Pridaj hodnotenie:

Obnova dát zo zálohy


Ak ste nedopatrením poškodili alebo vymazali dáta na vašej webovej stránke, môžete si ich obnoviť prostredníctvom nášho WebAdmin-u.

 

Prihláste sa do WebAdmin.

Na nástenke alebo v ľavej časti v menu vyberte vašu doménu.

Ako obnoviť dáta

Tlačidlo na obnovu dát nájdete vo viacerých častiach.

V časti Subdomény:

  • Kliknite na tlačidlo „Prehľad“ v ľavej časti v menu.
  • Vyberte položku „Subdomény“.
  • Ikonku na obnovu dát nájdete pod zoznamom subdomén.

V časti Ostatné nastavenia:

  • Kliknite na tlačidlo „Ostatné nastavenia“ v ľavej časti v menu.
  • Vyberte položku „Obnova zálohy“.

Následne sa vám otvoria nastavenia na vytvorenie konfugurácie pre obnovu dát. Ak ste ešte žiadnu konfiguráciu nevytvárali, zobrazí sa vám tu text „Zatiaľ ste neobnovovali zálohu“. Novú konfiguráciu môžete vytvoriť kliknutím na tlačidlo „+“ alebo kliknutím na odkaz „Obnoviť zo zálohy“.

Obnova súborov

Vyberte si záložku "Súbory".

Teraz si zvoľte adresáre a súbory, ktoré sa majú obnoviť kliknutím na tlačidlo „Pridať adresár alebo súbor“ a následne kliknite na modrý štvorec s bodkami.

Ak ste súbor zmazali, už ho v zozname nenájdete a musíte napísať cestu k nemu ručne.

Môžete vybrať aj viacero súborov.

Následne je potrebné zvoliť si spôsob obnovenia dát.

  • Dáta môžete obnoviť prepísaním aktuálnych dát.
  • Ak nechcete prepísať aktuálne dáta môžete ich obnoviť do samostatného adresára. Cieľový adresár vyberte kliknutím na modrý štvorec s bodkami.

Kliknite na tlačidlo "Obnoviť dáta". V prípade, ak si želáte vykonať obnovu neskôr kliknite na tlačidlo "Vytvoriť" a nastavenie sa Vám uloží.

Obnova databázy

Vyberte si záložku "Databázy".

Nasledne kliknite na tlačidlo pridať databázu a vyberte, ktorú databázu chcete obnoviť.

Kliknite na tlačidlo "Obnoviť dáta". V prípade, ak si želáte vykonať obnovu neskôr kliknite na tlačidlo "Vytvoriť" a nastavenie sa Vám uloží.

 

Obnova môže trvať niekoľko minút.

Po obnovení dát si môžete zobraziť výstup.

  • Kliknite na tlačidlo upraviť.
  • V spodnej časti „Nastavenia pre obnovu dát“, kliknite na link „Zobraziť výstup“.

Tu sa vám zobrazí zoznam úkonov, ktoré sa vykonali a prípadné chyby.