Pridaj hodnotenie:

Build GIT aplikácie

Okrem klonovania kódov z GIT repozitára je možné vykonať rôzne príkazy pre úspešný build aplikácie. To zahŕňa napríklad composer install alebo npm install.

Keďže sa náš webhosting zameriava hlavne na hostovanie webových stránok a plikácií, ktorých základom je programovací jazyk PHP, zameriavame sa prevažne na tieto inštalačné procesy:

Ale pripravujeme aj ďalšie rozšírenia, napríklad Laravel, OctoberCMS, Bash príkazy.

Definícia build procesu

Editáciu GIT aplikácie si otvoríte kliknutím na tlačido "Upraviť aplikáciu z GIT" v nastaveniach domény alebo subdomény.

K editácii sa viete dostať aj kliknutím na tlačidlo "Aplikácie z GIT" z prehľadu domény. V tomto prípade sa Vám zobrazia všetky aplikácie v doméne. Kliknite na tlačidlo "UPRAVIŤ" aplikácie, ktorú chcete upraviť.

V záložke "Build & deploy" sa zobrazí grafické znázornenie build procesu. Ak nemáte zadefinované žiadne build procesy, tak sa zobrazí iba počiatočný bod "Spustenie" a koncový "Deploy". Medzi nimi je tlačidlo so znakom "+" pomocou ktorého sa definujú build procesy:

Definícia build procesu

Po kliknutí na tlačidlo + sa zobrazí okno, v ktorom si môžete vyberať technológie, ktoré chcete aby sa aplikovali pri build procese.

PRÍKLAD: Pri tvorbe moderných webov sa najčastejšie budete stretávať s príkazmi:
- composer install
- npm install
- npm run composer
Výber technológie

Composer príkazy

Ak Vaša aplikácia používa balíčkovací systém Compser pre PHP, tak si môžete vybrať zo zoznamu build technológií composer: kliknite na tlačidlo + v build procese a potom kliknite na ikonu Composer.

Composer príkazy

NPM príkazy

Ak Vaša aplikácia používa balíčkovací systém NPM (Node.js Package Manager) pre JavaScript, tak si môžete vybrať zo zoznamu build technológií npm: kliknite na tlačidlo + v build procese a potom kliknite na ikonu NPM. Okrem stiahnutia balíčkov môžete spustiť aj ďalšie npm run príkazy, napríklad npm run production:

NPM príkazy

Výsledné grafické zobrazenie príkazov

Po vložení všetkých príkazov do build procesu sa príkazy prehľadne zobrazia na časovej osi od "Spustenia" až po "Deploy". Jednotlivé bloky je možné medzi sebou zoradiť podľa potreby a to potiahnutím a umiestnením na správne miesto. Taktiež je možné použiť viac blokov s rovnakou technológiou:

Výsledné grafické zobrazenie príkazov