Pridaj hodnotenie:

Prehľad grafov vo WebAdmine

Vo Webadmine môžete nájsť prehľadné grafy na dvoch miestach - pri doméne a v hostingovom balíku.

Grafy pri doméne

 • DÁTOVÝ TOK
 • POČET HTTP POŽIADAVIEK

Tieto grafy sa nachádzajú pri každej doméne, ktorú máte pod svojim účtom vo WebAdmine.

Dátový tok a počet HTTP požiadaviek

Dátový Tok

V tomto grafe môžete sledovať dva údaje:

 • Odchádzajúce dáta (oranžová) = Množstvo dát, ktoré si vyžiadali návštevníci domény, alebo subdomén zo servera (napr. načítanie obrázkov, css a js súborov, ...).
 • Prichádzajúce dáta (modrá) = Množstvo dát, ktoré boli cez rôzne akcie vykonané na webe, odoslané na spracovanie serveru od návštevníka webstránky (napr. odoslanie formulára, nahratie obrázka na web, ...).
Dátový tok

Počet http požiadaviek

V tomto grafe môžete sledovať takisto dva údaje:

 • Všetky http požiadavky (oranžová) - Zobrazuje všetky http požiadavky vykonávané na webstránke, okrem blokovaných požiadaviek.
 • Blokované požiadavky (červená) - Zobrazuje všetky požiadavky zablokované našim bezpečnostným modulom WebSecurity.
Počet http požiadaviek

Grafy v hostingovom balíku

 • SPUSTENÉ PHP PROCESY
 • VYUŽITIE PRIESTORU
 • VYUŽITIE CPU
 • VYUŽITIE PAMÄTE

Tieto grafy nájdete v každom Vašom hostingovom balíku.

Grafy v hostingovom balíku

Spustené php procesy

Basic hostingový balík a Profi hostingový balík majú rozdielne množstvo PHP vlákien. Basic hosting má 4 PHP vlákna a Profi hosting ich má dvojnásobne viac.
V tomto grafe sa zobrazuje priemerný počet využívaných PHP vlákien udávaných v percentách.

Štandardný webhosting, pokiaľ nemá návštevníkov, nechá svoje PHP procesory zaniknúť. V prípade potreby, keď príde návštevník, spustí sa PHP procesor. Tento štart ale vyžaduje zvýšené nároky a teda aj oneskorenie zobrazenia prvej stránky. V profi webhostingu je neustále jeden PHP procesor pre daný hostingový balík spustený a teda je výkon vždy pripravený na prácu.
Spustené php procesy

Ak využívate pri doménach a subdoménach umiestnených v hostingovom balíku rôzne verzie PHP, v tomto grafe sa budú zbrazovať v rôznych farbách, vďaka čomu je graf prehľadný a dokážete sa v ňom bezproblémov orientovať.

Využitie priestoru

V tomto grafe môžete kontrolovať, koľko voľného miesta Vám v hostingovom balíku zostáva a aj čo všetko zaberá priestor.

Graf je rozdelený podľa farieb na súbory (zelená), databázy (bledomodrá), e-maily (tmavomodrá) a voľný priestor (sivá).

 • Súbory - Tu sú zahrnuté všetky súbory všetkých domén v hostingovom balíku.
 • Databázy - Tu sú zahrnuté všetky databázy všetkých domén v hostingovom balíku.
 • E-maily - Tu sú zahrnuté všetky e-mailové schránky všetkých domén v hostingovom balíku. Predvolene neobmedzujme priestor pre e-mailové schránky. Tie sú limitované iba veľkosťou hostingového balíka. V prípade potreby môžete limitovať veľkosť pre jednotlivé e-mailové schránky vo webadmine.
 • Voľný priestor - Vyjadruje množstvo zostávajúceho voľného priestoru v danom hostingovom balíku.
Využitie diskového priestoru

V prípade nedostatku priestoru si môžete hostingový balík kedykoľvek navýšiť.

Využitie CPU

Tento graf porovná všetky Basic/Profi hostingy (podľa toho, ktorý máte zakúpený) a ukáže nakoľko využívate procesor oproti iným našim zákazníkom s rovnakým typom hostingového balíka, pričom priemer všetých hostingových balíkov je 100% v grafe.

Využitie CPU

Využitie pamäte

Basic hostingový balík má 512MB operačnej pamäte (RAM = Random Access Memory) a Profi hosting má 768MB RAM pre každé jedno php vlákno. To znamená, že v Basic hostingovom balíku máte dokopy 4GB RAM a v Profi hostingu máte až 6GB RAM.

Tento graf vyjadruje priemer využitej RAM-ky dokopy vo všetkých PHP vláknach.

Využitie pamäte

V jednotlivých grafoch si viete sami vybrať časové rozmedzie, v ktorom sa na grafe zobrazí výsledok. Môžete si zobraziť grafy za posledný deň, týždeň (predvolená hodnota), mesiac a tiež za rok.