Pripojenie k e-mailu pomocou Apple iOS cez QR kód

Najrýchlejší spôsob nastavenia e-mailového klienta v iPhone je cez QR kód. Pri tomto spôsobe sa do mobilu stiahne a nainštaluje tzv. "Konfiguračný profil", ktorý obsahuje všetky nastavenia poštového klienta.

Skôr ako budete načítavať QR kód priamo z prihlasovacích údajov e-mailového účtu vo WebAdmine, je potrebné sa uistiť, že Vaša kamera dokáže načítavať QR kódy.

Zapnutie podpory načítavania QR kódov kamerou

Otvorte si "Nastavenia" vo Vašom iPhone > nastavenie "Kamera" > zapnite "Skenovať QR kódy":

Zapnutie podpory načítavania QR kódov kamerou
Kamera
Skenovať QR Kódy

Načítanie QR kódu kamerou mobilu

Otvorte si v mobile aplikáciu "Kamera":

Výber kamery

V HostCreators WebAdmine si pod Vašou doménou vyberte e-mailovú schránku, ktorú budete nastavovať v mobile a kliknite na tlačidlo "Prístupové údaje":

Prístupové údaje

V otvorenom okne sa nachádza QR kód pre načítanie e-mailových nastavení pre iOS:

QR kód - emaily

Mobilom načítajte QR kód nasmerovaním Kamery na QR kód na obrazovke:

Načítanie QR kódu

QR kód obsahuje adresu s konfiguračným profilom, ktorú načítajte v prehliadači Safari:

QR kód obsahujúci konfiguračný profil

Inštalácia konfiguračného profilu

Povoľte stiahnutie konfiguračného profilu, ktorý následne bude viditeľný v "Nastaveniach" mobilu:

Inštalácia konfiguračného profilu

Rozbaľte ponuku a kliknite na práve stiahnutý konfiguračný profil. Pre aplikovanie nastavení e-mailu kliknite na Inštalovať:

Inštalovať konfiguračný profil

Pri inštalácii profilu zadajte heslo k Vašej e-mailovej schránke:

Zadať heslo

Po úspešnej inštalácii sa zobrazí informačné okno o úspešnej inštalácii a nastavení e-mailového klienta v iPhone:

Informačné okno o úspešnej inštalácii