504 Gateway Timeout

Chybová hláška 504 (Gateway Timeout) označuje, že server vystupujúci ako brána alebo server proxy, nedostal včasnú odpoveď od cieľového servera.

Túto chybu môžu spôsobiť náročné alebo chybné scripty, ak server nemá dostatok voľnej pamäti alebo pri používaní starších verzií PHP.