Pridaj hodnotenie:

Čo je doména a na čo ju potrebujem?

Doména (doménové meno) je jedinečná adresa na internete, ktorá môže odkazovať na nejaký web alebo webovú službu. Nahrádza zložitý číselný a znakový zápis, ktorý identifikuje každý počítač na internete, tzv. IP adresa. Je to niečo ako telefónny zoznam, ktorým nahrádzame telefónne čísla a nemusíme si ich tak pamätať. Napríklad namiesto zapamätania si IP adresy: 46.229.238.141 si stačí len zapamätať www.hostcreators.sk čo je určite jednoduchšie.

Viac o tom, ako doménové mená fungujú sa dočítate v našom článku o doménach.

Prečo potrebujem doménu?

Doménu potrebujete vtedy, keď chcete obsah webu prezentovať na internete verejne. Jej názov používate v týchto prípadoch:

  • umiestnenie domény vo vyhľadávačoch (Google, Bing, Yahoo, Seznam,....)
  • umiestnenie domény v tlačovinách (vizitky, produktové listy, brožúry, návody,...)
  • linkovanie Vašej domény na iných weboch pomocou odkazov na Vás
  • ústnym podaním alebo nadiktovaním pri rozhovore, telefonáte,...

Vo všetkých týchto prípadoch je dôležité, aby nedošlo k zámene, čo nám uľahčuje práve doménové meno, ktoré je vždy jedinečné.

Kam píšeme doménu?

Doména sa najčastejšie používa pre zobrazenie nejakého webového obsahu v prehliadači. Doménové meno zadávame v paneli s voľným riadkom pre zadávanie internetovej adresy, tak ako to vidno v nasledovnom obrázku:

Doména