Webhosting

Časté otázky Najčastejšie otázky našich zákazníkov na naše webhostingové služby.
PHP nastavenia Zmena verzie PHP a ďalšie nastavenia.
Aktivovanie HTTP Cache Frontend HTTP Cache je v súčasnosti jednou z veľmi účinných metód ako zrýchliť načítavanie webových stránok. Môžete ju využiť nie len pri vysokých návštevnostiach, ale aj pri bežných weboch.
  Vytvorenie SSL certifikátu V tomto návode sa dočítate, ako si vygenerovať SSL certifikát pre správne fungovanie HTTPS pomocou Let's Encrypt, prípadne ako použiť certifikát, ktorý Vám vygenerovala iná certifikačná autorita.
   SPF - Ochrana pošty pred spamovaním Ochráňte pomocou SPF svoju doménu pred odosielaním spamu pod Vašim menom.
    Vytvorenie databázy Väčšina interaktívnych webových stránok používa databázu. Databáza je úložisko informácií, ktorá ale ponúka vyhľadávanie, triedenie a aktualizovanie týchto informácií.
     Vytvorenie subdomény Subdoména je časťou domény, ktorá definuje rozdielne služby poskytované doménou. Jednotlivé úrovne subdomén sú oddelované bodkou, čím sa vytvorí hierarchycká úroveň, podobná stromovej štruktúre.
      Obnova databázy zo zálohy V prípade potreby si u nás databázu môžete obnoviť zo zálohy samostatne, alebo spolu s dátami v FTP.
       Obnova dát zo zálohy Návod ako si jednoducho obnoviť adresáre a súbory vo WebAdmine.
        Chybové hlášky
        Migrácia webu cez Webadmin Funkcia "Migrácia webu" Vám umožní jednoducho premigrovať/preniesť Vašu webovú stránku na náš Webhosting. Je to úplne jednoduché. Stačí Vám na to prístup k FTP/SFTP a k databáze. Ostatné migrátor vyrieši za Vás.
         Predĺženie hostingového balíka Hostingový balík je potrebné pred exspiráciou predĺžiť, aby boli služby aj naďalej aktívne. Ako na to sa dočítate v tomto návode. Sami však uvidíte, že je to veľmi jednoduché.
          Kopírovanie webu Funkcia "Kopírovanie webu" Vám umožní skopírovať súbory alebo databázy z Vašej domény alebo sudomény na inú doménu alebo subdoménu, ktorej ste vlastníkom, resp. patrí do hostingového balíka, ktorý spravujete.
           Cron úlohy Cron je systémový program, ktorý slúži na automatické spúšťanie periodicky sa opakujúcich procesov. Najčastejšie sa používa na pravidelné aktualizácie, zálohovanie, importy, synchronizácie a pod.
            Prehľad grafov vo WebAdmine Vo WebAdmine môžete nájsť prehľadné grafy na dvoch miestach podľa toho, čoho sa grafy týkajú - grafy domény a grafy hostingového balíka.
             Stiahnutie zálohy databázy Cez náš WebAdmin si jednoducho viete stiahnuť ktorúkoľvek dostupnú zálohu databázy do svojho počítača.
              Manuálne vytvorenie zálohy databázy Databázy zálohujeme automaticky každý deň. Ak by ste potrebovali vytvoriť zálohu manuálne pred rizikovejším úkonom, môžete tak spraviť jedným kliknutím.
               Manuálne vytvorenie zálohy dát Ak sa chystáte spraviť zmenu na webstránke a nie ste si 100% istý, že to dopadne ddobre, môžete si u nás cez WebAdmin vytvoriť zálohu dát a v prípade potreby si dáta zo zálohy obnoviť.