Pridaj hodnotenie:

Redis s LiteSpeed Cache pre WordPress

Nastavovanie Redis v plugine LiteSpeed Cache je veľmi intuitívne a jednoduché. Ak už používate tento plugin, tak výhoda je, že už nemusíte inštalovať nič ďalšie. Ak ale tento plugin nepoužívate a rozhodli ste sa pre túto cestu, treba si tento plugin najskôr nainštalovať.

V nastavení LiteSpeed Cache pluginu (obrázok nižšie) sa prepneme do zložky [6] Object

  • zapneme Object cache
  • zmeníme metódu z Memcached na Redis.
  • do položky Host napíšeme náš redis socket,  napr. /dev/shm/sock-redis-p2000 (váš socket nájdete vo WebAdmine)
  • port dáme 0.

POZOR:

Nezabudnite si prepísať /dev/shm/sock-redis-p2000  na Váš socket, ktorý nájdete vo WebAdmine s kategórii REDIS.

Odporúčame tiež nastaviť cache pre wp-admin na vypnuté

Kedže k redisu môže pristupovať viacero domén, je dobré zabezpečiť, aby mali v redise jedinečné hodnoty. Pri plugine LiteSpeed Cache sa generuje prefix pre záznamy automaticky, ale odporúčame ešte aj ku každému webu, ktorý má prístup do redisu, prideliť vlastné ID databázy. Tých máte k dispozícií štandardne 16 (od 0 po 15).