Pridaj hodnotenie:

Ako sa pripojím do Redis?

Pripojenie do Vášho Redis servera je veľmi jednoduché. Avšak oproti štandardnej inštalácii je potrebné sa pripojiť na tzv. socket.

Pri bežnej štandardnej inštalácii Redis servera sa na serveri vytvorí inštancia, ktorá je dostupná na určitom hoste (štandardne localhost) a porte (štandardne 6379). Tento spôsob je ale pre webhosting nepoužiteľný, pretože by tak mali k dátam prístup všetky web stránky hostované na serveri. Existuje ale ešte jeden spôsob, tzv. Socket, ktorý sa správa rovnako ako obyčajný súbor na serveri. Preto sa mu dajú nastaviť špecifické prístupové práva.

Po aktivácii Redis servera vo WebAdmine sa vytvorí socket, ktorý má takúto cestu:

/dev/shm/sock-redis-pXXXX

Kde XXXX je číslo Vášho hostingového balíčka. Túto cestu potom uvádzate vo svojom webe alebo aplikácii do Hostu pre pripojenie k Redis serveru. Ako získate túto cestu, si ukážeme nižšie.

Socket má nastavené práva nasledovne:

srwxrwx--- 1 pXXXX gXXXX 0 Nov 23 08:21 /dev/shm/sock-redis-pXXXXX

To znamená, že iba užívateľ pXXXX a skupina gXXXX má k socketu prístup. Žiaden iný web zo servera sa teda k dátam v Redis serveri nedostane. Vaše dáta sú tak v bezpečí.

Kde získam prihlasovacie údaje do Redis servera?

Pre získanie prihlasovacích údajov k Redis serveru sa prihláste do WebAdminu a kliknite na niektorú z Vašich domén a následne na ikonku Redis:

Redis object cache

V nasledovnom okne sa Vám zobrazí box "Pripojenie do Redis servera":

Pre úspešné pripojenie z aplikácie potrebujete nasledovné údaje:

  • Hostname: /dev/shm/sock-redis-pXXXX (XXXX je v okne zamenené za ID Vášho hostingového balíka)
  • Port: 0 keďže používame na pripojenie socket, port sa neuvádza, respektíve sa uvedie nula
  • Autentifikácia: Bez autentifikácie, pretože je bezpečnosť založená na užívateľských oprávneniach k socketu