Zmena nastavení PHP

V nastaveniach PHP si môžete meniť viacero parametrov.

Môžete si zmeniť verziu PHP, vypínúť/zapínúť php funkcie a nastaviť, či chcete, aby sa Vám zobrazovali chyby (errory) na webe a tiež nastavovať php parametre.

Zmena php nastavení sa prejaví v celom hostingovom balíku, nie len pri doméne, v ktorej php nastavenia zmeníte.

Zmena verzie PHP

Zmena verzie PHP je popísaná v samostatnom článku.

Disable functions

Tu môžete vypnúť ľubovolné php funkcie.

Predvolene sú vypnuté system, passthru, proc_open, popen, exec, show_source, shell_exec.

Tie môžete zo zoznamu odstrániť, alebo doň môžete pridať ľubovoľnú php funckiu.

Display errors

Zapnete, alebo vypnete zobrazovanie chýb na frontende Vášho webu.

Parametre PHP

max_execution_time

Hodnota max_execution_time vyjadruje maximálny čas (v sekundách) spustenia php skriptu. Po tomto čase sa php skript ukončí, ak sa nestihne vykonať skôr. 

Tento limit bráni možnému preťaženiu servera, alebo využitiu všetkých zdrojov Vášho hostingového balíka, pričom by nezvýšili na ďalšie potrebné procesy.

Predvolené nastavenie max_executin_time je 300 sekúnd. U nás si ho môžete nastaviť na akúkoľvek hodnotu.

uplaod_max_filesize

Hodnota uplaod_max_filesize vyjadruje maximálnu veľkosť súboru, ktorý je nahrávaný pomocou php.

Predvolené nastavenie uplaod_max_filesize je 200MB.  U nás si ho môžete nastaviť na akúkoľvek hodnotu.

max_input_vars

Hodnota max_input_vars vyjadruje mnosžstvo akceptovaných vstupných premenných ako je $_GET, $_POST a $_COOKIE.

Predvolené nastavenie max_input_vars je 5000. U nás si ho môžete nastaviť na akúkoľvek hodnotu.