Čo všetko sa započítava do priestoru VPS?

Do využitia diskového priestoru virtuálneho servera sa nepočítajú len dáta a veľkosť databázy, ale aj systémové súbory. S týmto faktom treba počítať aj pri kúpe nového VPS a takisto aj pri porovnávaní údajov z grafov a reálnych čísel.

U nás môžete vybrať pre virtuálny server minimálne 20GB (gigabajt) priestoru až po 1TB (terabajt).

Pri výbere veľkosti priestoru si treba vždy radšej niekoľko gigabajtov nadhodiť. Vy najlepšie viete aký priestor potrebujete teraz a koľko dát Vám bude pribúdať aj v najbližších mesiacoch.

Ak plánujete kontinuálne zvyšovať obejm dát v podobe importov, nových kompletných webstránok, záloh a podobne, je dobré na to myslieť a zvoliť si vyšší diskový priestor.

Pozor! Diskový priestor sa nedá znižovať narozdieľ od CPU a RAM.

V prípade potreby Vám však vieme diskový priestor kedykoľvek navýšiť.

 

Hneď ako sa nainštaluje nový virtuálny server, nezáleží na tom či manažovaný,čistý, alebo virtuálny provider, operačný systém so všetkými systemovými súbormi si "rezervuje" 6GB priestoru. Tento údaj treba brať vždy do úvahy pri výpočtoch využitého diskového priestoru na Vašom VPS.

Celkový priestor a jeho využitú časť zobrazujeme v náhľade virtuálneho servera v koláčovom grafe. V ňom je už započítaných týchto systémových 6GB.

V tomto grafe nie je rozdelené využitie priestoru na jednotlivé skupiny ako napríklad dáta a databázy.

Takéto rozdelenie si môžete pozrieť jednotlivo pri každom hostingovom balíku, ktorý patrí pod Váš virtuálny server.

E-maily sa do celkového priestoru VPS nezapočítavajú! Tie ukladáme na naše centrálne mailové servery. Všetky uložené e-maily sa rátajú medzi externé dáta, ktoré sú spoplatnené nad rámec VPS - 0,14€ bez DPH/1GB/mesiac.