Pridaj hodnotenie:

Obnova dát zo zálohy

Ak ste nedopatrením poškodili, alebo vymazali dáta na Vašej webovej stránke, môžete si ich obnoviť cez náš WebAdmin-u prostredníctvom funkcie Obnoviť zálohu.

 

Prihláste sa do WebAdminu.

Na nástenke, alebo v ľavej časti v menu vyberte Vašu doménu.

Výber domény

Ako obnoviť dáta

Tlačidlo na obnovu dát nájdete vo viacerých častiach.

V časti Subdomény:

  • Kliknite na tlačidlo „Prehľad“ v ľavej časti v menu.
  • Vyberte položku „Subdomény“.
  • Kliknite na "Obnova dát" pod zoznamom subdomén.
Obnova dát zo zálohy

V časti Ostatné nastavenia:

  • Kliknite na tlačidlo „Ostatné nastavenia“ v ľavej časti v menu.
  • Vyberte položku „Obnoviť zálohu“.
Obnoviť zálohu

Následne sa Vám otvoria nastavenia na vytvorenie konfigurácie pre obnovu dát. Ak ste ešte žiadnu konfiguráciu nevytvárali, zobrazí sa Vám tu text „Zatiaľ ste neobnovovali zálohu“. Novú konfiguráciu môžete vytvoriť kliknutím na tlačidlo „+“, alebo kliknutím na odkaz „Vytvoriť novú obnovu“.

Vytvoriť obnovu dát zo zálohy

Obnova súborov

V tejto záložke si zvoľte adresáre a súbory, ktoré sa majú obnoviť kliknutím na modrý štvorec s bodkami.

Ak chcete obnoviť naraz viac adresarov kliknite na tlačidlo „Pridať adresár alebo súbor“ a následne kliknutím na modrý štvorec s bodkami vyberiete konkrétny adresár.

Ak ste súbor zmazali, už ho v zozname nenájdete a musíte napísať cestu k nemu ručne.

Následne je potrebné zvoliť si spôsob obnovenia dát.

  • Dáta môžete obnoviť prepísaním aktuálnych dát.
  • Ak nechcete prepísať aktuálne dáta môžete ich obnoviť do samostatného adresára. Cieľový adresár vyberte kliknutím na modrý štvorec s bodkami.

Ak chcete obnoviť aj databázu, postupujte podľa toho, čo píšeme v ďalšej sekcii tohto návodu. Ak chcete obnoviť len dáta kliknite na tlačidlo "Vybrať dátum a obnoviť" a následne vyberiete dátum, z ktorého chcete obnoviť dáta. V prípade, ak si želáte vykonať obnovu neskôr kliknite na tlačidlo "Uložiť" a nastavenie sa Vám uloží.

Dáta zálohujeme raz denne spravidla v nočných hodinách a uchovávame po dobu 14 dní.
Výber adresáru alebo súboru pre obnovu

Obnova databázy

Vyberte si záložku "Databázy".

Nasledne kliknite na tlačidlo pridať databázu a vyberte, ktorú databázu chcete obnoviť.

Kliknite na tlačidlo "Vybrať dátum a obnoviť" a následne vyberiete dátum, z ktorého chcete obnoviť dáta. V prípade, ak si želáte vykonať obnovu neskôr kliknite na tlačidlo "Uložiť" a nastavenie sa Vám uloží.

Databázu zálohujeme raz denne spravidla v nočných hodinách a uchovávame po dobu 14 dní.
Obnova databázy

Obnova môže trvať niekoľko minút v závislosti od objemu dát.

Po obnovení dát si môžete zobraziť výstup.

  • Kliknite na link Zobraziť výstup.
Výstup z obnovy zo zálohy
  • Alebo Kliknite na tlačidlo Upraviť a v pravo hore na link Zobraziť výstup.

Tu sa vám zobrazí zoznam úkonov, ktoré sa vykonali a prípadné chyby.

Upraviť obnovu zo zálohy
Zobrazenie výstupu
Výstup z obnovy zo zálohy