SSL a HTTPS na OpenCart

Na spustenie webu na HTTPS potrebujete mať vygenerovaný SSL cerifikát.

My ponúkame tzv. Wildcard certifikát, čo znamená, že je vygenerovaný pre konkrétnu doménu a zároveň automaticky pre všetky subdomény.

V OpenCart treba okrem vytvorenia SSL certifikátu spraviť ešte pár úprav v konfiguračných súboroch. Keďže ide o nenáročné zmeny, môžte na to použiť WebFTP.

Cez Webadmin sa prihláste do WebFTP.

Prejdite do koreňového adresára webu.

Kliknite na súbor config.php a následne na edit.

V prvých riadkoch je potrebné aby ste prepísali oba "http" na "https".

// HTTP
define('HTTP_SERVER', 'https://opencart.mojadomena.sk/');
// HTTPS
define('HTTPS_SERVER', 'https://opencart.mojadomena.sk/');

Výsledok vidíte aj na obrázku nižšie.

Nezabudnite uložiť zmeny kliknutím na tlačítko "save" v pravom dolnom rohu.

WebFTP ešte nezatvárajte, pokračujeme na poslednú úpravu.

Prejdite ďalej do adresára "admin" a otvorte súbor config.php.

Rovnako zmente "http" na "https".

// HTTP
define('HTTP_SERVER', 'https://opencart.mojadomena.sk/admin/');
define('HTTP_CATALOG', 'https://opencart.mojadomena.sk/');
// HTTPS
define('HTTPS_SERVER', 'https://opencart.mojadomena.sk/admin/');
define('HTTPS_CATALOG', 'https://opencart.mojadomena.sk/');

Týmto sme dokončili všetky potrebné zmeny v FTP.

Teraz sa presunte do administrácie vášho webu (vasadomena.sk/admin). Prihláste sa do administrácie použitím prihlasovacieho mena a hesla, ktoré ste zadávali pri inštalácii OpenCart.

V ľavom bočnom panely kliknite na System / Settings / Edit / Server.

Tu odkliknite "Use SSL" na "YES".

V poslednom rade potrebujete doménu na ktorej máte nainštalovaný OpenCart presmerovať na HTTPS vo Webadmine.

Presmerovanie domény na HTTPS môžte zrealizovať v "Nastavenia webu", kde prepnete prepínač na hodnotu "Áno" a uložte nastavenia.

V prípade, že máte OpenCart nainštalovaný na subdoméne, presmerovanie na HTTPS musíte nastaviť v sekcii "Subdomény".