Správa menežovaného VPS

Menežované VPS spravujete cez náš WebAdmin rovnako jednoducho ako klasický zdieľaný hosting vďaka čomu nepotrebujete žiadne znalosti potrebné na správu servera.

Vrámci admin práv, ktorými ako vlastník VPS disponujete môžete vo Vašom VPS vykonávať nadštandardné akcie, o ktorých si povieme nižšie v tomto článku.

Prehľad VPS vo WebAdmine

V úvode detailu VPS je rozpísaná konfigurácia Vášho virtuálneho servera.

  • CPU (Central Processing Unit): Vyjadruje počet jadier procesora pridelených Virtuálnemu serveru.
  • RAM (Random Access Memory): Veľkosť operačnej pamäte servera.
  • SSD disk: Veľkosť diskového priestoru virtuálneho servera.
  • Koláčový graf: V grafe je rozdelený voľný a zaplnený priestor na serveri.
  • Rozpis externých dát: E-maily sa započítavajú do externých dát. Tie sa Vám nezapočítavajú do celkového priestoru Virtuálneho servera. Ak využívate databázy z našich centrálnych databázových serverov namiesto lokálnej databázy, priestor, ktorý zaberú sa započítava do externých dát.

 

Mesačné náklady

V časti mesačné náklady sú presne rozpočítané položky za ktoré platíte rozdelené na položky vrámci virtuálneho servera, externé dáta a takisto výsledné mesačné náklady za VPS.

Virtuálny server - mesačné náklady

Stav servera

Stav servera môže mať hodnotu ZAPNUTÉ, alebo VYPNUTÉ.

V prípade stavu VYPNUTÉ reštartnite celý server tlačidlom TVRDÝ REŠTART - ekvivalent fyzického vypnutia a zapnutia.
Ak by bol server zapnutý, ale nefungovali by Vám webstránky pričom by bola chyba na strane servera, rebootnite VPS tlačidlom REŠTART - všetky procesy sa bezpečne ukončia a server sa reštartne.

V oboch prípadoch reštartu dôjde ku krátkemu výpadku.

V tejto časti sú tiež vypísané všetky IP adresy pridelené serveru a tiež názov servera, ktorý je totožný s Host Name (využiť ho viete pri prihlásení na server cez konzolu).

Stav virtuálneho servera

Serverové služby

V tejto časti prehľadu VPS sa zobrazujú všetky severové služby s monitoringom funkčnosti všetkých služieb a s možnosťou reštartu ich jednotlivých častí (jednotlivé verzie php, jednotlivé web servery a databázy).

 

Nginx + Apache + HA

Nginx a Apach server máme rozdelený na 2 vetvy medzi ktoré rozdeľuje výkon loadbalancer HAproxy. Ak by došlo k výpadku jednej vetvy (znázornené červeným nápisom KO), alebo by sa musela z nejakého dôvodu reštartovať, nedôjde k výpadku servera, pretože HAproxy presmeruje requesty na druhú vetvu. Takto Vám dokážeme zabezpečiť maximálnu možnú stabilitu.

Serverové služby

OpenLiteSpeed

OpenLiteSpeed server je server novej generácie, ktorý má vstavanú cache, vie pracovať s .htaccess súborom a web dokáže zrýchliť až desaťnásobne.


Prečítajte si viac o OpenLiteSpeed serveri.

Vedeli ste, že v prípade WordPressu, OpenLiteSpeed server funguje najlepšie s LiteSpeed cache pluginom pre WordPress? Tento plugin pochádza z dielne LiteSpeed technologies rovnako ako samotný OpenLiteSpeed server.
OpenLiteSpeed webserver

PHP

Na menežovaných virtuálnych serveroch sú dostupné verzie php 5.3. a vyššie.

V prípapade potreby môžete reštartnuť samostatne akúkoľvek verziu php kliknutim na tlačidlo "Reštartovať".

PHP verzie

Databázy

V prípade potreby môžete reštartnúť všetky databázy, alebo každú jednu zvlášť.

Ak využívate databázy z našich centrálnych serverov, nebude sa Vám časť Databázy zobrazovať.

Databázy

V prípade, že vo WebAdmine nemáte zobrazené všetky vyššie spomenuté serverové služby, nie je to žiadna chyba. Vo Vašom VPS sa zobrazujú len tie serverové služby, ktoré máte nainštalované na serveri (napr. ak ste si pri kúpe vybrali server OpenLiteSpeed, nebude sa Vám zobrazvať položka Nginx + Apache + HA).

Používateľské účty

Prístup k Vášmu VPS môžete udeliť ktorémukoľvek používateľovi, ktorý má u nás vytvorený účet. Zároveň môžete užívateľovi ne/udeliť Admin práva a práva na vykonávanie nákupov (napr. na predlžovanie Vášho VPS, alebo nákup domén). Práva pre každého užívateľa môžete editovať aj dodatočne.

Prečítajte si: Ako pridať používateľa k VPS

Výkon servera

Tri grafy zobrazujúce vyťaženie CPU, RAM a využitie siete Vám pomôžu sledovať či sú zdroje pridelené Vášmu VPS dostačujúce, alebo je potrebné ich navýšiť.

Po stlačení tlačidla obnovovať automaticky sa budú do grafov načítavať aktuálne výsledky každych 15 sekúnd.

Pomôcť Vám môžu aj pri hľadaní problému pri nefunkčných weboch.

Aby Vám grafy ukázali aktuálne vyťaženie stlačte tlačidlo  "Obnoviť teraz:".
V grafoch dokážete filtrovať výsledky podľa času - 1 hodina, 3 hodiny, 12 hodín, 1 deň (predvolená možnosť), 3 dni, 1 týždeň, 2 týždne, 1 mesiac.

Výkon virtuálneho servera

Hostingové balíky

Naspodu sa zobrazujú všetky hostingové balíky spolu s doménami a rýchlim náhľadom využitého priestoru v danom hostingovom balíku.