Pridaj hodnotenie:

Vytvorenie subdomény


Subdoména je časťou domény, ktorá definuje rozdielne služby poskytované doménou. Jednotlivé úrovne subdomén sú oddelované bodkou, čím sa vytvorí hierarchycká úroveň, podobná stromovej štruktúre.

Domény druhej úrovne, sa skladajú z názvu domény a doménovej koncovky najvyššej úrovne, napríklad naša doména: hostcreators.sk, sa skladá z:

 • sk - doména najvyššej úrovne, alebo prvá úroveň
 • hostcreators - doména druhej úrovne

Všetko, čo sa nachádza pred hostcreators.sk sa všeobecne nazýva subdoména, čiže napríklad test.hostcreators.sk, devel.hostcreators.sk, ale aj www.hostcreators.sk.

Graficky sa dajú subdomény zobraziť nasledovne:

Subdoména WWW

Mnohí z nás pri písaní adresy do prehliadača automaticky začnú písať najskôr www. Sme na to zvyknutí z historických dôvodov. Na začiatku internetu sa totiž stávalo, že na doméne bez www nebol umiestnený žiaden obsah, alebo poskytoval server úplne iný obsah alebo funkcie ako na adrese s www.

Neskôr, keď už bol prístup k doménovým názvom jednoduchý, tak už nebolo až tak dôležité umiestňovať na jednu doménu viacero služieb. A tak doména bez www a doména s www začala poskytovať ten istý obsah, alebo sa užívateľov prehliadač presmeroval na tvar bez www alebo naopak, podľa toho, čo poskytovateľ služby preferoval.

Tvar domény www.domena.sk je vlastne subdoména tretej úrovne, ktorá je obyčajne obsahovo zhodná s doménou druhej úrovne domena.sk. Preto aj v našom webhostingu je táto subdoména automaticky vytvorená hneď po zakúpení domény. Táto subdoména má automaticky nastavený aj tzv. alias (alternatívny názov) na @.domena.sk, čo predstavuje doménu druhej úrovne, čiže bez www.

Vytvorenie subdomény

 • Po prihlásení do WebAdmin-u si vyhľadajte, alebo klinite na doménu, v ktorej chcete vytvoriť novú subdoménu.
 • Kliknite na tlačítko "Subdomény":
 • Zobrazí sa zoznam existujúcich sudomén. (hneď po zakúpení webhostingového balíčka sa automaticky vytvorí subdoména www)
 • Kliknite na tlačítko "Pridať subdoménu"
 • Do položky "Názov subdomény" vyplňte len časť pred názvom hlavnej domény, v ukážke je to subtest
 • Predvolené nastavenie "Zobrazenia" je "Subdoména je zobrazená z adresára systému". V tomto prípade sa web zobrazí z tzv. document_root, ktorý sa automaticky nastaví v položke "Cesta k web adresáru".
 • Ak si zmeníte možnosť "Zobrazenia" na "Subdoména je presmerovaná na adresu", tak sa všetky linky smerujúce na túto subdoménu presmerujú na doménu, ktorú uvediete v políčku "URL adresa presmerovania"
 • Verzia PHP: vyberte verziu php, ktorou budú spracované Vaše PHP skripty
 • Zapnúť HTTP Cache: ak máte zakúpený profi webhosting, môžete využiť cachovanie obsahu webu.

Ďalšie nastavenia subdomény

Po kliknutí na "Ďalšie nastavenia subdomény" sa vyrolujú dodatočné nastavenia. Ide o:

 • Aliasy k subdoméne: Alias subdomény je náhradný názov pre subdoménu, ktorý bude smerovať na ten istý obsah ako subdoména, v našej ukážke to je subdoména testalias.
 • Adresárové aliasy: Pre subdoménu je možné definovať aj tzv. adresárové aliasy, napríklad adresár s obsahom, ktorý nie je umiestnený v document_root danej subdomény, alebo na adresár, ktorý je zdieľaný medzi subdoménami alebo doménami webhostingového balíčka (napríklad HTML Wysiwyg editor)

INFO: subdoména www, ktorá je vytvorená automaticky po zakúpení webhostingu, má automaticky alias subdomény vyplený zavináčom @. Je to špeciálny znak, ktorý hovorí serveru, že ide vlastne o hlavnú doménu, čiže www.domena.sk = domena.sk