Ako viem vypnúť WebSecurity?

WebSecurity na webhostingu HostCreators vypnete posunutím nastavenia citlivosti WebSecurity na nulovú hodnotu.

1. Kliknete na doménu vo WebAdmine - Kliknite na ikonku WebSecurity

WebSecurity modul

2. Kliknete na upraviť WebSecurity

Upraviť WebSecurity nastavenia
Nastavenie citlivosti WebSecurity filtra

3. Posuniete nastavenie citlivosti na nulovú hodnotu.