Pridaj hodnotenie:

Ako funguje OpenLiteSpeed

OpenLiteSpeed webserver

OpenLiteSpeed je webserver novej generácie, ktorý má vlastnú vstavanú Cache, ktorá dokáže webovú stránku zrýchliť až desaťnásobne.

Hlavné výhody OpenLiteSpeed

 • Rozumie si s .htaccess, takže sa dá bez zmien web stránky nahradiť za Apache, avšak pracuje iba s Rewrite príkazmi, ostatné sú ignorované.
 • Inteligentná a veľmi účinná Cache, ktorá sa ľahko ovláda cez HTTP hlavičky, čo je predpokladom pre budúci vývoj aplikácií.
 • Podpora nových rýchlych technológii akými sú HTTP/3 a QUIC
 • Podpora všetkých verzií SPDY/2, 3, 3.1 a HTTP/2 

Zrýchlenie WordPress

Zrýchliť WordPress webstránku si môžete prostredníctom využitia OpenLiteSpeed cache pomocou Litespeed Cache plugin. Všetky potrebné informácie o tomto plugine sa dočítate na webovej stránke WordPress.org.

Výhody Litespeed Cache pluginu týkajúce sa priamo OpenLiteSpeed

 • Automatické cachovanie stránok pre zvýšenie výkonu stránok
 • Automaticke čistenie cachovaný stránok pri zmene obsahu
 • Privátna cache pre prihlásených užívateľov
 • Cachovanie obsahu z WordPress REST API volaní
 • Oddelené cachovanie pre desktop a mobilné zariadenia
 • Možnosť naplánovania čistenia cache pre určité URL
 • WooCommerce a bbPress podpora
 • Vylúčenie z cache na základe URI, kategórií, tagov, cookie, user agent
 • Inteligentné preloadovanie pomocou crawlera
 • HTTP/2, HTTP/3 a QUIC support
Prečítajte si viac info o LiteSpeed Cache plugin pre WordPress.

Rozšírené nastavenie hlavičiek pre OpenLiteSpeed server

Keďže OpenLiteSpeed server dokáže pracovať iba s rewrite príkazmi, všetky ostatné sú ignorované. U nás ale máte možnosť nastaviť hlavičky pre OpenLiteSpeed server.

Prejdite do sekcie "Nastavenia webu".

Nastavenia webu

Do políčka s názvom "Rozšírené nastavenie hlavičiek pre OLS" doplniť akékoľvek hlavičky, ktoré by boli v .htaccess ignorované a nefungovali by.

Príklad:

Header set Content-Security-Policy "upgrade-insecure-requests"
Header set Strict-Transport-Security "max-age=31536000; includeSubDomains"
Header set X-Content-Type-Options "nosniff"
Header set X-Frame-Options "SAMEORIGIN"
Header set Referrer-Policy "no-referrer-when-downgrade"
Header set Permissions-Policy "geolocation=(),midi=(),sync-xhr=(),accelerometer=(),gyroscope=(),magnetometer=(),payment=(), camera=(),microphone=(),usb=(),fullscreen=(self)"

Zmena maximálneho času na request

V OpenLiteSpeed máme štandardne nastavený maximálny čas vykonávania požiadavky "connTimeout" na 300 sekúnd. Toto niekedy nestačí, ale nedá sa to zmeniť v konfigurácii web servera, Jediná možnosť je nastaviť to v .htaccess súbore.

Príkaz, ktorý treba vložiť do .htaccess súboru:

<IfModule Litespeed>
RewriteEngine On
RewriteRule .* - [E=noconntimeout:1]
RewriteRule .* - [E=noabort:1]
</IfModule>

Tento príkaz zabezpčí, aby server nikdy neskončil vykonávanie. Ak sa Vám zobrazí hláška "timed out by the server" najčastejšie sa jedná presne o vyššie popísaný problém.

Keďže ide o rewrite príkaz, je možné určiť, pre ktorú konkrétnu URL adresu má príkaz platiť. Do vyššie uvedeného príkazu pridajte: RewriteCond %{REQUEST_URI} ^nazov-suboru.php$

 

Výsledný príkaz:

<IfModule Litespeed>
RewriteEngine On
RewriteCond %{REQUEST_URI} ^nazov-suboru.php$
RewriteRule .* - [E=noconntimeout:1]
RewriteRule .* - [E=noabort:1]
</IfModule>