Zmena nastavení PHP

V nastaveniach PHP si môžete meniť viacero parametrov.

Môžete si zmeniť verziu PHP, vypínúť/zapínúť php funkcie a nastaviť, či chcete, aby sa Vám zobrazovali chyby (errors) na webe a tiež nastavovať php parametre.

Zmena php nastavení sa prejaví v celom hostingovom balíku, nie len pri doméne, v ktorej php nastavenia zmeníte.

Zmena verzie PHP

Zmena verzie PHP je popísaná v samostatnom článku.

Nastavenie php verzie

Disable functions

Tu môžete vypnúť ľubovolné php funkcie.

Predvolene sú vypnuté system, passthru, proc_open, popen, exec, show_source, shell_exec.

Tie môžete zo zoznamu odstrániť (a tým ich povoliť), alebo doň môžete pridať ľubovoľnú php funckiu.

Ak by ste chceli povoliť inú funckiu, ktorú máme predvolene zakázanú a ktorá nie je uvedená v zozname, kontaktujte nás.

Zmena nastavení disable_functions

Parametre PHP

 • display_errors - Zapnete, alebo vypnete zobrazovanie chýb na frontende Vášho webu.
 • log_errors - Zapnete/vypnete ukladanie error logov pri všetkých doménach v danom hostingovom balíku.
 • max_execution_time - Hodnota max_execution_time vyjadruje maximálny čas (v sekundách) spustenia php skriptu. Po tomto čase sa php skript ukončí, ak sa nestihne vykonať skôr.
  Tento limit bráni možnému preťaženiu servera, alebo využitiu všetkých zdrojov Vášho hostingového balíka, pričom by nezvýšili na ďalšie potrebné procesy.
  Predvolené nastavenie max_executin_time je 300 sekúnd. U nás si ho môžete nastaviť na akúkoľvek hodnotu.
 • max_input_time - Určuje maximálny čas (v sekundách), kedy môže skript analyzovať vstupné údaje (napr. pri POST, alebo GET požiadavke). Potreba navýšiť max_input_time môže nastať napríklad vtedy, keď buete inportovať väčšie súbory na web. Predvolená hodnota je 60 sekúnd.
 • uplaod_max_filesize - Hodnota upload_max_filesize vyjadruje maximálnu veľkosť súboru, ktorý môže byť nahrávaný pomocou php.
  Predvolené nastavenie uplaod_max_filesize je 200MB. U nás si ho môžete nastaviť na akúkoľvek hodnotu.

 • max_file_uploads - Vyjadruje maximálny počet súborov, ktoré môžu byť nahraté súčasne pomocou php.
 • max_input_vars - Hodnota max_input_vars vyjadruje mnosžstvo akceptovaných vstupných premenných ako je $_GET, $_POST a $_COOKIE.
  Predvolené nastavenie max_input_vars je 5000. U nás si ho môžete nastaviť na akúkoľvek hodnotu.

 • allow_url_fopen - Môže sa použiť na získavanie údajov zo vzdialených serverov alebo webstránok. Odporúčame zapnuť len v prípade, že tento parameter určite potrebujete a viete ako ho použiť. V prípade nesprávneho použitia môže negatívne ovplyvniť bezpečnosť Vašej webstránky.
 • allow_url_include - Umožní pristúpiť k externému .php súboru cez URL adresu, zahrnúť ho do php skriptu cez include().Odporúčame zapnuť len v prípade, že tento parameter určite potrebujete a viete ako ho použiť. V prípade nesprávneho použitia môže negatívne ovplyvniť bezpečnosť Vašej webstránky.
 • opcache.eneable - Opcache slúži na kompiláciu php kódu napísaného "ľudským jazykom" do operačného kódu, ktorému rozumie server (čo obyčajne trvá pomerne dosť dlho) a zároveň ukladanie operačných kódov do vyrovnávacej pamäte. K tomu dochádza, keď sa PHP súbor načíta pri prvom načítaní webstránky. Vtedy sa uloží do pamäte servera pre rýchlejšie načítanie pri každej ďalšej návšteve stránky.
  Predvolene je u nás opcache zapnutá. Prepnutím prepínača ju môžete vypnúť.
 • access_log - Zapnete/vypnete ukladanie php access logov, v ktorom je zaznamenaný request, stavový kód, vyťaženie CPU a RAM tým requestom.
Zmena parametrov servera
Parametre, uvedené v .user.ini majú vyššiu prioritu pre tými, ktoré môžete nastaviť cez php nastavenia v našom WebAdmine.