Pridaj hodnotenie:

WordPress a OpenLiteSpeed

Zrýchliť WordPress webstránku si môžete prostredníctom využitia OpenLiteSpeed cache pomocou LiteSpeed Cache pluginu. Všetky potrebné informácie o tomto plugine sa dočítate na webovej stránke WordPress.org.

Výhody LiteSpeed Cache pluginu, ktoré sa týkajú priamo OpenLiteSpeed

  • Automatické cachovanie stránok pre zvýšenie výkonu stránok
  • Automaticke čistenie cachovaný stránok pri zmene obsahu
  • Privátna cache pre prihlásených užívateľov
  • Cachovanie obsahu z WordPress REST API volaní
  • Oddelené cachovanie pre desktop a mobilné zariadenia
  • Možnosť naplánovania čistenia cache pre určité URL
  • WooCommerce a bbPress podpora
  • Vylúčenie z cache na základe URI, kategórií, tagov, cookie, user agent
  • Inteligentné preloadovanie pomocou crawlera
  • HTTP/2, HTTP/3 a QUIC support

Porovnanie výkonu

Porovnanie výkonu WordPress stránky s použitím LiteSpeed Cache pluginu s ostatnými webservermi:

Zdroj: https://www.litespeedtech.com/benchmarks/wordpress