SSL a HTTPS na PrestaShop

Váš web po inštalácii PrestaShop nie je zabezpečený SSL certifikátom a nebeží na HTTPS.Treba si to nastaviť manuálne.

Skontrolujte si, či máte vygenerovaný SSL certifikát vo Webadmine / SSL.

Prejdite do Inštalovať aplikácie / Nainštalované aplikácie.

Kliknite na druhý odkaz pri PrestaShop inštalácii a následne sa prihláste do administrácie webu.

V ľavom panely v sekcii NASTAVIŤ prejdite do Paramerte obchodu / všeobecné a zmente prepínač pri Zapnúť SSL na "Áno". Následne uložte nastavenia kliknutím na tlačítko "uložiť" v pravom dolnom rohu.

Zmente prepínač pri Povolte SSL na všetkých stránkach na "Áno" a uložte nastavenia.

V poslednom rade už len treba vo Webadmine / Nastavenia webu zmeniť prepíanč Presmerovanie na HTTPS na "Áno", uložte nastavenia a váš web bude bežať na HTTPS.