Knižnica

Súbor .htaccess

Súbor .htaccess je textový súbor určený k tomu, aby autor mohol sám upraviť niektoré vlastnosti servera bez toho, aby o to žiadal správcu.

Pokiaľ tento súbor vytvoríte v vladnom adresári ovplyvňuje bude ovplyvňovať celý Váš hosting. Pokiaľ ho zaradíte do vybraného podadresára, bude mať vplyv iba na zvolený podadadresár.

Dôležité je aby tento súbor začínal bodkou.

Využitie súboru .htaccess

  • Vytvorenie vlastnej chybovej hlášky
  • Vytvorenie 301 presmerovania
  • Kešovanie súborov
  • Ochrana adresára heslo
  • Zákaz prístupu z určitých IP adries
  • Nastavenie https protokolu pri využití SSL certifikátu

A podobne..