Pridaj hodnotenie:

Kopírovanie webu

Funkcia "Kopírovanie webu" Vám umožní skopírovať súbory alebo databázy z Vašej domény alebo sudomény na inú doménu alebo subdoménu, ktorej ste vlastníkom, resp. patrí do hostingového balíka ktorý spravujete.

Vo Webadmine prejdite do sekcie Kopírovanie webu a kliknite na tlačítko vytvoriť v pravom hornom rohu.

Výber umiestnenia súborov v FTP

Vyberiete zdrojové umiestnenie - doménu alebo subdoménu, z ktorej chcete prekopírovať dáta a pod ňou vyberiete cieľové umiestnenie - doménu alebo subdoménu, na ktorú chcete tie dáta prekopírovať.

Keď máte vybraté domény alebo subdomény, kliknite na tlačítko pokračovať.

Výber databázy

Pri výbere zdrojovej databázy máte tri možnosti:

  1. Vybrať automaticky (pri WordPress webe predvolená možnosť)
  2. Zvoliť databázu - Môžete vybrať ľubovoľnú databázu, ktorá je v príslušnom hostingovom balíku.
  3. Žiadna - Ak nechcete kopírovať databázu, ale iba súbory, zvoľte túto možnosť.

Následne zvoľte cieľovú databázu.

  1. Vytvoriť automaticky - Môžete si nechať databázu vytvoriť automaticky.
  2. Zvoliť databázu - Môžete zvoliť existujúcu databázu.

Keď budete mať vybratú zdrojovú a cieľovú databázu (poprípade ak vyberiete možnosť "Žiadna"), spustite kopírovanie webu kliknutím na tlačítko "VYTVORIŤ A SPUSTIŤ". Ak si chcete kopírovanie webu iba pripraviť a spustiť neskôr, kliknite na tlačítko "VYTVORIŤ".

Po spustení bude kopírovanie webu chvíľu trvať v závislosti od množstva presúvaných dát. Po jeho dokončení si môžete pozrieť výstup. Kliknite na tlačítko "Upraviť" a v pravom hornom rohu na tlačítko "Zobraziť výstup".