Pridaj hodnotenie:

Redis s LiteSpeed Cache pre WordPress

Na začiatok je potrebné zapnúť Redis Object Cache u nás na hostingu cez WebAdmin. Následne pokračuje inštalácia a nastavenie LiteSpeed Cache pluginu pre WordPress.

Nastavovanie Redis v plugine LiteSpeed Cache je veľmi intuitívne a jednoduché. Ak už používate tento plugin, tak výhoda je, že už nemusíte inštalovať nič ďalšie. Ak ale tento plugin nepoužívate a rozhodli ste sa pre túto cestu, treba si LiteSpeed Cache plugin najskôr nainštalovať.

Inštalácia LiteSpeed Cache pluginu

V nastavení LiteSpeed Cache pluginu (obrázok nižšie) sa prepneme do zložky [6] Object

  • zapneme Object cache
  • zmeníme metódu z Memcached na Redis.
  • do položky Host napíšeme náš redis socket,  napr. /dev/shm/sock-redis-pxxxx (váš socket nájdete vo WebAdmine)
  • port dáme 0.

POZOR:

Nezabudnite si prepísať /dev/shm/sock-redis-pxxxx  na Váš socket, ktorý nájdete vo WebAdmine v sekcii REDIS.

Pripojenie Redisu

Odporúčame tiež nastaviť cache pre wp-admin na vypnuté

Cachovanie WordPress administrácie

Kedže k redisu môže pristupovať viacero domén, je dobré zabezpečiť, aby mali v redise jedinečné hodnoty. Pri plugine LiteSpeed Cache sa generuje prefix pre záznamy automaticky, ale odporúčame ešte aj ku každému webu, ktorý má prístup do redisu, prideliť vlastné ID databázy. Tých máte k dispozícií štandardne 16 (od 0 po 15).