Pridaj hodnotenie:

Ako funguje OpenLiteSpeed

OpenLiteSpeed je web server novej generácie, ktorý má vlastnú vstavanú Cache, ktorá dokáže webovú stránku zrýchliť aj desaťnásobne.

Hlavné výhody OpenLiteSpeed

 • Rozumie si s .htaccess, takže sa dá bez zmien web stránky nahradiť za Apache, avšak pracuje iba s Rewrite príkazmi, ostatné sú ignorované.
 • Inteligentná a veľmi účinná Cache, ktorá sa ľahko ovláda cez HTTP hlavičky, čo je predpokladom pre budúci vývoj aplikácií.
 • Podpora nových rýchlych technológii akými sú HTTP/3 a QUIC
 • Podpora všetkých verzií SPDY/2, 3, 3.1 a HTTP/2 
 • Inteligentná a veľmi účinná Cache, ktorá sa ľahko ovláda cez HTTP hlavičky, čo je predpokladom pre budúci vývoj aplikácií.
 • Podpora nových rýchlych technológii akými sú HTTP/3 a QUIC
 • Podpora všetkých verzií SPDY/2, 3, 3.1 a HTTP/2 

Zrýchlenie WordPress

Zrýchliť WordPress webstránku si môžete prostredníctom využitia OpenLiteSpeed cache pomocou LSCache. Všetky potrebné informácie o tomto plugine sa dočítate na webovej stránke WordPress.org.

Výhody pluginu LSCache týkajúce sa priamo OpenLiteSpeed

 • Automatické cachovanie stránok pre zvýšenie výkonu stránok
 • Automaticke čistenie cachovaný stránok pri zmene obsahu
 • Privátna cache pre prihlásených užívateľov
 • Cachovanie obsahu z WordPress REST API volaní
 • Oddelené cachovanie pre desktop a mobilné zariadenia
 • Možnosť naplánovania čistenia cache pre určité URL
 • WooCommerce a bbPress podpora
 • Vylúčenie z cache na základe URI, kategórií, tagov, cookie, user agent
 • Inteligentné preloadovanie pomocou crawlera
 • HTTP/2, HTTP/3 a QUIC support

Rozšírené nastavenie hlavičiek pre OLS

Keďže OpenLiteSpeed server dokáže pracovať iba s rewrite príkazmi, všetky ostatné sú ignorované.

Prejdite do sekcie "Nastavenia webu".

Do políčka s názvom "Rozšírené nastavenie hlavičiek pre OLS" doplniť akékoľvek hlavičky, ktoré by boli inak ignorované a nefungovali by.

Príklad:

Header set Content-Security-Policy "upgrade-insecure-requests"
Header set Strict-Transport-Security "max-age=31536000; includeSubDomains"
Header set X-Content-Type-Options "nosniff"
Header set X-Frame-Options "SAMEORIGIN"
Header set Referrer-Policy "no-referrer-when-downgrade"
Header set Permissions-Policy "geolocation=(),midi=(),sync-xhr=(),accelerometer=(),gyroscope=(),magnetometer=(),payment=(), camera=(),microphone=(),usb=(),fullscreen=(self)"