobu \u017eivota \u013eud\u00ed, spr\u00e1vania a z\u00e1ujmov.<\/p>"}}]},{"id":18,"created_at":"2018-10-28 01:24:37","updated_at":"2018-10-28 01:24:37","texts_locale":[{"id":1,"code":"sk","title":"Sloven\u010dina","is_default":true,"locale":"sk_SK","icon_class":"sk","is_cms_language":1,"pivot":{"host_domain_category_id":18,"system_language_id":1,"url":"\/marketing-reklama\/","title":"Marketing & reklama","keywords":"reklama, agent\u00fara, promo, z\u013eava","description":"Dom\u00e9ny prv\u00e9ho r\u00e1du pre v\u0161etky marketingov\u00e9 a reklamn\u00e9 agent\u00fary.","text":"

Dom\u00e9ny prv\u00e9ho r\u00e1du pre v\u0161etky marketingov\u00e9 a reklamn\u00e9 agent\u00fary.<\/p>"}}]},{"id":20,"created_at":"2018-10-28 01:50:34","updated_at":"2018-10-28 01:50:34","texts_locale":[{"id":1,"code":"sk","title":"Sloven\u010dina","is_default":true,"locale":"sk_SK","icon_class":"sk","is_cms_language":1,"pivot":{"host_domain_category_id":20,"system_language_id":1,"url":"\/priemysel\/","title":"Priemysel","keywords":"podnikanie, priemysel, pracovn\u00edk, v\u00fdroba, slu\u017eby, biznis","description":"Dom\u00e9nov\u00e9 koncovky reprezentuj\u00face r\u00f4zne priemyseln\u00e9 oblasti, v\u00fdrobu a slu\u017eby.","text":"

Vlastn\u00edte firmu alebo ste s\u00fakromn\u00fd podnikate\u013e a potrebujete zvidite\u013eni\u0165 va\u0161e podnikanie?<\/p>\n

Objednajte si dom\u00e9ny pre \u0161pecifick\u00e9 typy v\u00fdrobkov (bio, army...) a komer\u010dn\u00fa v\u00fdboru \u010di slu\u017eby.<\/p>"}}]}]