Pridaj hodnotenie:

Migrácia webu cez Webadmin

Funkcia "Migrácia webu" Vám umožní jednoducho premigrovať/preniesť Vašu webovú stránku na náš webhosting. Je to úplne jednoduché. Stačí Vám na to prístup k FTP resp. k databáze.

Migrácia je veľmi intuitívna a "vybaví" za Vás všetko, vďaka čomu zvládne migráciu webu aj úplný začiatočník.

Ak ku nám chcete premigovať webstránku vytvorenú v redakčnom systéme, ako napríklad WordPress, Prestashop, OpenCart, Joomla a pod, nie je potrebné, ani žiadúce inštalovať reakčný systém. Migrátor webu sa o to postará.

Vo Webadmine prejdite do sekcie Migrácia webu.

Migrácia webu

Kliknite na tlačidlo vytvoriť migráciu.

Vytvoriť migráciu webstránky

Pripojenie k FTP/SFTP

Zadajte prístupové údaje do FTP domény, ktorú chcete migrovať z inej hostingovej spoločnosti.

 • Host
 • Port: Nastaví sa automaticky podľa výberu FTP/SFTP.
 • Meno
 • Heslo
 • Adresár webu na FTP: Ak neviete, aký je adresár webu, ktorý chcete ku nám premigrovať, prečítajte si návod Ako zistiť cestu k web adresáru.

Všetky tieto prihlasovacie údaje do FTP nájdete vo webadmine hostingovej spoločnosti, z ktorej migrujete Vašu webstránku.

Nižšie vyberiete cieľové umiestnenie, čiže doménu/subdoménu, na ktorú chcete premigrovať webstránku a stlačíte tlačidlo "POKRAČOVAŤ".

Pripojenie k FTP/SFTP

Pripojenie k databáze

Môžete si vybrať z troch možností:

 1. Nastaviť pripojenie k databáze
  • Databázový server
  • Databázový port
  • Prihlasovacie meno 
  • Heslo
  • Názov databázy
 2. Nahrať databázu - Môžete nahrať SQL súbor z Vášho počítača.
 3. Žiadna - Ak nechcete migrovať databázu, zvoľte túto možnosť.

Ak nedokážete získať prístup k databáze aj napriek správnym prihlasovacím údajom, pravdepodobne je na strane druhej hostingovej spoločnosti zapnuté GEOIP, ktoré zamedzuje externý prístup k databáze a ktoré treba vypnúť.

Pripojenie k databáze
V prípade, že migrujete WordPress web, náš systém ho automaticky rozpozná a umožní Vám jedným kliknutím pripojiť databázu automaticky.

Takisto Vám umožní vynechať adresár s dočasnými súbormi v priečinku (wp-content/cache), aby sa skrátil čas migrácie. Tieto súbory sa potom vytvoria používaním webu po migrácii. Odporúčame túto možnosť zakliknúť.

Okrem toho migrácia webu vo WordPresse spraví za Vás aj wp search-replace, takže sa zmenia všetky cesty v databáze zo starej domény na novú a Vy už nemusíte nič riešiť.
Automatické nastavenie databázového pripojenia

Nakoniec už len zvolíte databázu do ktorej chcete premigrovať súčasnú databázu, alebo necháte systém, aby vytvoril a nastavil databázu za Vás.

Migráciu webu spustíte kliknutím na tlačidlo "VYTVORIŤ A SPUSTIŤ".

Automatické vytvorenie databázy

Teraz treba už len čakať, kým sa premigruje celá webstránka.

Po ukončení migrácie sa v sekcii Migrácia webu zobrazí v stĺpčeku "Stav" zelená fajočka, ktorá informuje, že migrácia prebehla úspešne.

Úspešná migrácia webu

Ak migrácia prebehla úspešne, môžete zmeniť DNS záznamy na naše serveri v sekcii DNS a Váš web bude fungovať (lepšie) ako do teraz. :)

Čo ak migrácia neprebehla úspešne?

Ak migrácia neprebehla úspešne, tak po jej ukončení sa v sekcii Migrácia webu zobrazí v stĺpčeku "Stav" červeny trojuholník, ktorý značí, že niekde nastala chyba.

Migrácia bola neúspešná

Ak bola migrácia neúspešná, zobrazením výstupu si môžete pozrieť kde nastala chyba.

Kliknite na tlačidlo "Upraviť" a v pravom hornom rohu na tlačidlo "Zobraziť výstup".

Zobraziť výstup z migrácie webu

Časté problémy

Chyba pri vytváraní FTP spojenia - Najčastejšie sa jedná o nesprávne zadané prístupové údaje k FTP. Ak sú zadané údaje správne, skontrolujte na pôvodnom webhostingu či je vypnutá GeoIP ochrana k FTP, alebo iný druh ochrany, ktorá by zamedzovala externému prístupu k FTP.

 

Chyba pri vytváraní pripojenia k databáze - Táto chyba sa zobrazuje v prípade, že sa náš server nedokáže pripojiť k zdrojovému databázovému serveru. Častou chybou sú nesprávne zadané prístupové údaje k zdrojovej databáze, zapnutá GEOIP ochrana k databáze, alebo inak zamedzený externý prístup k nej na strane hostingovej spoločnosti, z ktorej ku nám migrujete webstránku.

 

Chyba 413 - Táto chyba sa Vám môže objaviť pri manuálnom nahrávaní .sql súboru do migrátora a znamená, že .sql súbor je príliš veľký.

Ak máte možnosť vyplňte prísupové údaje k zdrojovej databáze, aby mohol migrátor celú databázu z externého servera premigrovať samostatne. Ak takú možnosť nemáte nahrajte .sql súbor na FTP do ľubovoľného priečinku a naimportujte ho do cieľovej databázy cez SSH. AK by ste s tým potrebovali pomôcť neváhajte kontaktovať našu podporu.

 

ERROR 2006 (HY000) at line 476: MySQL server has gone away - V prípade tejto chyby z Vašej strany nemáte čo robiť. Kontaktujte preto našu podporu. Naši administrátori na našom hostingu/virtuálnom serveri musia navýšiť parameter max_allowed_packet, aby mohla migrácia pokračovať.

 

Login failed: 530 Login incorrect - Ak migrácia skončila úspešne, ale vo webadresári nemáte žiadne prenesené súbory, je potrebné aby ste vypli obmedzenie prístupu k FTP v zdrojovm FTP účte cez administráciu v pôvodnom webhostingu a spustili migráciu ešte raz.