Profi hosting je potrebný pre tie hostingové balíčky, ktorých webové stránky navštevuje nadpriemerne veľa návštevníkov, alebo ak webové stránky vyžadujú zvýšené požiadavky na výkon. O tom, že Váš hostingový balíček dosahuje svoje limity, informujeme prostredníctvom administračného systému, e-mailami, alebo telefonicky. Vtedy Vám navrhneme prechod na Profi hosting. Nemusíte sa teda obávať, že budú Vaše stránky pozastavené. Náš systém je optimalizovaný tak, aby ste svojimi webmi neovplyvnili ostatných užívateľov, preto nie je dôvod pre pozastavenie služby.

Dvojnásobný výkon PHP

Bežná webová stránka je obyčajne generovaná PHP skriptom. Na to, aby bola stránka zobrazená, je potrebné skript spracovať. Na spracovanie používame najnovšiu technológiu PHP-FPM, ktorá nám okrem iného umožňuje kontrolovať spotrebovaný výkon web stránok. Bežný hosting má pre každú verziu PHP vyhradených maximálne 6 PHP procesorov. Každý jeden procesor môže spracovávať v jednom čase jednu úlohu. To ale neznamená, že dokáže obslúžiť iba 6 návštevníkov. Ak sa Vaša stránka vygeneruje napríklad za 0,1 sekundy, tak za jednu sekundu dokáže spracovať server 60 požiadaviek. Profi hosting má tento výkon dvojnásobný, čiže 12 PHP procesorov. Podľa pedchádzajúceho výpočtu tak môže server obslúžiť až 120 požiadaviek.

Vyhradený PHP výkon aj v dobe nepoužívania

Štandardný webhosting, pokiaľ nemá návštevníkov, nechá svoje PHP procesory zaniknúť. V prípade potreby, keď príde návštevník, spustí sa PHP procesor. Tento štart ale vyžaduje zvýšené nároky a teda aj oneskorenie zobrazenia prvej stránky. V profi hostingu je neustále jeden PHP procesor pre daný hostingový program spustený a teda je výkon vždy pripravený na prácu.

Profi

 • Neobmedzený prenos dát
 • Neobmedzené množstvo hostovaných domén
 • Neobmedzené množstvo DNS záznamov
 • Neobmedzené množstvo e-mailov a FTP účtov
 • Neobmedzené množstvo MySQL databáz
 • SSL certifikát zadarmo
 • Podpora HTTP/2 a HTTP akcelerácia
 • Nastaviteľným document root pre každú doménu
 • SSH prístup
 • PHP verzie: 7.2, 7.1, 7.0, 5.6, 5.5, 5.4, 5.3
 • PHP akcelerácia a cache pre zrýchlenie webu
 • Composer
 • Podpora GIT
 • Ochrana webu heslom
 • Email protokoly: IMAP, POP3 SMTP + SSL
 • Antivírusová a antispamová ochrana
 • Podpora CMS: Wordpress, Joomla, Prestashop,...
 • Podpora CRON
 • Zálohy DB a dát 1 x za deň
 • Dvojnásobný výkon pre vykonávanie PHP skriptov
 • Vyhradený PHP výkon aj v dobe nepoužívania
 • Dvojnásobná pamäť pre spracovanie PHP, až 512MB
 • Frontend HTTP Cache
[{"id":4,"created_at":"2018-10-20 01:25:47","updated_at":"2018-10-20 01:25:47","texts_locale":[{"id":1,"code":"sk","title":"Sloven\u010dina","is_default":true,"locale":"sk_SK","icon_class":"sk","is_cms_language":1,"pivot":{"host_domain_category_id":4,"system_language_id":1,"url":"\/biznis\/","title":"Biznis","keywords":"firmy, agent\u00fary, biznis, reality","description":"H\u013ead\u00e1te pre va\u0161u firmu alebo podnikanie origin\u00e1lnu dom\u00e9nov\u00fa koncovku?","text":"

H\u013ead\u00e1te pre va\u0161u firmu alebo podnikanie origin\u00e1lnu dom\u00e9nov\u00fa koncovku?<\/p>\n

Vyberte si z radu biznisov\u00fdch koncoviek.<\/p>"}}]},{"id":5,"created_at":"2018-10-20 01:51:42","updated_at":"2018-10-20 01:51:42","texts_locale":[{"id":1,"code":"sk","title":"Sloven\u010dina","is_default":true,"locale":"sk_SK","icon_class":"sk","is_cms_language":1,"pivot":{"host_domain_category_id":5,"system_language_id":1,"url":"\/produkty-sluzby\/","title":"Produkty & slu\u017eby","keywords":"predaj, e-shop, obchod, slu\u017eby","description":"Dom\u00e9nov\u00e9 koncovky pre poskytovate\u013eov slu\u017eieb a predajcov.","text":"

Poskytujete nejak\u00fa slu\u017ebu alebo pred\u00e1vate produkty?<\/p>\n

Jasne zadefinujte va\u0161e podnikanie prostredn\u00edctvom t\u00fdchto dom\u00e9nov\u00fdch koncoviek.<\/p>"}}]},{"id":6,"created_at":"2018-10-25 01:59:20","updated_at":"2018-10-25 01:59:20","texts_locale":[{"id":1,"code":"sk","title":"Sloven\u010dina","is_default":true,"locale":"sk_SK","icon_class":"sk","is_cms_language":1,"pivot":{"host_domain_category_id":6,"system_language_id":1,"url":"\/jedlo-pitie\/","title":"Jedlo & pitie","keywords":"jedlo, n\u00e1poje, bar, kaviare\u0148, re\u0161taur\u00e1cia, podnik","description":"Koncov\u00e9 dom\u00e9ny pre re\u0161taur\u00e1cie, kaviarne, bary a obchody.","text":"

M\u00e1te vlastn\u00fa kaviare\u0148, podnik, re\u0161taur\u00e1ciu \u010di obchod?<\/p>\n

Vytvorte si p\u00fatav\u00fa a jedine\u010dn\u00fa dom\u00e9nu prostredn\u00edctvom t\u00fdchto dom\u00e9nov\u00fdch koncoviek.<\/p>"}}]},{"id":7,"created_at":"2018-10-25 02:12:58","updated_at":"2018-10-25 02:12:58","texts_locale":[{"id":1,"code":"sk","title":"Sloven\u010dina","is_default":true,"locale":"sk_SK","icon_class":"sk","is_cms_language":1,"pivot":{"host_domain_category_id":7,"system_language_id":1,"url":"\/sport\/","title":"\u0160port","keywords":"\u0161port, hry, fanklub, kempovanie","description":"Odli\u0161te svoju webstr\u00e1nku od ostatn\u00fdch a vyberte si jednu z \u0161portov\u00fdch dom\u00e9nov\u00fdch koncoviek.","text":"

Kateg\u00f3ria dom\u00e9nov\u00fdch koncoviek pre v\u0161etky \u0161portov\u00e9 kluby, fan\u00fa\u0161ikov alebo va\u0161e aktivity.<\/p>\n

Odli\u0161te svoju webstr\u00e1nku od ostatn\u00fdch a vyberte si jednu z t\u00fdchto \u0161portov\u00fdch dom\u00e9nov\u00fdch koncoviek.<\/p>"}}]},{"id":8,"created_at":"2018-10-25 02:25:04","updated_at":"2018-10-25 02:25:04","texts_locale":[{"id":1,"code":"sk","title":"Sloven\u010dina","is_default":true,"locale":"sk_SK","icon_class":"sk","is_cms_language":1,"pivot":{"host_domain_category_id":8,"system_language_id":1,"url":"\/zdravie\/","title":"Zdravie","keywords":"zdravie, doktor, poliklinika, nemocnica, lek\u00e1re\u0148, di\u00e9ta","description":"Dom\u00e9ny pre zdravotn\u00fd priemysel - nemocnice, lek\u00e1rne, v\u00fd\u017eivov\u00fdch poradcov...","text":"

Dom\u00e9nov\u00e9 koncovky navrhnut\u00e9 pre v\u00fd\u017eivov\u00fdch poradcov, doktorov, tr\u00e9nerov, lek\u00e1rne - pre cel\u00fd zdravotn\u00fd priemysel.<\/p>"}}]},{"id":9,"created_at":"2018-10-25 02:35:14","updated_at":"2018-10-25 02:35:14","texts_locale":[{"id":1,"code":"sk","title":"Sloven\u010dina","is_default":true,"locale":"sk_SK","icon_class":"sk","is_cms_language":1,"pivot":{"host_domain_category_id":9,"system_language_id":1,"url":"\/vzdelanie\/","title":"Vzdelanie","keywords":"univerzita, \u0161kola, kurzy, \u0161t\u00fadium","description":"Dom\u00e9nov\u00e9 koncovky pre \u0161koly, akad\u00e9mie, kurzy a mnoh\u00e9 \u010fal\u0161ie.","text":"

Pon\u00fakame origin\u00e1lne dom\u00e9nov\u00e9 koncovky pre u\u010dite\u013eov, tr\u00e9nerov, akad\u00e9mie a \u0161koly.<\/p>"}}]},{"id":10,"created_at":"2018-10-25 02:47:57","updated_at":"2018-10-25 02:47:57","texts_locale":[{"id":1,"code":"sk","title":"Sloven\u010dina","is_default":true,"locale":"sk_SK","icon_class":"sk","is_cms_language":1,"pivot":{"host_domain_category_id":10,"system_language_id":1,"url":"\/umenie-kultura\/","title":"Umenie & kult\u00fara","keywords":"umelec, herec, dizajn, fotografia, filmy, hudba","description":"Dom\u00e9ny pre v\u0161etk\u00fdch tvorcov umelcov, hercov, divadeln\u00edkov a hudobn\u00edkov.","text":"

Venujete sa tvorbe umeleck\u00fdch diel, fotografii, hudbe, m\u00f3de, dizajnu \u010di filmov\u00e9mu \/ divadeln\u00e9mu umeniu?<\/p>\n

Spestrite va\u0161e portf\u00f3lio jedine\u010dn\u00fdmi dom\u00e9nov\u00fdmi koncovkami venovan\u00fdmi tvorbe a medi\u00e1lnej produkcii.<\/p>"}}]},{"id":11,"created_at":"2018-10-25 19:40:21","updated_at":"2018-10-25 19:40:21","texts_locale":[{"id":1,"code":"sk","title":"Sloven\u010dina","is_default":true,"locale":"sk_SK","icon_class":"sk","is_cms_language":1,"pivot":{"host_domain_category_id":11,"system_language_id":1,"url":"\/profesia\/","title":"Profesia","keywords":"pr\u00e1ca, povolania, kari\u00e9ra ","description":"Dom\u00e9ny pre inzerciu povolan\u00ed a kari\u00e9ry.","text":"

Dom\u00e9nov\u00e9 koncovky pou\u017e\u00edvan\u00e9 na inzerciu povolania, kari\u00e9ry a reprezent\u00e1ciou profesi\u00ed.<\/p>"}}]},{"id":12,"created_at":"2018-10-25 19:59:13","updated_at":"2018-10-25 19:59:13","texts_locale":[{"id":1,"code":"sk","title":"Sloven\u010dina","is_default":true,"locale":"sk_SK","icon_class":"sk","is_cms_language":1,"pivot":{"host_domain_category_id":12,"system_language_id":1,"url":"\/financie\/","title":"Financie","keywords":"financie, peniaze, banka, p\u00f4\u017ei\u010dka, kapit\u00e1l","description":"Vyberte si jednu z dom\u00e9nov\u00fdch koncoviek pre investi\u010dn\u00fd a finan\u010dn\u00fd sektor.","text":"

S\u00favis\u00ed va\u0161a pracovn\u00e1 \u010dinnos\u0165 s invest\u00edciami, p\u00f4\u017ei\u010dkami \u010di bankov\u00fdm a finan\u010dn\u00fdm priemyslom?<\/p>\n

Vyberte si jednu z dom\u00e9nov\u00fdch koncoviek pre investi\u010dn\u00fd a finan\u010dn\u00fd sektor.<\/p>"}}]},{"id":13,"created_at":"2018-10-25 20:16:21","updated_at":"2018-10-25 20:16:21","texts_locale":[{"id":1,"code":"sk","title":"Sloven\u010dina","is_default":true,"locale":"sk_SK","icon_class":"sk","is_cms_language":1,"pivot":{"host_domain_category_id":13,"system_language_id":1,"url":"\/foto-video-audio\/","title":"Foto & video & audio","keywords":"fotografia, filmy, video produkcia, hudba","description":"Vyberte si z dom\u00e9nov\u00fdch koncoviek venovan\u00fdm fotografom, dizajn\u00e9rom, hudobn\u00edkom \u010di hercom","text":"

Venujete tvorbe fotografi\u00ed, dizajnu, hudbe alebo video produkcii a m\u00e1te vlastn\u00fa webov\u00fa str\u00e1nku?<\/p>\n

Vyberte si z t\u00fdchto dom\u00e9nov\u00fdch koncoviek venovan\u00fdm umeleckej tvorbe a medi\u00e1lnej produkcii.<\/p>"}}]},{"id":14,"created_at":"2018-10-26 00:19:49","updated_at":"2018-10-26 00:19:49","texts_locale":[{"id":1,"code":"sk","title":"Sloven\u010dina","is_default":true,"locale":"sk_SK","icon_class":"sk","is_cms_language":1,"pivot":{"host_domain_category_id":14,"system_language_id":1,"url":"\/hobby\/","title":"Hobby","keywords":"kon\u00ed\u010dek, hobby, z\u00e1\u013euby, z\u00e1ujmy","description":"Dom\u00e9nov\u00e9 koncovky reprezentuj\u00face va\u0161e z\u00e1ujmy a z\u00e1\u013euby.","text":"

Ste milovn\u00edk m\u00f3dy \u010di \u0161portu, z\u00e1hradk\u00e1r, umelec?<\/p>\n

Nech je va\u0161a z\u00e1\u013euba ak\u00e1ko\u013evek, tu n\u00e1jdete v\u0161etky dom\u00e9nov\u00e9 koncovky reprezentuj\u00face v\u00e1\u0161 kon\u00ed\u010dek?<\/p>"}}]},{"id":15,"created_at":"2018-10-26 00:42:10","updated_at":"2018-10-26 00:42:10","texts_locale":[{"id":1,"code":"sk","title":"Sloven\u010dina","is_default":true,"locale":"sk_SK","icon_class":"sk","is_cms_language":1,"pivot":{"host_domain_category_id":15,"system_language_id":1,"url":"\/geografia\/","title":"Geografia","keywords":"lokalita, n\u00e1rod, krajina, kult\u00fara, \u0161t\u00e1t, mesto","description":"Dom\u00e9nov\u00e9 koncovky miest, \u0161t\u00e1tov a ich kult\u00fary.","text":"

Vyberte si z naj\u010dastej\u0161ie pou\u017e\u00edvan\u00fdch n\u00e1rodn\u00fdch dom\u00e9nov\u00fdch koncoviek a dom\u00e9n t\u00fdkaj\u00facich sa lokal\u00edt a kult\u00fary.<\/p>"}}]},{"id":16,"created_at":"2018-10-26 01:12:02","updated_at":"2018-10-26 01:12:02","texts_locale":[{"id":1,"code":"sk","title":"Sloven\u010dina","is_default":true,"locale":"sk_SK","icon_class":"sk","is_cms_language":1,"pivot":{"host_domain_category_id":16,"system_language_id":1,"url":"\/technologie\/","title":"Technol\u00f3gie","keywords":"veda, technol\u00f3gia, internet, webstr\u00e1nky, po\u010d\u00edta\u010d, softv\u00e9r, hardv\u00e9r","description":"Dom\u00e9nov\u00e9 koncovky t\u00fdkaj\u00face sa vedy a technol\u00f3gi\u00e1m.","text":"

Zauj\u00edmate sa o r\u00f4zne modern\u00e9 technol\u00f3gie, startup, internet alebo vedu?<\/p>\n

Vyberte si z ponuky dom\u00e9n prv\u00e9ho r\u00e1du reprezentuj\u00facich vedu, vzdelanie a technol\u00f3giu.<\/p>"}}]},{"id":17,"created_at":"2018-10-28 01:02:18","updated_at":"2018-10-28 01:02:18","texts_locale":[{"id":1,"code":"sk","title":"Sloven\u010dina","is_default":true,"locale":"sk_SK","icon_class":"sk","is_cms_language":1,"pivot":{"host_domain_category_id":17,"system_language_id":1,"url":"\/zivotny-styl\/","title":"\u017divotn\u00fd \u0161t\u00fdl","keywords":"\u017eivot, spr\u00e1vanie, z\u00e1ujmy","description":"Dom\u00e9ny pre blog a webstr\u00e1nky venovan\u00e9 \u017eivotn\u00e9mu \u0161t\u00fdlu a z\u00e1\u013eub\u00e1m.","text":"

H\u013ead\u00e1te origin\u00e1lnu dom\u00e9nu pre v\u00e1\u0161 osobn\u00fd blog alebo webstr\u00e1nku?<\/p>\n

Prezrite si dom\u00e9ny venovan\u00e9 sp\u00f4sobu \u017eivota \u013eud\u00ed, spr\u00e1vania a z\u00e1ujmov.<\/p>"}}]},{"id":18,"created_at":"2018-10-28 01:24:37","updated_at":"2018-10-28 01:24:37","texts_locale":[{"id":1,"code":"sk","title":"Sloven\u010dina","is_default":true,"locale":"sk_SK","icon_class":"sk","is_cms_language":1,"pivot":{"host_domain_category_id":18,"system_language_id":1,"url":"\/marketing-reklama\/","title":"Marketing & reklama","keywords":"reklama, agent\u00fara, promo, z\u013eava","description":"Dom\u00e9ny prv\u00e9ho r\u00e1du pre v\u0161etky marketingov\u00e9 a reklamn\u00e9 agent\u00fary.","text":"

Dom\u00e9ny prv\u00e9ho r\u00e1du pre v\u0161etky marketingov\u00e9 a reklamn\u00e9 agent\u00fary.<\/p>"}}]},{"id":20,"created_at":"2018-10-28 01:50:34","updated_at":"2018-10-28 01:50:34","texts_locale":[{"id":1,"code":"sk","title":"Sloven\u010dina","is_default":true,"locale":"sk_SK","icon_class":"sk","is_cms_language":1,"pivot":{"host_domain_category_id":20,"system_language_id":1,"url":"\/priemysel\/","title":"Priemysel","keywords":"podnikanie, priemysel, pracovn\u00edk, v\u00fdroba, slu\u017eby, biznis","description":"Dom\u00e9nov\u00e9 koncovky reprezentuj\u00face r\u00f4zne priemyseln\u00e9 oblasti, v\u00fdrobu a slu\u017eby.","text":"

Vlastn\u00edte firmu alebo ste s\u00fakromn\u00fd podnikate\u013e a potrebujete zvidite\u013eni\u0165 va\u0161e podnikanie?<\/p>\n

Objednajte si dom\u00e9ny pre \u0161pecifick\u00e9 typy v\u00fdrobkov (bio, army...) a komer\u010dn\u00fa v\u00fdboru \u010di slu\u017eby.<\/p>"}}]}]