Po načítaní webstránky začne sťahovať súbor

Ak sa po načítaní Vašej webstránky začne sťahovať súbor, riešenie nie je vôbec zložité.

Na tento problém môžete naraziť, len ak Váš web beží na OpenLiteSpeed serveri.

S najväčšou pravedepodobnosťou sa jedná o nesprávne príkazy v súbore .htaccess. Tie treba identifikovať a zakomentovať, alebo rovno odstrániť.

Odporúčame hľadať príkazy obsahujúce gzip. Napríklad:

AddType text/html .html_gzip
AddEncoding gzip .html_gzip
RewriteCond %{HTTP:Accept-Encoding} gzip
RewriteRule .* - [E=WPR_ENC:_gzip]

Pre zakomentovanie príkazu v súbore .htaccess dopíšte znak "#" na začiatok každého riadku. Takýmto spôsobom môžete otestovať, ktorý riadok spôsobuje sťahovanie súboru namiesto načítania obsahu webstránky. Zakomentovaný príkza v .htaccess bude vyzerať takto:

#AddType text/html .html_gzip
#AddEncoding gzip .html_gzip
#RewriteCond %{HTTP:Accept-Encoding} gzip
#RewriteRule .* - [E=WPR_ENC:_gzip]

Po úprave .htaccess súboru je ešte potrebé reloadnúť .htaccess, pretože OpenLiteSpeed server si vie načítať aktuálny .htaccess len pri reštarte. Tento reload treba vykonať po každej zmene a uložení súboru .htaccess.

Ako reloadnúť .htaccess na OpenLiteSpeed serveri?

V doméne prejdite do sekcie Nastavenia webu.

Nastavenia webu

Kliknutim na tlačidlo reload .htaccess spôsobíte reštart OpenLiteSpeed webservera, ktorý si počas neho načíta aktuálny súbor .htaccess.

Reload súboru .htaccess

V prípade, že chyba stále pretrváva, neváhajte sa na nás obrátiť. Radi Vám pomôžeme.

Potrebujete pomoc? alebo riešenie na mieru?

On-line Chat

+421 (0)222 112 111