Pridaj hodnotenie:

Redis Object Cache pre WordPress

V tomto článku sa pozrieme na to, ako nainštalovať plugin pre WordPress s názvom Redis Object Cache. Prvé čo potrebujeme spraviť je zapnúť Redis Object Cache u nás na hostingu cez WebAdmin a následne pridať konfiguračné hodnoty do súboru wp-config.php cez FTP.

Hodnota WP_REDIS_PATH obsahuje IP adresu pre redis, v našom prípade socket, a WP_REDIS_SCHEME obsahuje text 'unix'.

define('WP_REDIS_PATH', '/dev/shm/sock-redis-p2000');
define('WP_REDIS_SCHEME', 'unix');

 

POZOR: Nezabudnite si prepísať /dev/shm/sock-redis-p2000  na Váš socket, ktorý nájdete vo WebAdmine v sekcii REDIS.

Inštalácia pluginu

Ak máme nakonfigurovaný wp-config.php, ďalší krok je nainštalovať plugin Redis Object Cache.

Inštalácia Redis Object Cache pluginu
Aktivácia Redis Object Cache pluginu

Zapnutie pluginu

Po nainštalovaní a aktivovaní pluginu nám ho stačí už len zapnúť.

Redis object cache plugin pre WordPress
Napojenie k redisu na serveri

Premazanie objektovej cache

Objektovú cache z redisu môžete zmazať dvoma rôznymi spôsobmi:

1. V plugine cez WordPress administráciu

Vymazanie redis cache

2. Cez náš WebAdmin v sekcii Redis