Editácia WordPress užívateľa

Užívateľov môžete upravovať v administrácii WordPressu, alebo vo WebAdmine webhostingu, cez ktorý môžete upravovať základné vlastnosti užívateľa.

V nastaveniach webu alebo v editácii subdomény kliknite v časti "Inštalácie WordPress" na tlačidlo "Upraviť". Zobrazí sa Vám obrazovka "Zobrazenie a úprava WordPress inštalácie", kde je zoznam užívateľov:

Zoznam používateľov vo WordPresse

Kliknite na tlačidlo pre úpravu užívateľa.

Zmena vlastností užívateľa

V otvorenom okne môžete užívateľovi meniť:

  • Celé meno užívateľa (nie je to prihlasovacie meno, to sa dá zmeniť iba priamo v databáze v tabuľke wpusers v stĺpci user_login)
  • E-mail užívateľa
  • Heslo užívateľa
Zmena vlastností užívateľa
TIP: Okno pre úpravu užívateľa WordPressu je veľmi užitočné hlavne v prípade, keď užívateľ zabudol heslo a je potrebné mu heslo zmeniť na nové, pričom žiaden iný prístup do WordPressu nemáte.