Pridaj hodnotenie:

Základné príkazy SSH a práca s PuTTY

V tomto článku si ukážeme základné či často používané príkazy pri SSH prístupe. Na prihlásenie do SSH môžete použiť napr. PuTTY. 

Prihlásenie do SSH

Základné príkazy

  • cd - príkazom meníme bežný adresár na napísaný (napr.: cd nazov-domeny.tld)
   • cd~ domovský adresár užívateľa
    cd / koreňový adresár
    cd cesta - zmena aktuálneho adresára
    cd.. o jednu úroveň vyššie
  • cp [copy] - príkazom cp kopírujeme súbory - cp odkial kam
  • mv [move] - presun
  • rm [remove] - vymazanie
  • unzip - rozipuje súbor: unzip názov súboru, resp. unzip názov súboru -d kde sa má súbor rozzipovať 
 •  
  • pwd - zobrazenie aktuálneho adresára
  • man - zobrazenie manuálu pre príkaz (napríklad man ls)
  • ls - výpis adresára (ls -la celkový výpis, výpis podľa času, najnovšie dole: ls -ltra)
  • tail - online výpis, napríklad z logu (tail -f access.log)
  • cat - zobrazí celý obsah súboru
  • grep - pomocou regulárneho výrazu vyberie iba požadované riadky (napr. cat access.log | grep 404 | grep 8.8.8.8 )
  • top, htop - zobrazenie najvyťaženejších procesov
  • ps - zobrazenie všetkých procesov ps -auxf
  • nano - editor súborov
  • du -sh * - zobrazenie jednotlivých adresárov a ich veľkosti.

 

Skratky pre PuTTY a SSH

Skopírovanie textu do schránky

V PuTTY sa vysvietením text automaticky skopíruje. Nie je potrebná klávesová skratka CTRL+C.

Vloženie textu zo schránky 

 • V PuTTY nefunguje skratka CTRL+V - používa sa pravé tlačidlo myši, ktoré nakopírovaný text zo schránky do PuTTY vloží.

Zobrazenie posledných príkazov

 • Pre toto zobrazenie používame šípku hore, ktorá zobrazí posledné príkazy

 

Databáza MySql a SSH príkazy

Export MySql databázy cez SSH

mysqldump -h sql2.hostcreators.sk -P 3307 -u u1234_user1 -p --routines d1234_databaza1 > d1234_databaza1.sql
 • -h host
 • -P port
 • -u užívateľské meno do DB
 • -p heslo do DB (po spustení príkazu si vypýta heslo)
 • --routines - vyexportuje aj views, procedúry, funkcie a triggre
 • d1234_databaza1 > d1234_databaza1.sql - meno databázy > meno súboru (export sa uloží v adresári, kde sa práve nachádzate - zistíte to cez príkaz pwd)

Import MySql databázy cez SSH

mysql -h sql2.hostcreators.sk -P 3307 -u u1234_user2 -p d1234_databaza2 < d1234_databaza1.sql
 • -h host
 • -P port
 • -u užívateľské meno do DB
 • -p heslo do DB (po spustení príkazu si vypýta heslo)
 • d1234_databaza1 < d1234_databaza1.sql - meno databázy < meno súboru, ktorý chcete importovať

 

Nastavenie kurzora myši pre PuTTY

Niekedy sa stáva že v PuTTY nevidno kurzor myši. V PuTTY je totiž čierna obrazovka a čierny kurzor na nej nie je vidieť, čo je naozaj veľmi nepríjemné a práca je skoro nemožná. 

Nastavenie kurzora myši pre PuTTY

Ako si nastavím biele orámovanie kurzoru myši vo windows?

 • Štart -> Ovládací panel -> myš
 • V okne vyberiete záložku Ukazovatele
 • Kliknete na Prehľadávať
 • Vyberiete beam_r.cur

Malý detail, ktorý naozaj pomôže :)