Aké technológie ponúka OpenLiteSpeed?

Okrem štandardných služieb webservera ponúka OpenLiteSpeed niekoľko technológií, ktoré nenájdete v iných bežných webserveroch. Ide napríklad o podporu HTTP/3 a QUIC.

Zoznam všetkých vlastností OpenLiteSpeed servera:

 • Podpora protokolov: HTTP, HTTP/2, HTTP/3, SPDY, QUIC
 • IPv4 a IPv6
 • Podporované programovacie jazyky: PHP, Perl, Ruby, Python, NodeJS, JSP, atď.
 • Komunikačné protokoly medzi programovacími jazykmi: LiteSpeed API, CGI, FCGI, AJPv13, Proxy
 • GZIP a Brotli kompresia
 • WebSocket Proxy
 • TLS v1.3
 • Apache mod_rewrite pravidlá
 • mod_security
 • AntiDDoS ochrana
 • Bezvýpadkové zmeny v konfigurácii
 • Podpora cache pluginov vo WordPress, Joomla, OpenCart, Drupal, XenForo, MediaWiki, Magento, PrestaShop, Laravel, Shopware