Pridaj hodnotenie:

Redis Object Cache pre WordPress

V tomto článku sa pozrieme na to, ako nainštalovať plugin pre WordPress s názvom Redis Object Cache. Prvé čo potrebujeme spraviť je pridať konfiguračné hodnoty do súboru wp-config.php.

Hodnota WP_REDIS_HOST obsahuje IP adresu pre redis, v našom prípade socket, a WP_REDIS_PORT obsahuje port, v našom prípade 0.

define('WP_REDIS_HOST', '/dev/shm/sock-redis-p2000');
define('WP_REDIS_PORT', 0);

Inštalácia pluginu

Ak máme nakonfigurovaný wp-config.php, ďalší krok je nainštalovať plugin Redis Object Cache.

Inštalácia Redis Object Cache pluginu
Aktivácia Redis Object Cache pluginu

Zapnutie pluginu

Po nainštalovaní a aktivovaní pluginu nám ho stačí už len zapnúť.

Zapnutie Redis Object Cache pluginu

Varovanie

Kedže k redisu môže pristupovať viacero domén, je dobré zabezpečiť, aby mali v redise jedinečné hodnoty. To docielime tak, že vo wp-config.php súbore pridáme WP_CACHE_KEY_SALT konštantu, ktorá spraví to, že pred každý záznam v redise sa bude pridávať to, čo si nastavíme. Odporúčame nastaviť doménu, na ktorej beží web. Pre nás to teda bude napríklad redis.hostcreators.eu.

define('WP_CACHE_KEY_SALT', 'redis.hostcreators.eu');