Pridaj hodnotenie:

Podpora WP-CLI

WP-CLI je nástroj, ktorý umožňuje komunikovať s Vašou WordPress webstránkou pomocou príkazov v textovom rozhraní.

Rozhranie WP-CLI na správu WordPress webových stránok je u nás dostupný ihneď po zakúpení webhostingu. Pre prácu s WP-CLI je potrebné si vytvoriť SSH prístup k Vašej doméne. Pre pripojenie môžete používať príkazy začínajúce wp.

Inštalácia WordPress pluginu

$ wp plugin install nazov-pluginu

Installing Autoptimize (3.1.5)
Sťahuje sa inštalačný balíček z https://downloads.wordpress.org/plugin/autoptimize.3.1.5.zip...
Rozbaľuje sa balíček...
Inštaluje sa plugin...
Plugin bol úspešne nainštalovaný.
Success: Installed 1 of 1 plugins.
 

Ukážka zobrazenia nainštalovaných pluginov vo Vašom WordPress:

$ cd vasadomena.sk/web
$ wp plugin list
+-------------------------------------+----------+-----------+----------+
| name                                | status   | update    | version  |
+-------------------------------------+----------+-----------+----------+
| akismet                             | inactive | none      | 4.1.6    |
| all-in-one-wp-security-and-firewall | active   | none      | 4.4.4    |
| autoptimize                         | active   | available | 2.7.7    |
| elementor                           | active   | none      | 3.0.11   |
| fluentform                          | active   | none      | 3.6.51   |
| hello                               | inactive | none      | 1.7.2    |
| litespeed-cache                     | active   | none      | 3.5.0.2  |
| seo-by-rank-math                    | active   | available | 1.0.48.2 |
| really-simple-ssl                   | active   | none      | 3.3.5    |
| wp-fail2ban                         | active   | none      | 4.3.0.8  |
| wp-mail-smtp                        | active   | none      | 2.4.0    |
+-------------------------------------+----------+-----------+----------+

Aktivácia WordPress pluginu

$ wp plugin activate nazov-pluginu

Plugin 'autoptimize' activated.
Success: Activated 1 of 1 plugins.

Deaktivácia WordPress pluginu

$ wp plugin deactivate nazov-pluginu

Plugin 'autoptimize' deactivated.
Success: Deactivated 1 of 1 plugins.

Následná aktualizácia všetkých pluginov:

$ wp plugin update --all

Ukážka zobrazenia všetkých tém vo Vašom WordPress:

$ wp theme list
+-----------------+----------+--------+---------+
| name            | status   | update | version |
+-----------------+----------+--------+---------+
| astra           | active   | none   | 2.5.5   |
| twentynineteen  | inactive | none   | 1.7     |
| twentyseventeen | inactive | none   | 2.4     |
| twentytwenty    | inactive | none   | 1.5     |
+-----------------+----------+--------+---------+

Zobrazenie všetkých užívateľov

$ wp user list
+----+------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
| ID | user_login | display_name | user_email   | user_registe | roles         |
|    |            |              |              | red          |               |
+----+------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
| 1  | admin      | admin        | admin@hostcr | 2020-10-07 1 | administrator |
|    |            |              | eators.sk    | 3:51:41      |               |
+----+------------+--------------+--------------+--------------+---------------+

Následná zmena hesla

$ wp user update admin --user_pass="xPASSWORDx"

Zmazanie cache vo WordPress

$ wp cache flush

Success: The cache was flushed.

Zmena URL adries a ciest v databáze pripojenej k WordPress webu

Zmena URL adries a ciest má využitie najmä pri migrácii webu.

Ak meníme URL adresy, potrebujeme obsiahnuť všetky varianty s http, https, www a bez www.

$  wp search-replace https://stary-nazov-domeny.sk https://www.novy-nazov-domeny.sk

 

Zmenu URL adries a absolútnych ciest za Vás spraví automaticky ná WordPress migrátor, alebo aj plugin Duplicator.

Inštalácia WordPress cez WP-CLI na pár riadkov

$ wp core download --force --locale='sk_SK';
$ wp config create --force --dbhost='sql2.hostcreators.sk:3307' --dbname='Meno databázy' --dbuser='Užívateľ' --dbpass='Heslo' --dbprefix='wp_prefix';
$ wp core install --url='www.vasadomena.sk' --title='WP Web Stránka' --admin_user='Admin' --admin_password='xxPassWordxx' --admin_email='Váš@email.sk'
$ wp theme install Vaša téma --activate
$ wp plugin install really-simple-ssl --activate
$ wp plugin install wp-fail2ban --activate
$ wp rsssl activate_ssl

Ako vidíte, na pár riadkov viete nainštalovať Váš WordPress s témou a pluginami, ktoré práve potrebujete. Samozrejme je potrebné vložiť Vaše údaje, dbname, dbuser, password...

Najlepšie však na tom celom je, že sa to celé dá zautomatizovať a napísať do bash scriptu, ktorý viete spustiť.

Používanie a ďalšie príkazy WP-CLI

Na oficiálnych stránkach WordPress je k dispozícii WP-CLI príručka, obsahujúca začiatočné odporúčania aj zoznam všetkých príkazov