U nás platíte len za priestor

Pre nás, ako webhostingovú spoločnosť je najdôležitejšia informácia, koľko priestoru potrebujete pre svoje web stránky.

Najmenšia veľkosť hostingového balíčka, ktorý je možné si zakúpiť je 300MB, čo obyčajne stačí pre bežný začínajúci web. Tento priestor môžete kedykoľkvek navýšiť až do nekonečna. O prekročení priestoru Vás budeme vopred informovať tak, aby ste mali vždy čas si priestor navýšiť.

Čo všetko sa do priestoru započítava?

Do Vášho priestoru sa započítavajú dáta z týchto služieb:

  • dáta web stránok
  • dáta e-mailov
  • dáta z databáz
Čo všetko sa do priestoru započítava?

Na čom ušetrím?

V bežných hostingových spoločnostiach sú časté limity na množstvo domén, ktoré môžete umiestniť pod hostingový balíček alebo na množstvo e-mailových účtov. Ak potrebujete limity navýšiť, nevyhnete sa ďalším poplatkom.

Preto u nás môžete pod jedným hostingovým balíčkom umiestniť:

  • neobmedzené množstvo domén akýchkoľvek koncoviek
  • neobmedzené množstvo subdomén k doménam
  • neobmedzené množstvo e-mailových účtov
  • neobmedzené množstvo FTP/SFTP/SSH účtov
  • neobmedzené množstvo databáz

Viac o hostingovom balíčku a čo všetko s ním môžete robiť, sa dočítate tu.

Naozaj nám je jedno, koľko budete mať domén v balíčku?

Áno, skutočne nám to je jedno. Avšak aj tu existujú výkonnostné limity, ktoré nemôže Váš hostingový balíček prekročiť. Každý hosting u nás je optimalizovaný pre desiatky webov s priemernou návštevnosťou. Tento limit nemôže Váš webhosting prekročiť a tým ovplyvniť ostatných užívateľov na našich serveroch. Využitý výkon neustále automatizovane monitorujeme a v prípade ak je využitý výkon na maxime, odporučíme zákazníkovi Profi Hosting, ktorý má zdvojnásobené limity, alebo špeciálny hosting len pre potreby zákazníka.

Naozaj nám je jedno, koľko budete mať domén v balíčku?
[{"id":4,"created_at":"2018-10-20 01:25:47","updated_at":"2018-10-20 01:25:47","texts_locale":[{"id":1,"code":"sk","title":"Sloven\u010dina","is_default":true,"locale":"sk_SK","icon_class":"sk","is_cms_language":1,"pivot":{"host_domain_category_id":4,"system_language_id":1,"url":"\/biznis\/","title":"Biznis","keywords":"firmy, agent\u00fary, biznis, reality","description":"H\u013ead\u00e1te pre va\u0161u firmu alebo podnikanie origin\u00e1lnu dom\u00e9nov\u00fa koncovku?","text":"

H\u013ead\u00e1te pre va\u0161u firmu alebo podnikanie origin\u00e1lnu dom\u00e9nov\u00fa koncovku?<\/p>\n

Vyberte si z radu biznisov\u00fdch koncoviek.<\/p>"}}]},{"id":5,"created_at":"2018-10-20 01:51:42","updated_at":"2018-10-20 01:51:42","texts_locale":[{"id":1,"code":"sk","title":"Sloven\u010dina","is_default":true,"locale":"sk_SK","icon_class":"sk","is_cms_language":1,"pivot":{"host_domain_category_id":5,"system_language_id":1,"url":"\/produkty-sluzby\/","title":"Produkty & slu\u017eby","keywords":"predaj, e-shop, obchod, slu\u017eby","description":"Dom\u00e9nov\u00e9 koncovky pre poskytovate\u013eov slu\u017eieb a predajcov.","text":"

Poskytujete nejak\u00fa slu\u017ebu alebo pred\u00e1vate produkty?<\/p>\n

Jasne zadefinujte va\u0161e podnikanie prostredn\u00edctvom t\u00fdchto dom\u00e9nov\u00fdch koncoviek.<\/p>"}}]},{"id":6,"created_at":"2018-10-25 01:59:20","updated_at":"2018-10-25 01:59:20","texts_locale":[{"id":1,"code":"sk","title":"Sloven\u010dina","is_default":true,"locale":"sk_SK","icon_class":"sk","is_cms_language":1,"pivot":{"host_domain_category_id":6,"system_language_id":1,"url":"\/jedlo-pitie\/","title":"Jedlo & pitie","keywords":"jedlo, n\u00e1poje, bar, kaviare\u0148, re\u0161taur\u00e1cia, podnik","description":"Koncov\u00e9 dom\u00e9ny pre re\u0161taur\u00e1cie, kaviarne, bary a obchody.","text":"

M\u00e1te vlastn\u00fa kaviare\u0148, podnik, re\u0161taur\u00e1ciu \u010di obchod?<\/p>\n

Vytvorte si p\u00fatav\u00fa a jedine\u010dn\u00fa dom\u00e9nu prostredn\u00edctvom t\u00fdchto dom\u00e9nov\u00fdch koncoviek.<\/p>"}}]},{"id":7,"created_at":"2018-10-25 02:12:58","updated_at":"2018-10-25 02:12:58","texts_locale":[{"id":1,"code":"sk","title":"Sloven\u010dina","is_default":true,"locale":"sk_SK","icon_class":"sk","is_cms_language":1,"pivot":{"host_domain_category_id":7,"system_language_id":1,"url":"\/sport\/","title":"\u0160port","keywords":"\u0161port, hry, fanklub, kempovanie","description":"Odli\u0161te svoju webstr\u00e1nku od ostatn\u00fdch a vyberte si jednu z \u0161portov\u00fdch dom\u00e9nov\u00fdch koncoviek.","text":"

Kateg\u00f3ria dom\u00e9nov\u00fdch koncoviek pre v\u0161etky \u0161portov\u00e9 kluby, fan\u00fa\u0161ikov alebo va\u0161e aktivity.<\/p>\n

Odli\u0161te svoju webstr\u00e1nku od ostatn\u00fdch a vyberte si jednu z t\u00fdchto \u0161portov\u00fdch dom\u00e9nov\u00fdch koncoviek.<\/p>"}}]},{"id":8,"created_at":"2018-10-25 02:25:04","updated_at":"2018-10-25 02:25:04","texts_locale":[{"id":1,"code":"sk","title":"Sloven\u010dina","is_default":true,"locale":"sk_SK","icon_class":"sk","is_cms_language":1,"pivot":{"host_domain_category_id":8,"system_language_id":1,"url":"\/zdravie\/","title":"Zdravie","keywords":"zdravie, doktor, poliklinika, nemocnica, lek\u00e1re\u0148, di\u00e9ta","description":"Dom\u00e9ny pre zdravotn\u00fd priemysel - nemocnice, lek\u00e1rne, v\u00fd\u017eivov\u00fdch poradcov...","text":"

Dom\u00e9nov\u00e9 koncovky navrhnut\u00e9 pre v\u00fd\u017eivov\u00fdch poradcov, doktorov, tr\u00e9nerov, lek\u00e1rne - pre cel\u00fd zdravotn\u00fd priemysel.<\/p>"}}]},{"id":9,"created_at":"2018-10-25 02:35:14","updated_at":"2018-10-25 02:35:14","texts_locale":[{"id":1,"code":"sk","title":"Sloven\u010dina","is_default":true,"locale":"sk_SK","icon_class":"sk","is_cms_language":1,"pivot":{"host_domain_category_id":9,"system_language_id":1,"url":"\/vzdelanie\/","title":"Vzdelanie","keywords":"univerzita, \u0161kola, kurzy, \u0161t\u00fadium","description":"Dom\u00e9nov\u00e9 koncovky pre \u0161koly, akad\u00e9mie, kurzy a mnoh\u00e9 \u010fal\u0161ie.","text":"

Pon\u00fakame origin\u00e1lne dom\u00e9nov\u00e9 koncovky pre u\u010dite\u013eov, tr\u00e9nerov, akad\u00e9mie a \u0161koly.<\/p>"}}]},{"id":10,"created_at":"2018-10-25 02:47:57","updated_at":"2018-10-25 02:47:57","texts_locale":[{"id":1,"code":"sk","title":"Sloven\u010dina","is_default":true,"locale":"sk_SK","icon_class":"sk","is_cms_language":1,"pivot":{"host_domain_category_id":10,"system_language_id":1,"url":"\/umenie-kultura\/","title":"Umenie & kult\u00fara","keywords":"umelec, herec, dizajn, fotografia, filmy, hudba","description":"Dom\u00e9ny pre v\u0161etk\u00fdch tvorcov umelcov, hercov, divadeln\u00edkov a hudobn\u00edkov.","text":"

Venujete sa tvorbe umeleck\u00fdch diel, fotografii, hudbe, m\u00f3de, dizajnu \u010di filmov\u00e9mu \/ divadeln\u00e9mu umeniu?<\/p>\n

Spestrite va\u0161e portf\u00f3lio jedine\u010dn\u00fdmi dom\u00e9nov\u00fdmi koncovkami venovan\u00fdmi tvorbe a medi\u00e1lnej produkcii.<\/p>"}}]},{"id":11,"created_at":"2018-10-25 19:40:21","updated_at":"2018-10-25 19:40:21","texts_locale":[{"id":1,"code":"sk","title":"Sloven\u010dina","is_default":true,"locale":"sk_SK","icon_class":"sk","is_cms_language":1,"pivot":{"host_domain_category_id":11,"system_language_id":1,"url":"\/profesia\/","title":"Profesia","keywords":"pr\u00e1ca, povolania, kari\u00e9ra ","description":"Dom\u00e9ny pre inzerciu povolan\u00ed a kari\u00e9ry.","text":"

Dom\u00e9nov\u00e9 koncovky pou\u017e\u00edvan\u00e9 na inzerciu povolania, kari\u00e9ry a reprezent\u00e1ciou profesi\u00ed.<\/p>"}}]},{"id":12,"created_at":"2018-10-25 19:59:13","updated_at":"2018-10-25 19:59:13","texts_locale":[{"id":1,"code":"sk","title":"Sloven\u010dina","is_default":true,"locale":"sk_SK","icon_class":"sk","is_cms_language":1,"pivot":{"host_domain_category_id":12,"system_language_id":1,"url":"\/financie\/","title":"Financie","keywords":"financie, peniaze, banka, p\u00f4\u017ei\u010dka, kapit\u00e1l","description":"Vyberte si jednu z dom\u00e9nov\u00fdch koncoviek pre investi\u010dn\u00fd a finan\u010dn\u00fd sektor.","text":"

S\u00favis\u00ed va\u0161a pracovn\u00e1 \u010dinnos\u0165 s invest\u00edciami, p\u00f4\u017ei\u010dkami \u010di bankov\u00fdm a finan\u010dn\u00fdm priemyslom?<\/p>\n

Vyberte si jednu z dom\u00e9nov\u00fdch koncoviek pre investi\u010dn\u00fd a finan\u010dn\u00fd sektor.<\/p>"}}]},{"id":13,"created_at":"2018-10-25 20:16:21","updated_at":"2018-10-25 20:16:21","texts_locale":[{"id":1,"code":"sk","title":"Sloven\u010dina","is_default":true,"locale":"sk_SK","icon_class":"sk","is_cms_language":1,"pivot":{"host_domain_category_id":13,"system_language_id":1,"url":"\/foto-video-audio\/","title":"Foto & video & audio","keywords":"fotografia, filmy, video produkcia, hudba","description":"Vyberte si z dom\u00e9nov\u00fdch koncoviek venovan\u00fdm fotografom, dizajn\u00e9rom, hudobn\u00edkom \u010di hercom","text":"

Venujete tvorbe fotografi\u00ed, dizajnu, hudbe alebo video produkcii a m\u00e1te vlastn\u00fa webov\u00fa str\u00e1nku?<\/p>\n

Vyberte si z t\u00fdchto dom\u00e9nov\u00fdch koncoviek venovan\u00fdm umeleckej tvorbe a medi\u00e1lnej produkcii.<\/p>"}}]},{"id":14,"created_at":"2018-10-26 00:19:49","updated_at":"2018-10-26 00:19:49","texts_locale":[{"id":1,"code":"sk","title":"Sloven\u010dina","is_default":true,"locale":"sk_SK","icon_class":"sk","is_cms_language":1,"pivot":{"host_domain_category_id":14,"system_language_id":1,"url":"\/hobby\/","title":"Hobby","keywords":"kon\u00ed\u010dek, hobby, z\u00e1\u013euby, z\u00e1ujmy","description":"Dom\u00e9nov\u00e9 koncovky reprezentuj\u00face va\u0161e z\u00e1ujmy a z\u00e1\u013euby.","text":"

Ste milovn\u00edk m\u00f3dy \u010di \u0161portu, z\u00e1hradk\u00e1r, umelec?<\/p>\n

Nech je va\u0161a z\u00e1\u013euba ak\u00e1ko\u013evek, tu n\u00e1jdete v\u0161etky dom\u00e9nov\u00e9 koncovky reprezentuj\u00face v\u00e1\u0161 kon\u00ed\u010dek?<\/p>"}}]},{"id":15,"created_at":"2018-10-26 00:42:10","updated_at":"2018-10-26 00:42:10","texts_locale":[{"id":1,"code":"sk","title":"Sloven\u010dina","is_default":true,"locale":"sk_SK","icon_class":"sk","is_cms_language":1,"pivot":{"host_domain_category_id":15,"system_language_id":1,"url":"\/geografia\/","title":"Geografia","keywords":"lokalita, n\u00e1rod, krajina, kult\u00fara, \u0161t\u00e1t, mesto","description":"Dom\u00e9nov\u00e9 koncovky miest, \u0161t\u00e1tov a ich kult\u00fary.","text":"

Vyberte si z naj\u010dastej\u0161ie pou\u017e\u00edvan\u00fdch n\u00e1rodn\u00fdch dom\u00e9nov\u00fdch koncoviek a dom\u00e9n t\u00fdkaj\u00facich sa lokal\u00edt a kult\u00fary.<\/p>"}}]},{"id":16,"created_at":"2018-10-26 01:12:02","updated_at":"2018-10-26 01:12:02","texts_locale":[{"id":1,"code":"sk","title":"Sloven\u010dina","is_default":true,"locale":"sk_SK","icon_class":"sk","is_cms_language":1,"pivot":{"host_domain_category_id":16,"system_language_id":1,"url":"\/technologie\/","title":"Technol\u00f3gie","keywords":"veda, technol\u00f3gia, internet, webstr\u00e1nky, po\u010d\u00edta\u010d, softv\u00e9r, hardv\u00e9r","description":"Dom\u00e9nov\u00e9 koncovky t\u00fdkaj\u00face sa vedy a technol\u00f3gi\u00e1m.","text":"

Zauj\u00edmate sa o r\u00f4zne modern\u00e9 technol\u00f3gie, startup, internet alebo vedu?<\/p>\n

Vyberte si z ponuky dom\u00e9n prv\u00e9ho r\u00e1du reprezentuj\u00facich vedu, vzdelanie a technol\u00f3giu.<\/p>"}}]},{"id":17,"created_at":"2018-10-28 01:02:18","updated_at":"2018-10-28 01:02:18","texts_locale":[{"id":1,"code":"sk","title":"Sloven\u010dina","is_default":true,"locale":"sk_SK","icon_class":"sk","is_cms_language":1,"pivot":{"host_domain_category_id":17,"system_language_id":1,"url":"\/zivotny-styl\/","title":"\u017divotn\u00fd \u0161t\u00fdl","keywords":"\u017eivot, spr\u00e1vanie, z\u00e1ujmy","description":"Dom\u00e9ny pre blog a webstr\u00e1nky venovan\u00e9 \u017eivotn\u00e9mu \u0161t\u00fdlu a z\u00e1\u013eub\u00e1m.","text":"

H\u013ead\u00e1te origin\u00e1lnu dom\u00e9nu pre v\u00e1\u0161 osobn\u00fd blog alebo webstr\u00e1nku?<\/p>\n

Prezrite si dom\u00e9ny venovan\u00e9 sp\u00f4sobu \u017eivota \u013eud\u00ed, spr\u00e1vania a z\u00e1ujmov.<\/p>"}}]},{"id":18,"created_at":"2018-10-28 01:24:37","updated_at":"2018-10-28 01:24:37","texts_locale":[{"id":1,"code":"sk","title":"Sloven\u010dina","is_default":true,"locale":"sk_SK","icon_class":"sk","is_cms_language":1,"pivot":{"host_domain_category_id":18,"system_language_id":1,"url":"\/marketing-reklama\/","title":"Marketing & reklama","keywords":"reklama, agent\u00fara, promo, z\u013eava","description":"Dom\u00e9ny prv\u00e9ho r\u00e1du pre v\u0161etky marketingov\u00e9 a reklamn\u00e9 agent\u00fary.","text":"

Dom\u00e9ny prv\u00e9ho r\u00e1du pre v\u0161etky marketingov\u00e9 a reklamn\u00e9 agent\u00fary.<\/p>"}}]},{"id":20,"created_at":"2018-10-28 01:50:34","updated_at":"2018-10-28 01:50:34","texts_locale":[{"id":1,"code":"sk","title":"Sloven\u010dina","is_default":true,"locale":"sk_SK","icon_class":"sk","is_cms_language":1,"pivot":{"host_domain_category_id":20,"system_language_id":1,"url":"\/priemysel\/","title":"Priemysel","keywords":"podnikanie, priemysel, pracovn\u00edk, v\u00fdroba, slu\u017eby, biznis","description":"Dom\u00e9nov\u00e9 koncovky reprezentuj\u00face r\u00f4zne priemyseln\u00e9 oblasti, v\u00fdrobu a slu\u017eby.","text":"

Vlastn\u00edte firmu alebo ste s\u00fakromn\u00fd podnikate\u013e a potrebujete zvidite\u013eni\u0165 va\u0161e podnikanie?<\/p>\n

Objednajte si dom\u00e9ny pre \u0161pecifick\u00e9 typy v\u00fdrobkov (bio, army...) a komer\u010dn\u00fa v\u00fdboru \u010di slu\u017eby.<\/p>"}}]}]