Pripojenie k e-mailu pomocou Mozilla Thunderbird

Pripojenie k e-mailu pomocou Mozilla Thunderbird


Automatické nastavenie e-mailu

  • Spustite si program Mozilla Thunderbird
  • Na úvodnej obrazovke v časti Účty > Vytvoriť nový účet > kliknite na odkaz "Pošta"
Vytvorenie nového účtu
  • V nasledujúcom okne kliknite na tlačítko "Toto preskočiť a použiť moju existujúcu e-mailovú adresu".

Vyplňte pložky:

  • Vaše meno
  • E-mailová adresa
  • Heslo

Thunderbird si automaticky zistí nastavenia serverov pre prijímanie a odosielanie pošty. Ak nepotrebujete nič dodatočne manuálne nastaviť, môžete kliknúť na tlačítko "Hotovo".

Manuálne nastavenie e-mailu

Postupujte podľa návodu pre automatické nastavenie e-mailu vyššie. V nasledujúcom okne kliknite na tlačítko "Manuálne nastavenie":

Thunderbird Vám automaticky prednastaví optimálne nastavenia, ktoré môžete ručne zmeniť:

  • Prijímanie pošty: POP3 server: pop3.hostcreators.sk
  • Odosielanie pošty: SMTP server: smtp.hostcreators.sk
  • Používateľské meno pre prijímanie aj odosielanie pošty nastavte Váš e-mail

Pre prijímanie a odosielanie pošty sa snažte vždy využívať šifrovanie SSL/TLS, ktoré zabezpečí bezpečný prenos e-mailov pri prijímaní a odosielaní pošty.

Ak ste všetky nastavenia vykonali, kliknite na tlačítko "Hotovo"

Prílohy na stiahnutie