Ako pridať hostingový balík na menežovanom VPS?

Na virtuálnom serveri si môžete pridať neobmedzené množstvo hostingových balíkov.

Vo WebAdmine nájdete v pravom hornom rohu, obrazovky tlačidlo "Pridať hostingový balík", alebo v pravom dolnom rohu v náhľade virtuálneho servera. 

pridať hostingový balík na menežované VPS

Následne nastavíte pár vecí pri vytváraní hostingového balíka.

  • Hostingový balíček - Ľubovoľný názov hostingového balíka
  • Cron výstup posielať na e-mail - Sem môžete zadať e-mailovú adresu, na ktorú budú zasielané výstupy z Cron úloh.
  • Kvóta - Môžete vybrať z ponuky od 0GB až po 2000GB. (0GB = parkovací balík určený na správu DNS).

Ak by ste vybrali pre hostingový balík vyššiu kvótu, nič sa tým nezmení. Stále ste limitovaný veľkosťou priestoru virtuálneho servera.

  • Dátum exspirácie - Datum exspirácie môžete nechať nevyplnený. Takto bude mať hostingový balík doživotnú platnosť (resp. platnosť tak dlhú ako má samotný Virtuálny server).
  • Typ hostingového balíka - Vyberte konfiguraciu hostingového balíka z ponuky možností. V jednom hostingovom balíku môžete mať až 100 php vlákien a pre každé jedno php vlákno až 1024MB RAM. Tieto parametre si viete meniť aj dodatočne.

Ak by ste vybrali pre hostingový balík vyššiu konfiguráciu ako je na virtuálnom serveri, nič sa tým nezmení. Stále ste limitovaný konfiguráciou virtuálneho servera.

  • Server - Ak by ste mali pod svojim účtom viacero virtuálnych serverov, tu vyberiete, na ktorom z nich bude hostingový balík vytvorený. 
Nastavenia hostingového balíka

Konfiguacia hostingového balíka

Kvóta

V podstate je jedno, koľko GB nastavíte pre hostingový balík. Prekročiť limit bude možné aj tak. Jediný reálny limit je veľkosť diskového priestoru na VPS.

Dátum exspirácie

Ak by ste chceli, môžete ho nastaviť (napr. virtuálny provider chce nastaviť dátum exspirácie balíka, ktorý využíva jeho zákazník, aby si ho musel po určitej dobe zasa predĺžiť), ale nie je to nutnosť. V prípade že ho nenastavíte nič sa nedeje. Podstatný je dátum exspirácie virtuálneho servera. Ak ho nastavíte a balík presiahne dátum exspirácie, domény v ňom uložené prestanú fungovať. Upozornenia o blížiacom sa dátume exspirácie hostingového balíka Vám prídu na e-mail, ale máte o starosť navyše. Odporúčame preto nenastavovať dátum exspirácie pre hostingové balíky na virtuálnych serveroch.

Typ hostingového balíka

Tu si vyberiete z ponuky viacerých kombinácií parametrov hostingového balíka.

Nastavujete tu počet PHP vlákien a veľkosť operačnej pamäte (RAM) pre každé jedno php vlákno.

To znamená, že ak vyberiete konfiguráciu v ktorej bude 8 PHP vlákien a 512 MB RAM, vo výsledku máte v hostingovom balíku dokopy 4GB RAMky. 

V prípade, že by ste mali viacero hostingových balíkov a súčet RAM, ktorú by ste nastavili pre každý z nich, by bol vyšší ako je celková RAM na virtuálnom serveri, limitom by bola práve táto RAM, ktorú máte zakúpenú pre VPS a jej vyťaženosť môžete sledovať v grafoch v prehľade virtuálneho servera.