Pridaj hodnotenie:

Presmerovanie webstránky cez .htaccess

Presmerovanie Vašej webstránky na inú URL adresu možno vykonať viacerými spôsobmi. V tomto návode si ukážeme najjednoduchší a najviac využívaný z nich - presmerovanie cez .htaccess na Apache/Nginx serveri a na OpenLiteSpeed serveri.

Presmerovanie na Apache/Nginx serveri

K súboru .htaccess sa najjednoduchšie dostanete cez WebFTP, cez náš Webadmin.

 

Prejdite na detail Vašej domény.

Výber domény

Kliknite na sekciu Dáta / WebFTP.

Dáta / WebFTP

Do súboru .htaccess, ktorý nájdete v adresári web Vašej domény (alebo pre subdoeny v adresári sub/nazov-subdomeny), napíšte niektorý z nasledujúcich príkazov, podľa toho, čo potrebujete docieliť:

 

Trvalé presmerovanie všetkých URL adries danej domény na inú doménu (301)

Nasledujúci príkaz presmeruje všetky URL adresy na Vašom webe na nový web, pričom presunie aj všetku hodnotu odkazu na novú URL adresu.

Redirect 301 / https://ina-domena.sk

Dočasné presmerovanie všetkých URL adries danej domény na inú doménu (302)

Nasledujúci príkaz presmeruje všetky URL adresy na Vašom webe na nový web, pričom nepresunie všetku hodnotu odkazu na novú URL adresu, ale tá ostane na starej URL adrese.

Redirect 302 / https://ina-domena.sk

 

Trvalé presmerovanie jednotlivých URL adries Vašej domény (301)

Nasledujúci príkaz presmeruje uvedené URL adresy z Vášho webu na inú URL adresu Vášho webu, alebo na nový web, pričom presunie aj všetku hodnotu odkazu na novú URL adresu.

Redirect 301 /stara-url-adresa https://nazov-domeny.sk/nova-url-adresa

Dočasné presmerovanie jednotlivých URL adries Vašej domény (302)

Nasledujúci príkaz presmeruje uvedené URL adresy z Vášho webu na inú URL adresu Vášho webu, alebo na nový web, pričom nepresunie všetku hodnotu odkazu na novú URL adresu, ale ostane na starom odkaze.

Redirect 302 /stara-url-adresa https://nazov-domeny.sk/nova-url-adresa

Pri presmerovaní jednotlivých URL adries prvá cesta musí byť relatívna (začína s "/") - /stara-url-adresa.
Druhá môže byť aj relatívna cesta (v prípade, že presmerovanie smerujete na lokálny súbor = Vašu, rovnakú doménu), alebo môže byť aj absolútna URL adresa - https://vasa-domena.sk/nova-url-adresa.

Presmerovanie chyby 404

Nasledujúci príkaz presmeruje neexistujúcu URL adresu na Vami vybranú URL adresu (napr. domovskú stránku).

ErrorDocument 404 https://vasa-domena.sk

 

 

 

Presmerovanie na OpenLiteSpeed serveri

OpenLiteSpeed server si rozumie s .htaccess, ale dokáže pracovať iba s rewrite príkazmi a ostatné sú ignorované. Preto ak chcete presmerovať Vašu webstránku na inú, namiesto redirect príkazov, potrebujete použiť rewrite príkazy.

 

Trvalé presmerovanie všetkých URL adries danej domény na inú doménu (301)

RewriteEngine On
RewriteRule (.*) https://ina-domena.sk/$1 [R=301,L]

Dočasné presmerovanie všetkých URL adries danej domény na inú doménu (302)

RewriteEngine On
RewriteRule (.*) https://ina-domena.sk/$1 [R=302,L]

 

Trvalé presmerovanie jednotlivých URL adries vašej domény (301)

RewriteEngine On
RewriteRule ^/?stara-url-adresa/(.*)$ https://nazov-domeny.sk/nova-url-adresa/$1 [R=301,L]

Dočasné presmerovanie jednotlivých URL adries vašej domény (302)

RewriteEngine On
RewriteRule ^/?stara-url-adresa/(.*)$ https://nazov-domeny.sk/nova-url-adresa/$1 [R=302,L]

 

Presmerovanie chyby 404 pre OpenLiteSpeed

Nasledujúci príkaz presmeruje neexistujúcu URL adresu na Vami vybranú URL adresu (napr. domovskú stránku).

Options +SymLinksIfOwnerMatch 
RewriteEngine On
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-l
RewriteRule . /index.php [L,QSA]

Ak chcete presmerovať 404 error page na inú ako domovskú stránku, prepíšte v poslednom riadku "/index.php" (RewriteRule . /index.php [L]) na akúkoľvek podstránku na Vašej webstránke, napríklad "/o-nas".

 

 

Presmerovanie s www <-> bez www

Nasledujúce príkazy platia tak pre Apache, ako aj OpenLiteSpeed webserver.

 

Trvalé presmerovanie (301)

Nasledujúci príkaz presmeruje URL adresu Vašej webstránky s www na adresu bez www, pričom presunie aj všetku hodnotu odkazu na novú URL adresu.

RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www\. [NC]
RewriteRule ^(.*)$ https://vasa-domena.sk/$1 [R=301,L,QSA]

Nasledujúci príkaz presmeruje URL adresu Vašej webstránky bez www na adresu s www, pričom presunie aj všetku hodnotu odkazu na novú URL adresu.

RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTP_HOST} !^www\. [NC]
RewriteRule ^(.*)$ https://www.vasa-domena.sk/$1 [R=301,L,QSA]

 

Dočasné presmerovanie (302)

Nasledujúci príkaz presmeruje URL adresu Vašej webstránky s www na adresu bez www, pričom nepresunie všetku hodnotu odkazu na novú URL adresu, ale ostane na starom odkaze.

RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www\. [NC]
RewriteRule ^(.*)$ https://vasa-domena.sk/$1 [R=302,L,QSA]

Nasledujúci príkaz presmeruje URL adresu vašej webstránky bez www na adresu s www, pričom nepresunie všetku hodnotu odkazu na novú URL adresu, ale ostane na starom odkaze.

RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTP_HOST} !^www\. [NC]
RewriteRule ^(.*)$ https://www.vasa-domena.sk/$1 [R=302,L,QSA]

Pri presmerovaní jednotlivých URL adries prvá cesta musí byť relatívna (začína s "/") - /stara-url-adresa.
Druhá môže byť aj relatívna cesta, alebo môže byť aj absolútna URL adresa - https://vasa-domena.sk/nova-url-adresa.