HostCreators

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

WebCreators, s.r.o. ako prevádzkovateľ HostCreators.sk (ďalej len Poskytovateľ) rešpektuje vaše súkromie. Toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov opisuje vaše práva na ochranu vašich osobných údajov a naše povinnosti súvisiace s ich ochranou.

Poskytovateľ poskytuje registráciu internetových domén, webhosting, serverové a cloudové služby súkromným a verejným firmám (ďalej len Zákazníkom) v Európe. Poskytovateľ sídli v Slovenskej republike a podlieha európskym zákonom o ochrane osobných údajov, vrátane Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR).

Rozsah a prijatie

Toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov poskytuje informácie o spracovaní údajov vykonávané Poskytovateľom, kde Poskytovateľ určuje účel a prostriedky spracovania (Poskytovateľ vystupuje ako správca údajov). Poskytuje tiež informácie o spracovaní údajov, ktoré vykonáva v mene svojich Zákazníkov na základe ich pokynov (Zákazník ako správca údajov a Poskytovateľ ako spracovateľ údajov).

Osobné údaje sú informácie, ktoré vás identifikujú ako osobu, ako e-mailová adresa, adresa alebo telefónne číslo atď. Spracovanie vašich osobných údajov je nevyhnutné pre poskytovanie služieb našim Zákazníkom. Prosíme, nepoužívajte webové stránky ani naše služby, ak nesúhlasíte s tým, ako spracovávame osobné údaje podľa tohto Vyhlásenia o ochrane osobných údajov.

Aké údaje spracovávame

Poskytovateľ spracováva osobné údaje o kontaktných osobách, o užívateľoch služieb viazaných na našich zákazníkov. Okrem toho spracovávame osobné údaje o osobách predstavujúcich potenciálnych zákazníkov (Nové kontakty), ktoré nás kontaktujú prostredníctvom webových stránok alebo iných kanálov a o uchádzačoch o zamestnanie. Naše vyhlásenie viažúce sa k tejto súvislosti sa nachádza v sekcii Správca údajov.

Spracovávame aj údaje v mene našich Zákazníkov, ktoré spravuje Zákazník. Naše vyhlásenie v tejto súvislosti sa nachádza v sekcii Spracovanie údajov.

V tomto Vyhlásení o ochrane osobných údajov môžu byť Dotknuté osoby označované ako osoby alebo vy.

Správca údajov

Ak Poskytovateľ určuje účel a spôsob spracovania vašich osobných údajov, spoločnosť koná ako správca údajov. Patria sem situácie, v ktorých Poskytovateľ zhromažďuje osobné údaje v kontexte toho, že ste zástupcom pre Zákazníka, Nový kontakt, keď ste užívateľom služby alebo uchádzač o zamestnanie.

Prečo spracovávame osobné údaje

Vo všeobecnosti platí, že každé spracovanie vašich osobných údajov sa môže vzťahovať aspoň na jeden z nasledujúcich právnych základov.

 • Je potrebné splniť zmluvu s vami.
 • Je to naša zákonná povinnosť.
 • Máme oprávnený záujem na spracovaní, o ktorom veríme, že nie je v rozpore s vašimi právami alebo slobodami.
 • Poskytnete súhlas na osobitné spracovanie.

Poskytovanie služieb

Spracovávame osobné údaje, aby sme vás identifikovali ako zákazníka, aby sme mohli spravovať a dodávať vám služby, ktoré ste si objednali alebo odber ktorých ste si predplatili. Spracovávame aj osobné údaje potrebné na vyhotovenie fakturácie a platieb za služby, ktoré používate. Právnym základom v tomto prípade je splnenie zmluvy.

Komunikácia a podpora

Spracovávame informácie z predchádzajúcej komunikácie medzi vami a nami, aby sme vám poskytli podporu. Používame vaše kontaktné informácie a informácie o tom, ktoré služby používate ako základ pre fakturáciu, rozosielanie noviniek, dôležité informácie o vašich službách, ponuky a tipy na využitie našich služieb. Právnym základom v tomto prípade je splnenie zmluvy a oprávnený záujem.

Vývoj našich služieb a produktov

Spracovávame osobné údaje o tom, ako používate naše služby, aby sme zlepšili vašu používateľskú skúsenosť a aby sme zlepšili naše služby vo všeobecnosti. Právnym základom v tomto prípade je oprávnený záujem.

Marketing

Spracovávame osobné údaje o tom, aké služby používate a ako ich používate, aby sme vám mohli predávať relevantné produkty a služby podľa vašich potrieb. Právnym základom v tomto prípade je splnenie zmluvy a oprávnený záujem.

Bezpečnosť a predchádzanie zneužitiu

Spracovávame osobné údaje aby sme zistili a predišli:

 • zneužitiu
 • pokusom o narušenie
 • útokom vírusmi a DDOS
 • porušeniu zákona
 • porušeniu podmienok

Právnym základom v tomto prípade je splnenie zmluvy a oprávnený záujem.

Dodržiavanie záväzkov

Osobné údaje spracovávame, aby sme splnili požiadavky zákona. V tomto prípade sú právnym základom spracovania osobných údajov naše právne záväzky.

Uchádzači o zamestnanie

Ak ste uchádzač o zamestnanie, spracovávame vaše osobné údaje, aby sme mohli vyhodnotiť váš potenciál stať sa zamestnancom Poskytovateľa. Právnym základom pre takéto spracovanie je váš súhlas.

Ako zhromažďujeme vaše osobné údaje

Všeobecne platí, že Poskytovateľ zhromažďuje osobné údaje priamo od vás alebo od iných osôb prepojených s našim Zákazníkom. Tieto osoby môžu byť nadriadení alebo kolegovia. Ak Zákazník, pre ktorého pracujete, nakupuje služby od Poskytovateľa pomocou partnerskej spoločnosti, môžeme zhromažďovať informácie o vás prostredníctvom partnerskej spoločnosti.

Zhromažďujeme a spracovávame údaje, ktoré zdieľate pri kontakte s nami a údaje, ktoré boli vytvorené pri používaní našich služieb.

Keď používate webové stránky Poskytovateľa a komunikujete s nami prostredníctvom emailu, používame cookies a ďalšie technológie sledovania aby sme optimalizovali vašu používateľskú skúsenosť s Poskytovateľom a našimi webovými stránkami. Pre viac informácií o tom, ako tieto technológie fungujú a aké sú vaše práva v tomto kontexte, si prosím, prečítajte odsek s popisom nástrojov automatického zhromažďovania údajov.

V niektorých prípadoch môžeme zhromažďovať informácie o vás aj z iných zdrojov. Týmito zdrojmi môžu byť agregátory údajov tretích strán, naši marketingoví partneri, verejné zdroje alebo sociálne siete tretích strán.

Nástroje automatického zhromažďovania údajov

Poskytovateľ používa rôzne technológie digitálneho sledovania na zhromažďovanie informácií o vašom pohybe na našich webových stránkach a pri interakcii s nami.

Súbory cookie a pixelové značky

Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré obsahujú reťazec znakov a jednoznačne identifikujú prehliadač. Do počítača vám ich posielajú prevádzkovatelia webových stránok alebo tretie strany. Väčšina prehliadačov je v základe nastavená na prijímanie súborov cookie, pretože to vyžaduje väčšina majiteľov webových stránok, aby bolo možné pristupovať na ich stránky. Nastavenia svojho prehliadača môžete zmeniť tak, aby váš prehliadač všeobecne odmietal súbory cookie, zablokoval súbory cookie tretích strán alebo aby upozornil, kedy sa odosiela súbor cookie.

Pixelové značky sú skripty, ktoré sa spúšťajú, keď používateľ príde na webovú stránku alebo otvorí e-mail. Samotný pixel nie je viditeľný a môže byť vidieť len v HTML kóde webovej stránky alebo e-mailu. Zavolá aplikáciu na serveri, ktorá spôsobí stiahnutie súboru cookie tretej strany do vášho počítača alebo zaregistruje, že e-mail bol otvorený.

Ak sa chcete dozvedieť viac o cookies a o tom, ako fungujú, navštívte www.allaboutcookies.org.

Cookies a technológie Google

Google Analytics: Tento súbor cookie nám umožňuje zobraziť informácie o aktivitách používateľa na webových stránakach vrátane, ale nie výlučne, o zobrazeniach stránok, zdroji a čase strávenom na webových stránkach. Tieto informácie nie sú personalizované a zobrazujú sa ako čísla, čo znamená, že ich nemožno spájať s jednotlivcom. Pomáha to chrániť vaše súkromie. Používaním Google Analytics zisťujeme, aký obsah je na našich webových stránkach populárny, a pomáha nám to ponúknuť viac obsahu, ktorý radi čítate a sledujte.

Google Analytics Remarketing: Umiestňuje súbory cookie na váš počítač. Znamená to, že po opustení našej webovej stránky, vám na základe predchádzajúceho správania na našich webových stránkach, môže spoločnosť Google zobraziť také reklamy o Poskytovateľovi, ktoré by vás mohli zaujímať. Tieto informácie nie sú osobne identifikovateľné.

Google AdWords: Pomocou kódu Google AdWords vieme zistiť, ktoré stránky viedli ku konverzii. To nám umožňuje lepšie využiť náš rozpočet pre platené vyhľadávanie. Tieto informácie nie sú osobne identifikovateľné.

Google Adwords Remarketing: Umiestňuje súbory cookie na váš počítač. Znamená to, že po opustení našej webovej stránky, vám na základe predchádzajúceho správania na našich webových stránkach, môže spoločnosť Google zobraziť také reklamy o Poskytovateľovi, ktoré by vás mohli zaujímať. Tieto informácie nie sú osobne identifikovateľné.

Stiahnutím a inštaláciou doplnku prehliadača na odmietnutie služby Google Analytics do vášho aktuálneho webového prehliadača, môžete zabrániť tomu, aby informácie vygenerované súborom cookie spoločnosti Google o používaní našich webových stránok, boli v budúcnosti zhromažďované a spracované spoločnosťou Google. Tento doplnok nájdete na http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Facebook cookies

Facebook Remarketing: Pixelová značka Facebooku umiestňuje do vášho počítača súbory cookie, ktoré umožňujú Facebooku odoslať spätné upozornenie o tom, že ste konkrétnu webovú stránku navštívili. Vieme tak predpokladať, že máte záujem o Poskytovateľa a obsah našej webstránky. Keď potom navštívite Facebook, ten vám bude ponúkať obsah s informáciami alebo reklamami s podobným obsahom. Pre obmedzenie marketingu tohto druhu, prosím, použite nastavenie ochrany súkromia na Facebooku.

Aké osobné údaje spracovávame

Druh osobných údajov, ktoré o vás spracovávame za účelom registrácie používateľského konta:

 • Základné kontaktné údaje, ako je meno, adresa, telefónne číslo a e-mail.
 • Demografické informácie, ako je dátum narodenia z dôvodu, že niektoré domény vyžadujú pri súkromnom vlastníctve aj uvedenie dátumu narodenia.
 • Jedinečné informácie o používateľovi, ako prihlasovacie meno, heslo a bezpečnostné otázky.

Druh osobných údajov, ktoré o vás spracovávame za účelom marketingu:

 • Základné údaje, ako je meno, adresa, telefónne číslo a e-mail.
 • Informácie, ktoré poskytuje váš webový prehliadač, ako je typ prehliadača, zariadenie, jazyk a adresa webovej stránky, z ktorej ste prišli, a ďalšie informácie o vašom pohybe na internete ako napríklad IP adresa.
 • Informácie, ktoré nám poskytnete, keď kontaktujete našu zákaznícku podporu.
 • Ďalšie osobné údaje uvedené vo vašom profile, ktoré ste dobrovoľne uverejnili na sociálnych sieťach tretích strán, ako LinkedIn, Facebook, Google a pod. ak ste sa rozhodli používať niektorú z týchto služieb ako rýchle prishlásenie do našich stránok.

Poskytovateľ ako správca osobných údajov nespracováva o vás citlivé osobné údaje.

Ako zdieľame vaše osobné údaje

Verejné orgány

Polícia a iné orgány môžu Poskytovateľa požiadať o vaše osobné údaje. Tieto údaje zdieľame iba v prípadoch, kedy je to vyžadované zákonom a je to pre Poskytovateľa záväzné.

Partneri, subdodávatelia a prepojené spoločnosti

Poskytovateľa spolupracuje so subdodávateľmi pri spracovaní osobných údajov a môže v tomto ohľade exportovať vaše alebo Zákaznícke údaje mimo EÚ. Títo subdodávatelia sú obvykle predajcami cloudových služieb alebo iných IT hostingových služieb. Pri používaní služieb subdodávateľov, uzatvára Poskytovateľ so subdodávateľmi dohodu o spracovaní údajov (DPA), s cieľom chrániť vaše práva na súkromie a naplniť svoje záväzky voči Zákazníkom. U subdodávateľov, nachádzajúcich sa mimo EÚ, Poskytovateľ zabezpečuje právne podklady pre takéto medzinárodné prevody vo vašom mene alebo v mene svojich Zákazníkov, pričom sa opierame o Štít pre ochranu osobných údajov (US Shield) alebo na použitie modelových doložiek EÚ.

Implementujeme také náležité opatrenia, ktoré zabezpečia, aby vaše osobné údaje boli spracované v súlade s platnými zákonmi týkajúcimi sa bezpečnosti a súkromia. Rovnaké požiadavky aplikujeme na našich subdodávateľov.

Vaše osobné údaje môžeme s príslušnými partnermi a subdodávateľmi zdieľať pre nasledujúce účely:

GoogleWebové analytické údaje prostredníctvom súborov cookie tretích strán na účely marketingu a webovej analýzy s cieľom zlepšiť naše služby.
FacebookWebové analytické údaje prostredníctvom cookie tretej strany na marketingové účely.
SK-NICÚdaje potrebné na registráciu, správu a obnovu doménového mena .SK v rámci kódu krajiny Slovenská republika.
Gransy s.r.o.Údaje potrebné na registráciu, správu a obnovu doménových mien.

Právo na zrušenie registrácie

Máte právo na zrušenie registrácie na stránkach Poskytovateľa a môžete tak urobiť buď:

(a) Podľa pokynov na zrušenie v príslušnej marketingovej komunikácii,
(c) Kontaktovaním nás na support@hostcreators.sk.

Radi by sme vás upozornili, že po zrušení registrácie vás nebudeme môcť informovať o expirácii vašich služieb a teda nebudete mať možnosť si služby zakúpené u nás naďalej predlžovať.

Právo na zrušenie marketingovej komunikácie

Máte právo odhlásiť sa od prijímania marketingových správ od Poskytovateľa a môžete tak urobiť buď:

(a) Podľa pokynov na zrušenie v príslušnej marketingovej komunikácii,
(c) Kontaktovaním nás na support@hostcreators.sk.

Radi by sme vás upozornili, že aj potom, ako sa odhlásite z prijímania marketingových správ, naďalej môžete dostávať správy od Poskytovateľa týkajúce sa napríklad potvrdenia objednávok a upozornenia potrebné na spravovanie vášho účtu alebo poskytovaných služieb.

Právo na výmaz (právo "byť zabudnutý")

Ak si neželáte, aby sme naďalej spracovávali vaše osobné údaje, môžete nás požiadať o ich trvalý výmaz - sme povinní vašej požiadavke vyhovieť, ak sa nepreukáže, že existujú oprávnené dôvody pre spracovanie týchto osobných údajov (napr. ak ste stále naším zákazníkom, pokiaľ ešte neuplynula 10 ročná zákonná lehota na archiváciu faktúr, nemôžeme vaše osobné údaje vymazať z účtovnej databázy). V okamihu, kedy vaše osobné údaje už nie sú potrebné na účel, pre ktorý boli zhromaždené a ďalej spracované, zaistíme vďaka nastaveným mechanizmom ich vymazanie či anonymizáciu. Ak sa domnievate, že doteraz nedošlo k vymazaniu vašich osobných údajov, obráťte sa na nás písomne na adresu spoločnosti HostCreators support@hostcreators.sk.

Právo na obmedzenie spracovania
Kým sa nevyrieši váš podnet alebo námietka proti spracovaniu osobných údajov, ktorú ste nám adresovali, máte právo na obmedzenie spracovania.

Základné práva

Máte právo na prístup k vašim osobným údajom podaním žiadosti o prehľad osobných údajov, ktoré o vás spracovávame, a máte právo na prenos vašich údajov. Máte tiež právo požiadať Poskytovateľa o úpravu nepresností vo vašich osobných údajoch. Úpravu je podľa zvyklostí možné uskutočniť prostredníctvom príslušných sekcií v zákazníckom administračnom paneli.

Ďalej máte právo požiadať o vymazanie osobných údajov a obmedziť alebo namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov podľa tohto Vyhlásenia o ochrane osobných údajov alebo iných špecifických podmienok služby.

Pre prípadné podanie žiadostí spomenutých v tejto sekcii, nám prosím píšte na support@hostcreators.sk.

Máte tiež právo podať sťažnosť na orgány na ochranu údajov, vo veci nášho spracovania vašich osobných údajov.

Ako zabezpečujeme ochranu vašich osobných údajov

Poskytovateľ berie dôveru, ktorú vy a naši Zákazníci kladiete na nás, veľmi vážne. Poskytovateľ sa zaväzuje zabrániť neoprávnenému prístupu, zverejneniu alebo inému neoprávnenému spracovaniu osobných údajov. Poskytovateľ zabezpečuje dôvernosť spracovávaných osobných údajov, udržiavanie integrity osobných údajov a ich dostupnosť v súlade s platnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov.

Súčasťou našich záväzkov je využívanie primeraných a vhodných organizačných, technických a fyzických postupov a opatrení na ochranu informácií, ktoré zhromažďujeme a spracovávame, pričom zohľadňujeme typ osobných údajov a riziko, ktorému vás a našich Zákazníkov pri prípadnom porušení vystavíme. Vzhľadom na to, že hlavné príčiny narušenia ochrany osobných údajov sa s najväčšou pravdepodobnosťou objavia interne, veríme, že budovanie silnej firemnej kultúry, kde rešpekt a zvyšovanie povedomia o ochrane osobných údajov medzi našimi zamestnancami sú zásadné, pre zabezpečenie zákonného spracovania a ochrany vašich osobných údajov, za obzvlášť dôležité považujeme nasledujúce opatrenia:

Organizačné

 • Rada pre ochranu údajov spravuje zákonnosť spracovávania a politiku ochrany osobných údajov.
  Rada je zložená z interných odborníkov na ochranu osobných údajov a informácií, na ktorých dohliada Firemný manažér pre ochranu údajov.
 • Právnik vymenovaný za Úradníka pre ochranu údajov, ktorý pôsobí ako poradca a kontrolór v oblasti ochrany súkromia
 • eLearning-ové súkromné kurzy, ktoré sú povinné pre všetkých zamestnancov
 • Povinné postupy vedenia záznamov o spracovateľských činnostiach a posúdení rizík pre Dotknuté osoby
 • Dohody o spracovaní údajov so subdodávateľmi, ktorí spracovávajú údaje v mene Poskytovateľa

Technické

 • Osobné údaje sa prenášajú a uchovávajú v bezpečnom prevádzkovom prostredí, ktoré je prístupné iba zamestnancom Poskytovateľa a subdodávateľom na základe potreby
 • Užívatelia služieb sú povinní overiť svoju totožnosť (napríklad prihlasovacie meno a heslo) predtým, ako sa prihlásia alebo vykonajú zmeny vo svojom účte.

Fyzické

 • Priestory chránené systémami kontroly prístupu a monitorovania obrazu

Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje

Poskytovateľ uchová vaše osobné údaje len po dobu potrebnú pre daný účel, s ohľadom na potrebu odpovedania na vaše požiadavky, vyriešenie problému a dodržiavanie zákonných požiadaviek podľa platných zákonov.

To znamená, že Poskytovateľ môže uchovať vaše osobné údaje po primeranú dobu aj potom, ako ste s nami ako Zákazník naposledy prišli do kontaktu. Ak už vaše zhromaždené osobné údaje, nie sú potrebné, vymažeme ich. Môžeme spracovávať údaje na štatistické účely, v takom prípade sú údaje pseudonymizované alebo anonymizované.

Spracovateľ údajov

Poskytovateľ poskytuje mnoho rôznych služieb, ktoré môžu používať naši Zákazníci na spracovanie údajov svojich zákazníkov. Účel takéhoto spracovania určujú naši Zákazníci a nie Poskytovateľ, čím sa Zákazník stáva správcom osobných údajov. Poskytovateľ v takýchto prípadoch vystupuje ako spracovateľ údajov a spracováva údaje v mene a podľa pokynov zadaných Zákazníkom. Vzťah medzi Zákazníkom ako správcom údajov a Poskytovateľom ako spracovateľom údajov je upravený dohodou o spracovaní údajov.

Povinnosti zákazníka a povinnosti Poskytovateľa

Ak Zákazník pôsobí ako správca údajov, Zákazník v súlade s platnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov zabezpečí právne dôvody pre spracovanie osobných údajov. Zákazník ďalej posudzuje a zakladá vlastníctvo pre riziká vyplývajúce zo spracovania osobných údajov Dotknutej osoby. Ďalším dôležitým aspektom povinnosti Zákazníka ako správcu údajov je dodržiavanie informačnej povinnosti voči Dotknutej osobe.

Poskytovateľ je prirodzenou súčasťou povinností Zákazníka ako správcu údajov v tom zmysle, že služby Poskytovateľa tvoria súčasť spracovania osobných údajov, u ktorých musí Zákazník zabezpečiť súlad s platnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov. Ak teda Poskytovateľ spracováva osobné údaje v mene svojich Zákazníkov, musí tak činiť v súlade s právnymi predpismi o ochrane osobných údajov platnými pre spracovateľov údajov.

Stručne povedané, Zákazník a Poskytovateľ sú povinní spolupracovať, aby zabezpečili ochranu súkromia Dotknutých osôb. Poskytovateľ poskytne Zákazníkovi informácie potrebné pre zabezpečenie súladu s platnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov.

ZODPOVEDNÁ OSOBA

Od 1.1.2021 je k dispozícii tento kontakt na zodpovednej osoby pre ochranu osobných údajov v zmysle GDPR: WebCreators s.r.o., Zodpovedná osoba pre ochranu osobných údajov, ČSA 24, Banská Bystrica, 97401, Slovensko alebo e-mail: pomoc@hostcreators.sk

Úpravy tohto Vyhlásenia

Ak dôjde k úprave tohto Vyhlásenia o ochrane osobných údajov, tu uverejníme revidované vyhlásenie s aktualizovaným dátumom úpravy. Odporúčame vám, aby ste si toto Vyhlásenie pravidelne prezerali. O významných zmenách v našom Vyhlásení, ktoré podstatne zmenia naše postupy ochrany osobných údajov, vás môžeme informovať aj pomocou iných prostriedkov, ako je odoslanie e-mailu alebo uverejnenie oznámenia na našej firemnej webovej stránke alebo na stránkach sociálnych médií a to pred tým, ako zmeny nadobudnú účinnosť.

Posledná aktualizácia tohto Vyhlásenia o ochrane osobných údajov prebehla 22. 01. 2024.

Ak máte akékoľvek otázky, adresujte nám ich na email: support@hostcreators.sk