Pridaj hodnotenie:

Nastavenie CRONU vo wordpress-e (WP-CRON)

Funkcia WP CRON zabezpečuje spustenie časovaných udalostí. Jej spúšťanie počas HTTP požiadaviek spomaľuje načítavanie stránky.

Optimalizácia wp-cron.php

Výhodnejšie je preto nastaviť jej spúšťanie pomocou štandardnej služby CRON. Zapnutie, alebo vypnutie je možné nastaviť pomocou jedneho tlačidla vo WebAdmine. Toto nastavenie zmení konštantu WP_DISABLE_CRON v súbore wp-config.php a nastaví CRON úlohu na každých 30 minút, resp. pri vypnutí ju vymaže.

Keď je spustený WP-CRON cez príkazový riadok,  PHP sa spúšťa priamo v systémovom príkazovom riadku a teda neblokuje web server ani PHP vlákna vyhradené pre návštevníkov webu.

Zapnutý WP-CRON cez príkazový riadok

Zapnutý WP-CRON cez príkazový riadok

Prečo je WP-CRON vo wordpress-e nehospodárny?

WordPress spúšťa pravideľné naplánované úlohy prostredníctvom wp-cron.php súboru. Keďže len málo bežných užívateľov vie, čo je Cron a ako si ho v hostingu nastaviť, vývojári WordPressu sa rozhodli, že tento krok spravia za užívateľov a starajú sa o spustenie tohto súboru oni. To znamená, že počas toho, ako návštevníci prechádzajú po webe, sa v určitých intervaloch spustí na pozadí týchto požiadaviek aj wp-cron.php. Avšak deje sa to veľmi nehospodárne, pretože sa spustí nový request na pozadí a teda celý mechanizmus webserver + php proces.

Toto samozrejme predĺži vykonávanie toho prvého requestu, ktorý spravil užívateľ. Pri malých weboch to nie je problém ale pri weboch s veľkým množstvom podstránok to už problém je a treba s tým niečo robiť. A preto sme vytvorili túto fukcionalitu vo WebAdmine, kde spustíte wp-crony cez príkazový riadok. Vtedy sa PHP spúšťa priamo v systémovom príkazovom riadku a teda neblokuje web server ani PHP vlákna vyhradené pre návštevníkov webu. 

 

Optimalizácia rýchlosti webu