Pridaj hodnotenie:

Export / Import MySql databázy cez SSH

Najpoužívanejším príkazom pre nás, pri SSH pre MySql, je exportovanie a importovanie MySql databázy. Takto cez SSH príkazy je to oveľa rýchlejšie a jasnejšie - ako keď to robíte cez phpmyadmin.

Ak ešte nemáte vytvorený SSH účet, postupujte podľa tohto návodu.

Následne sa prihláste do SSH.

Export MySql databázy cez SSH

mysqldump -h sql2.hostcreators.sk -P 3307 -u u1234_user1 -p --routines d1234_databaza1 > d1234_databaza1.sql
 • -h host
 • -P port
 • -u užívateľské meno do DB
 • -p heslo do DB (po spustení príkazu si vypýta heslo)
 • --routines - vyexportuje aj views, procedúry, funkcie a triggre
 • d1234_databaza1 > d1234_databaza1.sql - meno databázy > meno súboru (export sa uloží v adresári kde sa práve nachádzate)

 

Import MySql databázy cez SSH

mysql -h sql2.hostcreators.sk -P 3307 -u u1234_user2 -p d1234_databaza2 < d1234_databaza1.sql
 • -h host
 • -P port
 • -u užívateľské meno do DB
 • -p heslo do DB (po spustení príkazu si vypýta heslo)
 • d1234_databaza1 < d1234_databaza1.sql - meno databázy < meno súboru, ktorý chcete importovať