Pridaj hodnotenie:

Nastavenie podpisu, vizitky do e-mailu

Nastavenie podpisu cez e-mailové rozhranie RainLoop

Prihláste sa do Vašej e-mailovej schránky prostredníctvom adresy webmail.vasadomena.sk, alebo cez URL adresu rainloop.hostcreators.sk/.

WebMail

Kliknite v pravom hornom rohu na položku „Nastavenia“.

Nastavenia emailu v rainloop

Následne v ľavom menu vyberte položku „Účty“.

Emailové účty v Rainloope

V pravej časti rozhrania sa Vám zobrazí Zoznam účtov a Identity. V časti Identity kliknite na Vašu e-mailovú adresu a zobrazí sa Vám nové okno s nastavením podpisu.

Emailový účet vo webmaily

Tu môžete nastaviť meno, ktoré sa zobrazí pri Vašej e-mailovej adrese a text podpisu.

Ďalej môžete nastaviť tieto údaje:

  • Adresa pre odpoveď – ak chcete zvoliť odlišnú adresu pre odpoveď na Váš e-mail
  • Skrytá kópia – e-mailová adresa, kde sa odošle skytá kópia e-mailu

Následne kliknite na tlačidlo „Uložiť“.

Nastaviť podpis v Rainloope

Nastavenie podpisu cez e-mailové rozhranie RoundCube

Prihláste sa do Vašej e-mailovej schránky prostredníctvom adresy webmail.vasadomena.sk, alebo cez URL adresu roundcube.hostcreators.sk.

WebMaily

Kliknite v pravom hornom rohu na položku „Nastavenia“.

Roundcube

V ľavej časti v menu vyberte položku „Identity“.

Emailový účet

Následne kliknite na Vašu e-mailovú adresu alebo kliknutím na tlačidlo „+“ môžete pridať novú identitu. V pravej časti sa Vám zobrazia nastavenia.

Nastevenie emailového účtu

Tu môžete nastaviť meno, ktoré sa zobrazí pri Vašej e-mailovej adrese a text podpisu. V prípade ak chcete použiť HTML editor, zaškrtnite kolónku „HTML podpis“.

Tu môžete nastaviť tieto údaje:

  • Organizácia
  • Odpovedať na – ak chcete zvoliť odlišnú adresu pre odpoveď na Váš e-mail
  • Skrytá kópia – e-mailová adresa, kde sa odošle skytá kópia e-mailu
Nastavenie podpisu

Nastavenie podpisu pomocou Mozilla Thunderbird

Spustite si program Mozilla Thunderbird.

V  pravej časti hore kliknite na tlačidlo "Nastavenia účtu".

Nastavenia v Thunderbirde

Kliknite na Vašu e-mailovú adresu, ku ktorej chcete pridať podpis.

Do kolonky "Podpis" zadajte text podpisu. Ak chcete text formátovať, zaškrtnite políčko "Použiť HTML".

V prípade ak chcete môžete podpis pripojiť priamo z Vašeho počítača, zašktnutím "Pripájať podpis zo súboru".

Taktiež môžete vyplniť názov Vašej organizácie a odlišnú e-mailovú adresu pre odpoveď.

Nastavenia emailového účtu

Na záver kliknite na kolónku "Písanie a adresovanie" a nastavte, kde sa má zobrazovať podpis.

Nastavenia podpisu v Thunderbirde

Nastavenie podpisu pomocou Microsoft Outlook

Spustite si program Microsoft Outlook.

V hornej lište vyberte záložku "Nástroje" a kliknite na "Možnosti".

Nastavenie podpisu v Microsoft Outlook

Otvorí sa Vám nové okno. V hornom panely vyberte záložku "Formát pošty".

Formát pošty

Kliknite na tlačidlo "Podpisy...".

Emailové podpisy

Tu si môžete vytvoriť nový podpis kliknutím na tlačidlo "Nový" a vyplnením textu podpisu.

Na záver je potrebné vybrať e-mailové konto, pre ktoré sa má podpis zobrazovať a pri akých správach.

Vybrať podpis